Balog Zoltán 777

Az óemberrel való küzdelem

Egyház és közélet, hamis és igaz, segítségnyújtás és felelősségvállalás viszonyáról és a bibliai értelemben vett óember, vagyis az ego szerepéről is levonta a tanulságokat Balog Zoltán dunamelléki református püspök, aki a kegyelmi ügy kapcsán először adott nagyinterjút a 777.hu-nak. – K. Endre felesége keresett meg, és én lelkészként próbáltam segíteni neki – fogalmazott a Zsinat volt lelkészi elnöke, aki részletesen beszélt az ügyről, arról, hogy felelősséget érez a köztársasági elnök lemondásában, valamint felhívta a figyelmet a református egyház következő időszakának kihívásaira is.

Tovább a cikkhez
csorba_dávid_gályarabok_fotó_zelenka_attila_1

A gályarabok története nem pusztán a szenvedésről szól

Háromszázötven évvel ezelőtt kezdődtek el azok a perek, amelyekben protestáns, főként kálvinista prédikátorokat ítéltek gályarabságra. A szenvedések közepette erős, hitükért kiálló közösséggé formálódtak a meghurcolt lelkipásztorok, tanítók és egyházi elöljárók. Emlékezetünkben leginkább a szenvedésük történetét őrizzük, pedig szabadulásukat követően folytatták szolgálatukat, ezzel is példát mutatva az utókornak. Csorba Dávid irodalomtörténésszel, teológussal beszélgettünk.

Tovább a cikkhez
Bátki Márton Boldizsár, Balatonfüred lelkész, hitoktató, Zsinati ifjúsági osztály konfirmációs projektmenedzser 2024 június Fotó: Kiss László

Vizsga vagy bizonyságtétel: reformra szorul a konfirmáció?

Párbeszédre, a hibák feltárására van szükség a konfirmációval kapcsolatban, mert ha nem nézünk szembe ezekkel, akkor nem tudjuk meg, min szükséges változtatni, hogy jobban képviseljük Isten országának ügyét – véli Bátki Márton Boldizsár. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Ifjúsági Osztályának munkatársa úgy gondolja, valamit rosszul csinálunk, ha a rengeteg, hittanra járó gyerek ellenére sok gyülekezet létszáma fogy. A Balatonfüreden szolgáló segédlelkész és hitoktató a konfirmációs életkort is megvizsgálná és a vizsgajelleg ellen is fellépne, hogy a konfirmáció az legyen, aminek lennie kellene: bizonyságtétel a hitről.

Tovább a cikkhez
varga_antalne_judit

Végső búcsút vettek Varga Antalné Nagy Judit egykori munkatársunktól

Örök nyugalomra helyezték Varga Antalné Nagy Juditot, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának egykori gazdasági vezetőjét június 12-én. A Rákoskeresztúri új köztemetőben tartott temetésen családján kívül szerettei, számos barátja, rokona és munkatársa vett részt. A szertartáson Bogárdi Szabó István református lelkipásztor, volt dunamelléki püspök hirdetett Igét.

Tovább a cikkhez
pal8884-76e06fca17

Egy letett szolgálat csodái

Egy életet biztosan megmentett az öngyilkosságtól Kunhegyes nyugdíjba vonuló vezető lelkipásztora. Nagy Kálmán úgy látja, már ezért megérte fölvenni a palástot. Negyvenévnyi szolgálata alatt több csodát is megélt, ehhez mindig belépett az Isten által kinyitott ajtókon, amelyekkel az Úr mindannyiunkat próbára tesz.

Tovább a cikkhez
Bagosi Lajos sakk 2024 (f.Sebestyén László)

A sakk az maga az élet

– A sakk meggyógyított, és remek kikapcsolódást nyújt – fogalmazott Bagosi Lajos sakkoktató. A nyugdíjas középiskolai tanár, tiszteletbeli óbudai presbiter és korábbi gondnok saját gyűjteményéből állított össze kiállítást az óbudai református parókián. A tárlat kétszáz éves sakkfiguráktól kezdve ritkaságnak számító táblákon át személyes emlékekig bezárólag mutatja be a sakk és egy életút sokszínűségét.

Tovább a cikkhez
Uzsalyné Pécsi Rita 2024

Az értelmes szív

Mit jelent, ha valakire ezt mondjuk, értelmes? Azt, hogy okos és magas az intelligenciahányadosa? Esetleg fejlett az érzelmi intelligenciája? Képes lehet-e egyszerre megfontolt és értelmes döntést hozni egy ember, ugyanakkor úgy kezelni az érzelemvilágát, hogy az ne gátja, hanem a hajtóereje legyen az életének? Ehhez hasonló témákról és kérdésekről szólt idén tavasszal egy csodás kastélyparkban megrendezett konferencia, amelyre különböző felekezetű nők érkeztek az ország egész területéről.

