A lelkipásztori hivatás éve 2023
Zsinat őszi ülése 2022 (f. Hurta Hajnalka)

A biztos lelkipásztori életútról

Különösen nagy hangsúlyt kap idén a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat témája. A Zsinat a 2023-as esztendőt a lelkipásztori hivatás évének választotta. A legfőbb célkitűzés, hogy lehetővé váljon a lelkipásztorok támogatása, megújulhasson a képzés, többen válasszák a lelkipásztori szolgálatot hivatásuknak és erősödjön elköteleződésük. Részletek a Zsinat vitaanyagából.

anyaszentegyházunk életszükséglete borító

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara kiadásában megjelent szöveggyűjtemény és tanulmány, mely egyházunk 1883 és 1940 közötti történetét kifejezetten a lelkipásztorképzés szemszöge felől mutatja be.

A lelkipásztorképzés revíziója

Dobos Károly emléktábla Nagykovácsiban, az új református templom szomszédságában. Fotó Füle Tamás

A lelkipásztori hivatás mintaképe

Dobos Károly hűséggel szolgált a városban és hűséggel küzdött a szórványban. A lelkipásztor a világháború előtt, alatt és után is – a rendszer minden akadályoztatása ellenére – a magvetés munkájában élte életét. Ezzel példát állított az utána következő generációknak. Idén, a lelkipásztori hivatás évében is várják lelkészek felterjesztését a Dobos Károly-díjra. A jelölni kívánt lelkipásztor életrajzát és méltatását március 10-ig lehet elküldeni.

Tovább a cikkhez
Somogyi Péter

Engedelmeskedj abban, amire Isten felhívja a figyelmedet!

A hitben az igazi kérdés az, hogy igaz-e vagy hamis, nem pedig az, hogy régi-e vagy új. Való igaz, amit mi kézbe veszünk, az egy régi könyv, de ez ma engem valóságosan megváltoztat, mert élő és ható. Református hitünk egyik csodálatos ajándéka az, hogy Isten-központú, ő az, aki a középen van, és nem mi.

Tovább a cikkhez

További híreink

Lelkésszé válni újra és újra

Kihez fordulhat a lelkipásztor lelkigondozásért? Mit is jelent napjainkban a lelkészi magány? Milyen útjai vannak az elhívás fenntartásának, megújításának? Ilyen kérdésekre keresték a választ A pásztor és az egyház elhívásában című hetedik Lelki éhség konferencián március 2-án, a Ráday Házban. A Spiritualitás és misszió az egyházban elnevezésű lelkészi továbbképzés és szakmai műhely rendezvénye ezúttal a lelkipásztori hivatás évéhez kapcsolódott, és a lelkészek hivatásgondozásának problémájával foglalkozott.

Ilyen lelkészgyereknek lenni

A lelkészünk családjának életét mindig figyelemmel kísérjük, mert fontos számunkra, hogy egy hiteles példát lássunk magunk előtt. Ez azonban azzal jár, hogy túl sok figyelem irányul a gyerekeire is, akik kicsi lévitaként beleszületve a lelkészcsaládba sokszor nem tudnak mit kezdeni a helyzetükkel. Hogy hogyan élték, élik ezt meg? Az alábbiakban tizenkilenc, lelkészcsaládban felnőtt személy adja meg a választ a kérdésre.

Tartalmas események a cigánymissziónál

A fiatalok és a gyülekezetek számára hagyományos és új programokat szervez idén az Országos Református Cigánymisszió. A tanodák, lelki hétvégék, országos és helyi rendezvények egyaránt teret adnak a szolgálat közösségépítő és -fejlesztő céljainak. Megismerhetjük a tavaly megalakult Cigánymissziós Stratégiai Bizottság jelentését az elmúlt tíz év eredményeiről is. Sztojka Szabinát, a cigánymisszió vezetőjét kérdeztük az idei tervekről.

További tartalmak

Kapcsolat

A lelkipásztori hivatás éve egész egyházunk közös ügye. Várjuk véleményüket, visszajelzéseiket az eddig publikált, s a folyamatosan születő új anyagokról, valamint a lelkipásztori hivatás évéről a lelkeszieletpalya@reformatus.hu e-mail címen.