Törvényi szabályozás

Kapcsolódó állami és egyházi törvények a kötelezően választható hit- és erkölcstannal kapcsolatban.

Állami törvények és rendeletek:

Egyházi törvények és határozatok: