előző nap

„Uram, Uram!” Mt 7,15–20

15 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 17 Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Bibliaolvasó Kalauz – Kustár Zoltán igemagyarázata

Mondani mindent lehet, de a tettek magukért beszélnek. Hiába szólja hát a szánk, hogy „Uram, Uram!”, ha a hitünk, odaszánásunk nem látszik meg az életünkben is. Tartsunk hát önvizsgálatot, és szüntelenül kérjük az Atyát, adjon erőt és bölcsességet a jó úton járni! Adja, hogy életünk jó gyümölcseiről majd ama napon megismerjen minket!

RÉ21 371 RÉ 301

Napi zsoltárének | 778 | Mint szarvas hűs vízforrásra

„…hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját…” Eszt 6

1 Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját, és olvassanak föl belőle a királynak. 2 És rátaláltak arra a följegyzésre, amely szerint Mordokaj följelentette Bigtánát és Terest, a király küszöbét őrző két udvarnokot, akik merényletet terveztek Ahasvérós király ellen. 3 A király megkérdezte: Milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokajnak? A király szolgálatára álló ifjak így feleltek: Semmit sem adtak neki. 4 Akkor ezt kérdezte a király: Ki van az udvarban? Hámán ugyanis éppen megérkezett a királyi palota külső udvarába, hogy megkérje a királyt, akasztassa föl Mordokajt arra a bitófára, amelyet neki állíttatott. 5 Az ifjak ezt felelték a királynak: Hámán áll itt az udvarban. A király így szólt: Jöjjön be! 6 Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király: Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában: Ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? 7 Azért ezt felelte Hámán a királynak: Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, 8 hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát! 9 Adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb főemberének! Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város főterén, és ezt kiáltozzák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 10 Akkor a király ezt mondta Hámánnak: Siess, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokajjal, aki a király kapujában ül! Semmit se hagyj el abból, amit mondtál! 11 Ekkor Hámán fogta a ruhát és a lovat, felöltöztette Mordokajt, majd végiglovagoltatta a város főterén, és ezt kiáltozta előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 12 Azután Mordokaj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. 13 Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói és a felesége, Zeres ezt mondták neki: Ha Mordokaj, aki miatt most megtántorodtál, valóban zsidó származású, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. 14 Még beszélgettek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter rendezett.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(1) „…hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját…” (Eszt 6)

Amit mi zűrzavarként élünk át, az Isten számára titokzatos eszköz lehet, hogy akaratát véghez vigye, máskor pedig éppen a káosz ellenében érvényesíti kegyelmes döntését. Most a király álmatlan éjszakáján fordul meg minden. Eszter és Mordokaj épp csak remélhetik, hogy közbenjárhatnak népük érdekében, Hámán ellenben már virradat előtt ott toporog a palotában, hogy a királyt végzetes döntésre bírja, tehát úgy látszik, megelőzi a mentőakciót. Az álmatlanul vergődő király pedig a nevezetes tettek krónikájából olvastat fel magának. Feltételezhetjük, hogy saját dicsőségéről akart hallani. De elé kerül egy mulasztása. Bár a jelenlétében jegyezték fel Mordokaj hűséges tettét (2,23), ő nem jutalmazta meg az életét megmentő szolgáját. Márpedig a nagy királyok erénye a hála is. Haladék nélkül rendelkezik, és a gyűlölködő Hámánnak kell az egész kitüntetést és jutalmazást lebonyolítania, holott ő éppen a fordítottja miatt igyekezett a királyhoz. Tanácsadói figyelmeztetik, hogy számára ez a bukás kezdete, de nem menekülhet, mert már jönnek is érte, hogy elvigyék vacsorázni, amivel előző este oly büszkén dicsekedett. Az isteni gondviselés megismerése erős bizalmat ébreszt bennünk a jövendő iránt. Lám, minden az ő kezében van. A szentek állhatatosságának titka Isten hűségében rejlik.

Július 16