Tovább a cikkhez
Mogyorósi Rebeka

Tudunk nemet mondani?

A világhoz és az emberi kapcsolatainkhoz való alkalmazkodásban fontos szerepet játszik a megfelelési vágy. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy ez a vágy ne váljon kényszerré – hívja fel a figyelmet Mogyorósi Rebeka pszichológus. A szakember volt Molnár Ambrus vendége, akivel a megfelelési kényszerről, annak kialakulásáról, okairól és megelőzéséről beszélgettek.

Tovább a cikkhez
Kákics

Lámpás az utókornak

Átadták az ifjúsági házat és a megújult református templomot Kákicson, valamint megnyitották a Kiss Géza Ormánysága című kiállítást a lelkipásztor, néprajzkutató egykori parókiáján. Újra élettel telt meg a kákicsi református templom és az egykori lelkészlak, a korábbi csűrből kialakított ifjúsági szálláshely is fogadta első látogatóit az elmúlt napokban.

Tovább a cikkhez
pedagógusházaspár Kontra Imre Todoroff Lázár

Viszontszeretet a gyerekszemekben

Népszerű pedagógus házaspár Biatorbágyon Kontra Imre és Kontráné Sípos Réka. A biai református gyülekezet által fenntartott egyházi iskolában e tanév végén már a harmadik alsós, közösen vitt osztályukat adják tovább a felső tagozatnak. Az intézmény alapító tanítópárosát egyaránt faggattuk szakmájuk szépségeiről, fortélyairól és hitük megéléséről.

Tovább a cikkhez
Steinbach József 2024 május - Fotó: Sebestyén László

„Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk”

Egyház és állam viszonyáról, bizalmi deficitről, az egyház társadalmi szerepéről és a kegyelmi ügy utáni jövőről is kérdezték Steinbach József püspököt a 24.hu-nak adott interjúban. A Zsinat lelkészi elnöke világossá tette: hiteles szolgálatra van szükség, azokat pedig, akik megbotránkoztak, meg kell hallgatni, adott esetben bűnbánattal és bocsánatot kérve kell elismerni a felelősségünket.

Tovább a cikkhez
seb3408-fc826696b8

A tettek számítanak

A presbiteri tisztség tartást ad, de nem társulhat hozzá elbizakodottság, az Isten melletti elköteleződés pedig fontosabb, mint a hitbeli érettség – véli Molnár János főgondnok, a Magyarországi Református Egyház presbiteri elnöke, aki hasznosnak tartja a presbiterképzést, és szívesen látja a nőket is az egyházi tisztségviselők között. Június harmadik hétvégéjén ünnepeljük a presbiterek vasárnapját.

Tovább a cikkhez
Nyáj, pásztor, pásztorkutya - Fotó: Unsplash/Biegun Wschodni

Vigyázz a nyájra!

Ki is a nyáj? Sorban jöttek elő az arcok. A bibliakör tagjai, majd a gyülekezet, a dicsőítő csapat, a presbitertársak. Egyszer csak megálltam, és majdnem hangosan kérdeztem: hát ki vagyok én? Szerencsére nem volt a közelemben senki – vagy mégis? A Szentlélek szólhatott, mert belém hasított a felismerés: presbiter. Ráadásul a legpresbiterebb presbiter (amennyiben a szó azt jelenti, hogy az idősebb férfi, hiszen a testület legkorosabb férfi tagja vagyok).

Tovább a cikkhez
Jézus, természet - Fotó: Freepik

„Kövess engem!”

„…menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!” – olvashatjuk a gazdag ifjúhoz intézett jézusi szavakat Márk evangéliumában. A történetet mind ismerjük, sok prédikáció született róla, amelyekben hallhatunk pénzről, lemondásról meg az Istennek átadott élet örömeiről. Ezek mellett talán kevésbé figyeltünk a mondat végi egyszerű meghívásra: „Kövess engem!”

Tovább a cikkhez
Barta Zsolt, a Pápai Teológiai Akadémia tanára,  soproni lelkipásztor, és Némethné Sz. Tóth Ildikó , balatonkenesei lelkész. Reflapos kegyelem cikk 2024 nyár - Fotó: Bella Violetta

A kegyelem Isten igazságtalansága

Át- és átszövi életünket, mégis nehezen vesszük észre, és még bonyolultabb feladat szavakba önteni, mi a kegyelem. Pedig hitünk olyan elemi megéléséről beszélünk, amely nélkül nincs keresztyénség, sem üdvösség. Segítségképpen Némethné Sz. Tóth Ildikó balatonkenesei lelkipásztor a bibliai háttér és a hittételek felől körvonalazta számunkra ezt a fogalmat, Barta Zsolt, a Pápai Teológiai Akadémia tanára, soproni lelkipásztor pedig az istentiszteleti liturgia szempontjából segít átgondolni, hol a helye a kegyelemnek a gyülekezet életében.

