Bari Shej program

Bari Shej program

Projekt címe: "Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése"
Projekt kódszáma: EFOP-1.4.4-17-2017-00036
Projekt kezdete és vége: 2018.02.01 – 2020.01.31.
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház
Támogatás összege: 29 933 600 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás helyszíne: Dencsháza

A projekt azoknak a 10-18 év közötti roma lányoknak segít Dencsházán (Pécs és környéke), akiknél az évismétlés, a sok hiányzás, a szülő alacsony iskolai végzettsége és a rossz anyagi körülmények miatt kevés esély van, hogy elvégezzék az iskolát és munkát találjanak. Célunk az, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános vagy középiskolát, legyenek céljaik, jövőképük, tovább tanuljanak egyetemen, szakképzettséget szerezzenek. Ebben a komplex szakmai programban tapasztalt tanári csapat - mentorok - segítik őket önismereti foglalkozásokkal, önbizalom-tréninggel, pályaorientációs képzéssel, "Motivátor" programmal - melyben pozitív életmintát adó roma nők tartanak előadásokat -, kombinálva a folyamatos egyéni és családi mentorálással, hogy az eredmények tartósak legyenek. Indikátorok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő roma lányok bevonása: 20 fő. megszervezett csoportfoglalkozások: 40 alkalom; bevont szülők: 30 fő.

Az első egy év történései.

A projektet 2018 februárjában kezdtük meg. Az első bevonás során 10 lányt bevonása történt meg a célcsoportból.

Nehézséget okozott a csoportot foglalkozásokat vezető szakemberek felkutatása kiválasztása. A kezdeti nehézségek után egy viszonylag kiegyensúlyozott és nyugodt megvalósítás indult meg.

A program adta lehetőségeket, célokat, feladatokat ismertettük a szülőkkel , mert a céljaink eléréséhez nem megkerülhető a családok megismerése, bevonása, ezért a személyes találkozásokat háromhavonta tervezztük, de szükség esetén ennél sűrűbben keresik fel a mentorok mentorálltjaikat és családjaikat.

A szülők és a gyermekek már nagyon várták a lányos programot. Lelkesen vesznek részt a nekik szóló foglalkozásokon, szívesen fogadják a segítséget, nagyon várják a folytatást.  

A csoport működése heti rendszerességgel valósul meg, a lányok önismeretének és önbizalmának fejlesztése, motivációjuk erősítése, egyéni kompetenciák fejlesztése, a horizontális tanulás és a hátránykompenzáció biztosítása a cél.

Az önbizalom fejlesztés terén fontosnak tartjuk, hogy felismerjék saját értékeiket.  Saját magukkal szembeni igényszintjük változzon, az önrendelkezési készségük erősítősödjön,  ezáltal a családjukban és az életben elfoglalt helyzetük és szerepük tudatosabbá válik, a  családi konfliktusokat jobban kezelik.

A foglalkozásokon olyan helyzeteket teremtettünk, melyek révén fejlődhetett önismeretük, önbizalmuk, kialakulhatott helyes énképük. Ezekhez többek között teszteket, szituációs játékokat, kommunikációs gyakorlatokat használunk fel.

Az önismeret fejlesztését szolgálják a szépítő foglalkozások. Szakembertől öltözködési és a kozmetikai tanácsokat kapnak. Ezek segítségével megtudhatják, hogy milyen formák és színek állnak jól az adottságaihoz és személyiségükhöz. Egy- egy terméket kipróbálhattak, arcuk rendbetételére.

Az önbizalom fejlesztését szolgálták a természetbeni támogatások, melyek révén lehetőségük van ruhatáruk felújítására, olyan alapdarabok , iskolai alapfelszereltség megvásárlására, melyek révén a környezetük jobban elfogadja őket, tanulásuk zökkenőmentessé válik. A lányokkal és szüleikkel a pécsi Árkádban vásároltunk.

bariölt4.jpg.500x500_q85.jpg

A hátránykompenzáció foglalkozásain a tanulási stratégiák, a kommunikáció, a szókincs fejlesztés került előtérbe. A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert a mai oktatásban az írásbeliség kap fontosabb szerepet. A pontos, körültekintő munkavégzés fontossága, a fegyelmezettség, következetesség, az információ szerzés lehetőségeinek feltárása, a lényeges, lényegtelen dolgok kiemelése kapott még prioritást.