Tovább a cikkhez
p8a2457-765dc25ac1

A lelkigondozó sebzett gyógyító

Majdnem húsz év után hálával vonul vissza Tóth János, a Magyarországi Református Egyház Gyökössy Endre Intézetének alapító intézetvezetője. Az itt végzett lelkigondozói pályafutása lezárásaként szerkesztésében jelent meg az Emberexegézis című könyv, amit május 31-én mutattak be a Ráday Házban, azon a konferencián, ahol az intézet elért eredményeiről számoltak be a résztvevők. A hálaadó szakmai napra a szervező Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata meghívta Székely-Gyökössy Szabolcsot, Gyökössy Endre unokáját is. A közgazdász, üzletember megindító történeteket mesélt oldalunknak lelkipásztor, pszichológus nagyapjáról.

Tovább a cikkhez
Világ/Nézet Bajcsi Norbert, Molnár Ambrus 2024 június -Forrás: Youtube

„Önzetlen szeretetre vágytam”

– Bármi is vár rám az életben, boldog vagyok, mert találkoztam Istennel – vallja Bajcsi Norbert, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió munkatársa. A férfi maga is volt alkoholista és kábítószerfüggő, három évig az utcán élt, de új életet kezdett harmincöt évesen.

Tovább a cikkhez
MRSZ KRE együttműködési megállapodás 2024 június - Fotó: MRSZ

Szeretetszolgálat a Partiumban

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2024. június 3-án Nagyváradon – olvashatjuk a jobbadni.hu oldalon. A cél, hogy a jövőben szervezett keretek között tudják támogatni és előmozdítani a határon túli missziói szolgálatot, és hogy az alapítványon keresztül hatékonyan tudják segíteni a Partiumban élő testvérek a kárpátaljai magyarságot.

Tovább a cikkhez
Tiszafüredi látogatóközpont átadása - 2024június. Fotó: ttre.hu/Ujvári László

Református látogatóközpont nyílt Tiszafüreden

Hálaadó istentiszteleten adták át 2024. június 2-án a Tiszafüredi Református Egyházközség új látogatóközpontját – adta hírül a ttre.hu. A létesítmény célja, hogy felhívják a figyelmet a térség református turisztikai látványosságaira, és összekössék azokat a látogatóközönséggel.

Tovább a cikkhez
sln5845-a12c7c9e3d

Meg kell nézni!

Kacagott, máskor könnyezett, olykor talán még szégyellte is magát a közönség, de a rendezők alkotásai bizonyosan megmozgatták a lelkünket. A 12. Ökumenikus Diákfilmszemlén szép sikereket értek el a református iskolák növendékei, ebből adunk most rövid ízelítőt. Továbbá, hogy jobban megismerhessük a filmkészítés művészetét, a zsűri tagjai közül Nyulász Melinda animációsfilm-rendezőt, illusztrátort, művészeti oktatót faggatjuk a rendezői munka fortélyairól és a szemle tapasztalatairól.

Tovább a cikkhez
Erdélyi Gyülekezet Németh Géza megemlékezés, Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2024 június - Fotó: Magyaródi Milán:

A nemzeti összetartozás napja alkalmából az Erdélyi Gyülekezetben jártunk

„Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga” – mondta egykor Illyés Gyula, és sokan a mai napig így tartják. Például a kőbányai Erdélyi Gyülekezet, amelyet több mint harminc éve alapítottak szülőföldjüket elhagyni kényszerült erdélyi magyarok. Németh Géza református lelkészről, aki megszervezte ezt a közösséget, rendszeresen megemlékeznek. Trianon 104. évfordulójának alkalmából konferenciával egybekötött kötetlen közösségi alkalmat tartottak, amelyhez mi is csatlakoztunk.

Tovább a cikkhez
Szontágh Pál mesterséges intelligencia Sebestyén László

Kell-e félni a mesterséges intelligenciától az oktatásban?

Vajon milyen hatással van, illetve lesz a szervezett nevelés-oktatásügyre az a digitális technológiai változás, amelynek új főszereplője, a mesterséges intelligencia már a „spájzban van”? Szontagh Pál köznevelési szakértőt, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara főiskolai tanárát kérdeztük.

Tovább a cikkhez
Steinbach_József_zsinat_lelkészi_elnöke

Újratervezett úton

Sportol, kertészkedik, szereti a művészetet, de leginkább az életet. Ifjúkorától lelkésznek készült, majd harmincöt év lelkipásztori és tizenhat esztendő püspöki szolgálat után már a nyugdíjba vonulását tervezte. Az Úristen azonban még tartogatott számára egy új fejezetet: Steinbach József dunántúli püspököt a Zsinat a tavaszi ülésén lelkészi elnöknek választotta.

Tovább a cikkhez
2024_opera_ref_enekek_borito

Református énekek az Operaházban

Az Operaház adott otthont idén a Református énekek című koncertnek, amelyre a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek kórusok. Az izgalmas főpróbát követően a Református énekeskönyvből jól ismert dalokat hallgathatta meg a közönség, és a szokásokhoz híven egy-egy versszak éneklésébe be is kapcsolódott. – A koncert egyben istentisztelet is, célja, hogy a templomból világi környezetbe vigye a református énekeket és üzenetüket – mondta Böszörményi Gergely, az esemény főszervezője.

Tovább a cikkhez
sándor_levente_bibliagyűjtemény_fotó_hurta_hajnalka_2

Kalauz

Amikor ma folyton az olyan megállapítások igazával szembesülünk, hogy megváltozott életmódunk – a digitalizálódás, az információs túlterheltség, a felületesség, a figyelem szétdarabolódása, a teljesítménykényszer stb. – nem kínál kellő teret az olvasásnak, azt is látnunk kell, hogy mégis egyre többet „olvasunk”. Ha összeadnánk a hirdetések, a közösségi oldalak posztjai és kommentjei, a szöveges üzenetek mennyiségét, hetente kijönne abból egy Bovaryné.

Tovább a cikkhez
szentmártoni balassi magyaródi milán

Szerelem és istenszeretet

Balassi Bálint elcsábulhatott volna valamely nyugat-európai királyi udvarba, ám neki az volt fontos, hogy bebizonyítsa, magyarul is lehet igényesen verselni – állapítja meg Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész nagy reneszánsz poétánkról, aki szerelmi vívódásai mellett hitbeli tusakodásait is gyönyörű költeményekben tárta fel, illetve megteremtette irodalmunkban a vitézi idillt.

Tovább a cikkhez
Konferencia

Hálaadás a Gyökössy Intézet elmúlt évtizedeiért

Idéntől új célokkal, egyéni és csoportos segítő szolgálatok formájában viszi tovább a 2005-ben alapított Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet, majd Szolgálat örökségét a Magyarországi Református Egyház Gyökössy Endre Intézete. Az elmúlt csaknem húsz év eredményeit felmutatva hálaadó szakmai napot tartottak május 31-én a Ráday Házban, ahol az alapítók és az intézményben végzett szakemberek tartottak előadást.

Tovább a cikkhez
seb8413-12d05ee2c0v

Meztelenségünk szégyene

A lelkünkben még mindig él a paradicsomi állapotok lenyomata – vallja Szabó László lelkipásztor. Vele és biológus feleségével, Meltzer Kingával párhuzamba állítjuk az Éden kertjebeli és a jelen időket, és beszélgetünk egyebek között „a tiltott fa gyümölcséről”, a bűnesettel összefüggő tévhitekről, lelki meztelenségről, szégyenlősségről, a nászéjszakáról, a házasság isteni eredetéről, Cortés (Cortez) hajóiról.

Tovább a cikkhez
Szólj be a papnak

Vállalkozhat-e az egyház?

Lehet-e a lelkipásztor étteremvezető, állattenyésztő vagy látogatóközpontot, cukrászdát üzemeltető gazdasági szakember? Erről beszélgetett Mihályi Jeromos bencés szerzetessel, Szpisák Attila evangélikus és Sohajda Levente református lelkipásztorokkal Dabóczi Kálmán, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke és az Integritás Hatóság alelnöke a VI. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencia Szólj be a papnak! elnevezésű programján.

Tovább a cikkhez
Biblia

Mózes botjára támaszkodni

Ha eljátszhatnánk valamelyik bibliai szereplőt, kit választanánk? A szentírási történetek gyönyörűsége, hogy mindig mélyebb megértésekre lehet jutni általuk magunkról és az Istennel való kapcsolatunkról. A bibliodráma egyedi és személyes úton kíséri a résztvevőket. Ezt a támaszt szeretné átadni a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálata a hittanoktatóknak, akiknek június 1-jén bibliodráma-alapú lelki napot tartanak szakemberek vezetésével.

Tovább a cikkhez
király_pixabay

Isten szuverén, az ember felelős

Jézus mindenkori tanítványai azt a küldetést kapták, hogy evangelizáljanak. James Innell Packer angol teológus szerint erre a feladatra akkor képes a keresztyén ember, ha teljes hite van Isten szuverenitásában és kegyelmében. Az evangelizáció és Isten szuverenitása című könyvében azt a kérdést járja körül, hogy mi az összefüggés az ember felelőssége és Isten szuverenitása közt, hogy mindennek milyen hatása kell, hogy legyen a keresztyének feladatára, az evangelizációra. Első cikkünkben ennek a kérdésnek a teológiai oldalával foglalkozunk.