Kiemelt feladatunk a pályaorientáció.Pályaorientációt segítő szakembert vontuk be a programba. Tájékoztatott az iskolarendszer változásairól, lehetőségekről. Felmérte a gyermekek képességeit, ennek megfelelően ajánlott szakmát.

A középiskolák által szervezett nyílt napon a Gandhi gimnáziumba látogattunk.

A szakmák találkozása: olyan pozitív életmintákat, életutakat mutattunk, amelyben roma származású nők mutatkoztak be, beszéltek életútjukról, megmutatva a gyermekeknek, hogy a szegénységből is van kiút. / Óvónő, ápolónő, tanító. / Munkahely látogatásunk alkalmával a helyi konyha szakácsaival és azok munkájával is megismerkedtünk.

Sport és szabadidős foglalkozásaink keretében Bárdos Ildikó testnevelő tanár az aerobic foglalkozásokat tartott. Bobó György Rommel irányításával - aki a  FUND Alapfokú Művészeti iskola és a berkesdi Cigány Táncművészeti Egyesület tagja - a cigány tánc alaplépéseit sajátították el.

bariölt3.jpg.500x500_q85.jpg

Kirándulásainkon a Pécsi TV-tornyot és hazánk egyik legnagyobb összefüggő tavát tekintettük meg. Deseda partján sétáltunk és növény és állatvilágával ismerkedtünk a központi épületben elhelyezett kiállító helyiségben.

Helyi táborunk első napján, a „Gasztro napon” különböző ételek készítésével foglakoztunk.

A második napon a „Bűnmegelőzés napján” a Szigetvári Rendőrkapitányság nyílt napjára látogattunk el, ahol megismerhettük a rendőrség munkáját, megnézhettük a fogdát.

A harmadik napon, a „Zene napján” Váradi Végh Edit zeneterapeuta vezetésével a csoportjáték- folyamatait, a csapatban dolgozáshoz, együttműködéshez szükséges készségeket fejlesztettük, melyek az önismeretet, az elfogadást segítik.

A negyedik napon „Vetélkedők napján” a korosztályuknak, megfelelő témában kaptak feladatokat.

Mozi látogatásainkon a kutyákról szóló filmeket néztünk/: Kutyaparádé, Ebbel szebb az élet/.

A mentori munkát segítette az, hogy felvettük a kapcsolatot az EFOP-1.4.4. megvalósítóival.

Az EFOP 3.1.7-16-2016-00001 Kiemelt projekt szervezésében zajló Bari Shej Jó gyakorlat, illetve Hálózatosodás műhelymunkákon megismerhettük más pályázók tevékenységét, jó gyakorlatát.

barikozm2.JPG.500x500_q85.jpg

Együttműködés

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a helyben működő Gyerekházzal, Tanodával Valamint a „Még jobb adni” projekt csapatával.

A kapcsolódási pont minden esetben a család. A gyermekvállalások nagysága miatt ugyanaz a család érintett a gyermekházban, a tanodában,és a lányos programban, illetve a „Még jobb adni” projektben. Tehát a családokat komplex hatás éri.

EFOP 3.1.7-16-2016-00001 kiemelt projekttel is felvettük a kapcsolatot és részt veszünk a rendszeres adatszolgáltatásban.

baritánc3.JPG.500x500_q85.jpg

A második év történései:

Az év elején 11 újabb roma lány lett bevonva a projektbe, így összesen 20-an vettek részt a programban. A program során fontos a roma identitástudat erősítése, így cigány tánccal és pozitív életutakkal ismerkedtek meg a lányok, valamint különféle munkahelyeket és középiskolákat látogattak meg. A prevenció és az egészséges életmód is fontos szerephez jutott, amelyet előadások, közös főzések és sportfoglalkozások segítettek. Az önbizalmuk erősítése érdekében szépítő foglalkozásokat szerveztünk, ahol divat, smink, haj és bőrápolási tanácsokat kaptak a lányok.

Széchenyi 2020 logó