Tovább a cikkhez
gálffy_gabriella_református_pulmonológiai_centrum_fotó_magyaródi_milán_1

Március óta református fenntartásban működik a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

Református Pulmonológiai Centrum néven működik tovább a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet. Az intézmény munkájában a fenntartóváltás nem jelent változást, továbbra is magas szakmai színvonalon, betegközpontú szemléletben végzik feladataikat az ott dolgozók. A kórház főigazgató főorvosa, Székelyné Gálffy Gabriella elmondta, összeszokott csapattal, hazai és nemzetközileg elismert orvosokkal igyekeznek szolgálni a pácienseket. A református fenntartónak köszönhetően egy teljes állású református kórházlelkész is érkezik majd az intézetbe, hogy segítse a betegek gyógyulását.

Tovább a cikkhez
rsz_kethely_lakasotthon_borito2

„A lelki, hitbeli háttér egy életen keresztül elkíséri őket” – a Református Szeretetszolgálat kéthelyi lakásotthona (videó)

A református egyház története során mindig az elesettek oldalán állt, szolgálatának kiemelten fontos része a gyermekvédelem. A Református Szeretetszolgálat Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központja nemcsak új otthont, hanem hitbeli vigaszt és támogatást is ad azoknak a gyermekeknek, akik ezt saját családjukban sajnos nem élhették át. A kéthelyi lakásotthonban nevelkedő nyolc fiatalt látogatta meg Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke.

Tovább a cikkhez
teremtes_borito.jpg

Az „és” nyomában: szexualitás és spiritualitás

A Szentírás eleje azzal az örömhírrel szembesít minket, hogy a mi technikai civilizációnkban egyre nehezebben megélhető intimitás forrása sem csupán a szex – ahogy férfiasságunké és nőiességünké sem –, hanem kapcsolatunk a három-egy Istennel. Őbenne találunk igaz önmagunkra, bocsánatra és gyógyulásra, igaz életre és igazi szexualitásra. Harmathy András szentendrei lelkipásztor cikke a Reformátusok Lapjából.

Tovább a cikkhez
kulso_kelenfold_kep

Akadálymentes a bejárat (videó)

Szabadulások, megváltozott emberi életek, megtérések tanúskodnak arról, hogy a Külső-Kelenföldi gyülekezetben valóban – ahogy Molnár Sándor lelkipásztor mondja – lelkeket mentenek. A Retour legújabb adásában ismerjék meg azt a gyülekezetet, ahol néha kifejezetten a farmer a dress code az istentiszteleten. Miközben az ifisektől megtanuljuk a legújabb szlenget, beszélgetünk arról is, teheti-e felszínessé a dicsőítő zene a hit megélését.

Tovább a cikkhez
Szentendrei Református Gimnázium

Énekelt ima egy tetőtéri tanteremben

Az iskolai egyháziének-órák legfontosabb tananyaga lett az új református énekeskönyv. A református oktatási intézményekben az általunk megkérdezett pedagógusok szerint jól vizsgázott a mintegy kétszáz új énekkel gazdagodott kiadvány, a diákok nyitottan fogadják és könnyen megkedvelik az élénkebb ritmikájú dallamokat. Így van ez a Szentendrei Református Gimnáziumban is, ahol Körösmezei-Varga Zsuzsanna ének-zene tanár segít elmélyíteni a gyerekek számára az egyházzene és azon belül a protestáns egyházzene évszázados hagyományát.

Tovább a cikkhez

Nézze vissza műsorainkat!

pulay_gyula_zoltan_kre_foto_todoroff_lazar_2_jpg

Értékorientált számvetés

Tizenöt éve kezdődött el a gazdasági képzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az apró „csíra” a jogi karon indult növekedésnek, hogy később önálló karként „szökkenjen szárba”: a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet joghallgatóknak tanított általános közgazdaságtant, pénzügyi ismereteket, nemzetközi gazdálkodást, európai uniós szakpolitikákat. Pulay Gyula Zoltán, a folyamatot az egyik alapítóként végigkísérő oktató ezt az időszakot úgy látja, találkozott két lényeges gondolat: egyrészt egy igazi universitashoz úgy illik, hogy gazdasági képzése is legyen, másrészt fontos alternatíva azok számára, akik a gazdaságra és a kar többi szakterületére keresztyén nézőpontból tekintenek.

Tovább a cikkhez
Szeretethíd_Zugliget_Hajni.Borítóképjelölt_2024

A Szeretethíd építői

Látványosan épült és épített a Szeretethíd idén. Határon innen és túl tizenötezer önkéntes vett részt a hétvégi szeretetszolgálati programsorozaton. A kreatív falfestéstől a szociális intézményekben való éneklésen át a lelki elsősegélynyújtásig rengeteg alulról jövő kezdeményezés közül választhattak az önkéntesek. Budapesten mi is bekapcsolódtunk az eseménybe, és megtapasztaltuk a Szeretethíd lényegét: sokat meríthetünk az egyszerű segítségnyújtásból. Május 24-én az önkéntes munkákkal egybekötött nyitóeseményen, másnap a Szilágyi Dezső téri gyülekezet programjain vettünk részt.

Tovább a cikkhez
karpataljai_talalkozo_2024_foto_hurta_hajnalka_5

Az otthontól távol éled újjá egy közösség

Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó – áhítat, dicsőítés, szeretetvendégség – ezzel a névvel indítottam útjára egy eseménysorozatot egy évvel ezelőtt. Az ötletet az adta, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta rengeteg kárpátaljai ismerősöm költözött Budapestre, ahol egyébként jómagam is élek, és szerettem volna egy találkozási lehetőséget nyújtani számukra, ahol együtt dicsőíthetjük Istent.

Tovább a cikkhez
Ez az a nap 2024 borítókép

Isten jelenlétében ünnepelni

– Miskolcra látogat az Ez az a nap! rendezvény. Az eseményre készülve többször is felmentünk kora reggel a város fölé magasodó Avas hegyre, a kilátóhoz. Közösen imádkoztunk, hogy Isten adjon szellemi, lelki felfrissülést, és szeretetének megtapasztalása minél több ember számára váljon nyilvánvalóvá – mondta el Péter András, a diósgyőri református gyülekezet lelkipásztora. A zenés dicsőítésre több ezer részvevőt várnak június 1-jén, a DVTK Stadionba.

Tovább a cikkhez
vilag_nezet_ferfiak_bedo_imre

Férfiak az élet szolgálatában

Miért fontos egy férfinak a család, és mit tehet az, akinek nincs? – merült fel a kérdés a Világnézet férfiszerepekkel foglalkozó legújabb részében. Az adásban szó esett még a férfikötelességekről, a barátságok fontosságáról, valamint arról, milyen változásokat okozott a városiasodás a férfiak életében. Bedő Imre közgazdász, a Férfiak Klubja alapítója volt Molnár Ambrus műsorvezető vendége.

Tovább a cikkhez
Biblia, tövis, szenvedés, szeretet, etika, publicisztika, jó, Jézus - Fotó: Pixabay

A református keresztyén etika értelme és célja

Minden emberi cselekvés mögött összefoglalható egyfajta teológiai, filozófiai látásmód, amely minden esetben az ember eredetére vonatkozó állásfoglalással kezdődik. Vagyis arra a kérdésre, mit jelent helyes és jó, illetve helytelen és rossz tetteket cselekedni, csak azután válaszolhatunk, ha előzőleg meghatároztuk, honnan származik az ember, és mi a célja az életének.

Tovább a cikkhez
Dudar istentisztelet 2024. (f.Kiss László)

Családközpontú gyülekezet a Bakonyban

Sokáig imádkoztak új lelkipásztorukért a dudari reformátusok, úgy tűnik, Isten végül meghallgatta a könyörgésüket. Deák László Olivér új lendületet hozott a közösségbe, amelynek fókuszába az elmúlt években a gyermekek és a családok kerültek, nem megfeledkezve az idősebb generációról sem. A bakonyi falu és a gyülekezet négyszáz éves történetének első tévés istentiszteletére készül, amelyet a Duna World közvetít majd május 26-án, délelőtt 11 órától.

Tovább a cikkhez
paparefdsc8607-aafd25e52c

Múzeumi programok a kánikulában

Még egy napraforgóvirág is üzenhet nekünk, például azt, hogy tanítványnak lenni jó, és azt is, hogy nagyszerű gyermeknapi programmal készül a Pannonia Reformata Múzeum Pápán. Az intézmény vezetőjét, Halászné Kapcsándi Szilviát egyebek mellett közelgő programjaikról faggattuk, miközben azt is megtudtuk: a napraforgó a tanítványság jelképe.

Tovább a cikkhez
Győrffy Eszter, szentírás szövetség 2024 reflap borítókép (f.Todoroff Lázár)

Szövetségben a Szentírással

Harminc éve hozták létre a Szentírás Szövetség Alapítványt Magyarországon a nemzetközi Scripture Union kezdeményezésére, támogatásával, annak hazai tagjaként, amely azonban önállóan működik. Az alapítók között találjuk Szűcs Ferenc református teológiai tanár nevét is, de sokan Komlósi Erzsébetét fűzik hozzá, aki hosszú ideig meghatározó szerepet játszott a szervezet életében. A Szentírás Szövetség jelenlegi vezetőjét, Győrffy Eszter református lelkészt kérdeztük az elmúlt három évtizedről, de különösen a jelenről és a tervekről.

Tovább a cikkhez
Pécsi egységnap 2024, parókia biírtókép (f.Ruprech Judit)

Egységnap a reformáció bölcsőjében

Komolyzenei koncerttel ünnepelték a magyar református egység napját május 22-én Pécsen. Az alkalom a dunamelléki és a dunántúli, valamint a horvátországi magyar reformátusságot is összekötötte. Az ünnepség egyben a Pécsi Református Kollégium fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat nyitánya is volt.

Tovább a cikkhez
Semko Koroza, parokia cikk 2024 (f.Füle Tamás)

Ha elég hitünk van, akkor semmi okunk a félelemre

Május elején Budapestre látogatott gyülekezetével Semko Koroza, a Lengyel Református Egyház püspöke. Az egyházi vezető beszélt a lengyel–magyar barátságról, az egyház valódi feladatáról és arról, mit jelent és mit nem a „keresztyénség védőbástyájának” lenni. A püspökkel a Parókia portál készített interjút.

Tovább a cikkhez
Molnár Norbert reflap cikk. borítókép 2024.05. (f.Keresztyén Eszter)

A diakónia legszebb szolgálata

Évről évre egyre több hátrányos helyzetű, lelkileg sérült gyermeket kell kiemelni a családjából és elhelyezni nevelőszülőknél. Nagy fokú elköteleződés őket az otthonunkba fogadni. A gyermekvédelmi szolgálatban Isten is jelen van, hiszen a nevelőszülők arra törekednek, hogy szeretetet és reményt adjanak a csemetéknek. Molnár Norbertet, a Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ új lelkészi vezetőjét első tapasztalatairól és a nevelőszülői hálózat munkájáról kérdeztük.

Tovább a cikkhez

Hirdetjük, ajánljuk

Programok

reflap publi 05.22-re

Parancsolt ünnep?

Május 22. a református egység napja. Hogyan érezhetjük magunkénak a tizenötödik évforduló ünnepét? Töltsük meg mi tartalommal, nem várva szervezésre, iránymutatásra, tegyük a közösségünk összekapaszkodásának, Isten felé fordulásának ünnepévé! Nagy Károly Zsolt írása a Reformátusok Lapjából.

Tovább a cikkhez
Révész Jánosné 2024

Halló! Áldás, békesség!

Negyven éve töretlenül várja a bajba jutottak segélyhívásait a református telefonos és internetes lelkigondozói szolgálat. 1984-ben elhivatott lelkipásztorok, köztük P. Tóth Béla és Gyökössy Endre ismerte fel, hogy a gyülekezeti támogatás mellett valamit még tenni kell a krízisbe jutott embertársaikért, mert az akkori időkben megrendítően sok öngyilkosságot követtek el. Révész Jánosné misszióvezető lelkész harminc éve fogadja a hívásokat, és mint mondja, volt, akit szó szerint a halál torkából mentettek meg telefonon keresztül.

Tovább a cikkhez
mmp6048-bbe22ec868

Szelíd és csendes hang, nem szellemek suttogása!

Jézus képes megszabadítani a személyiségzavarból, a szorongásból, a depresszióból és az okkultizmusból, az alkoholizmusból és a dohányzásból is, vallja tapasztalatai alapján Pintér Szilvia. Gyülekezete lelkigondozással, imádsággal és böjttel harcolt érte, amikor már-már az őrület határán járt.

Tovább a cikkhez
Steinbach József

Steinbach József püspök pünkösdi üzenete

„Koncentráljunk arra szolgálatunk minden területén, ami egyetlen feladatunk, Isten megváltó, életet kiteljesítő, üdvözítő szeretetének hirdetésére és megélésére; mégpedig mindenki felé azon a módon, ahogy ő azt leginkább befogadhatja.” Steinbach József püspök, a Zsinat lelkészi elnökének pünkösdi videóüzenete.

Tovább a cikkhez

Ötven éves a Lepramisszió - Magyarország, százötven éves a Nemzetközi Lepramisszió

Az élő Ige éve

Balog Zoltán

Az élő Ige éve

A Magyarországi Református Egyházban 2024 az élő Ige éve. – Azzal szeretnénk gazdagítani egymást, hogy saját életünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban, a kultúrában, a tudományban, a világ történéseiben munkálkodó élő Ige gyümölcseiben részesítjük egymást – fogalmazott Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a Parókia portálnak adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Az-Élő-Ige-Éve-2024-(színes,-fehér-háttérrel)-címlap_verzió

Látsszon, segítsen, mozgasson

Isten a szavával teremti meg a világot és az egyházat. A hívők csoportjai a krisztusi kegyelembe kapaszkodva hit által Isten szövetségéhez tartoznak. A helyi gyülekezeteket Isten élő Igéje táplálja. Közösségeink önmagukon túlmutató értéket képviselnek az evangélium hirdetésével, amely megmozdít, és mélyreható változást idéz elő abban, aki hallja. A Magyarországi Református Egyház 2024-et az élő Ige évének nyilvánította, amely szorosan kapcsolódik a 2023-ra meghirdetett lelkipásztori hivatás évéhez.

Tovább a cikkhez

Egyházkerületi hírek

Dunamelléki Egyházkerület

Jól olvasni egymást

A Gyökössy Intézet szolgálatának első húsz évét lezáró Emberexegézis konferencián készültek szöveges pillanatképeink. Balog Zoltán áhítata és Varga Gyöngyi gondolatai.

Kiss Géza öröksége Kákicson

Videós beszámolónk a kákicsi Ifjúsági Ház átadásáról, az ünnepi istentiszteletről és a Kiss Géza Ormánysága című kiállítás megnyitójáról.

Dunántúli Egyházkerület

Elérhető a REND programfüzet

Három nap, közel száz program. A REND szervezői nagyon gazdag kínálatot állítottak össze a június 21-23. között Tatán megtartásra kerülő dunántúli református fesztiválra. Az Egyházkerület …

Tiszáninneni Egyházkerület

"Ő hű marad"

Harmadik alkalommal gyűltek össze kerületünk gyülekezetei Sárospatakon, hogy együtt közösségben töltsék szombati napot június 9-én. A kerület 70 gyülekezetéből több mint 800 fő érkezett a …

Tiszántúli Egyházkerület

Isten szólt

„... megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint”

Jel 20,7–15

Ingyenesen letölthető Androidra és iOS-re:

Média

Videóink, képeink, hanganyagaink, közösségimédia-csatornáink legjava.

További anyagaink
Következő (5)

Bárka, amin mindenki elfér

Csaknem ezer kis matróz, többségében hátrányos helyzetű gyermek szállt fedélzetre idén a református Bárka tábor turnusaiban. Játékos tanulás a Balaton partján.

Bárka, amin mindenki elfér

Csaknem ezer kis matróz, többségében hátrányos helyzetű gyermek szállt fedélzetre idén a református Bárka tábor turnusaiban. Játékos tanulás a Balaton partján.

Kálvin Kiadó Kiadványai

a_konyvek_1_400.jpg Tulelo_400.jpg Stuhlmacher 2_400 RE2021_sotetkek mintas_400.jpg Bonhoeffer_400 Plisch_400 Deutero_magyarazatos_400 Imadsag az ev minden_400 Engem pedig_400 Minnennap_veled_400 Szabó Sándor Kalvin_regeny_400 Pasztoral_400

Iratmissziós és támogatói program

A Magyarországi Református Egyház könyvkiadója Az élő Ige évében támogatói programot hirdet református gyülekezetek, intézmények és szervezetek számára. Kiemelt könyvvásárlási lehetőség 35% kedvezménnyel!

Szólj, ötágú síp

Berkesi Sándor 80. születésnapja alkalmából, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az MRE Egyházzenei Igazgatósága támogatásával megjelent a "Szólj, ötágú síp I–II. Berkesi Sándor kórusművei" címmel legújabb két kiadványunk.

Arcképmás: Pál Sándor

TV21 Ungvár
Arcképmás: Pál Sándor

„Ha bármilyen gazdagságot kaptunk az Úrtól, azt azért kaptuk, hogy tovább adjuk.” A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke ugyan nem Kárpátalja szülötte, de immár tizenöt éve segíti az ott élőket.
2021. május 15.

lelekmento.jpg

Facebook
LélekemelŐ ajándék

Útjára indultak az abaújvári gyülekezetből a karcagi kórház hétszáz dolgozójának szánt LélekemelŐ szívecskék.
2021. április 14.

A maga képmására

Csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan / Lomb- s virággal gazdag tájirúl; / Zengjétek meg a jövőt, ha majdan / E kopár föld ujra felvirúl. (Tompa Mihály: A madár, fiaihoz)
Kapás Csilla

telefon budapest_husvet fold-oraja.jpg segesvar.jpg

Van egy jól sikerült képe egy gyülekezeti alkalomról, ünnepről, a helyi templomról? Küldje el nekünk a reformatus.hu@reformatus.hu címre!