A lelkipásztori hivatás éve 2023
Zsinat őszi ülése 2022 (f. Hurta Hajnalka)

A biztos lelkipásztori életútról

Különösen nagy hangsúlyt kap idén a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat témája. A Zsinat a 2023-as esztendőt a lelkipásztori hivatás évének választotta. A legfőbb célkitűzés, hogy lehetővé váljon a lelkipásztorok támogatása, megújulhasson a képzés, többen válasszák a lelkipásztori szolgálatot hivatásuknak és erősödjön elköteleződésük. Részletek a Zsinat vitaanyagából.

Tovább a cikkhez
Molnár Ambrus (f.Sebestyén László).jpg

Az egyház elkötelezett lelkészei folyamatos képzése mellett

Molnár Ambrussal, a Dunamelléki Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézetének vezetőjével beszélgettünk a lelkésztovábbképzés céljáról, formájáról és a lelkipásztori hivatás évéről. Beszámolt arról is, hogy 2023-ban milyen tematikával készültek, valamint elárulta, a jövőben teológiai tudásbázis kiépítésével, illetve bibliai szoftverrel is szeretnék támogatni a lelkipásztorok munkáját.

Tovább a cikkhez
Borítókép Mucsi Zsófia-Járay Márton-Szakács Gergely Attila 2023 május  -Fotó: Sebestyén László, Márton Gergely

Legyen gondod önmagadra és a tanításra!

A lelkipásztor felelőssége egyedülálló, hiszen nemcsak a saját lelki életét kell karbantartania, hanem a rábízottakét is. Felelőssége túlmutat a földi életen. A lelkipásztorok támogatására megújulú Gyökössy-intézetről és a lelkészekre háruló rengeteg teher könnyítéséről a Reformátusok Lapja Járay Márton református teológust, egyetemi oktatót, Mucsi Zsófia lelkipásztort, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata munkatársát és Szakács Gergely Attilát, a pápai református gyülekezet lelkészi elnökét kérdezte.

Tovább a cikkhez
zsinat_2023_április_második_nap_egység_foró_hurta_hajnalka

Zsinat a lelkipásztori hivatás jegyében

Lezajlott a XV. zsinati ciklus hetedik ülésszaka kedden és szerdán Balatonszárszón, az SDG Konferencia-központ nagytermében. Az egybegyűltek többek között elfogadták a lelkésztörvény, valamint az egyházi bíráskodásról szóló törvénymódosítás első és második olvasatát is.

Tovább a cikkhez
Állás, lelkész, biblia, Fotó: Unsplash/Dahiana Waszaj

Coetus Theologorum előkészítő munkacsoport jelentés az első ülésről

Első ülését tartotta 2023. március 30-án a Coetus Theologorum júliusi találkozását előkészítő munkacsoport. A Coetus Theologorum – a Kárpát-medence hat magyar református lelkipásztorképző intézményében oktató teológiai tanárok lelki és szellemi fóruma – újbóli összehívásának ötlete először a 2022 márciusában Kolozsvárott rendezett Tavaszy-napokon merült fel.

Tovább a cikkhez
anyaszentegyházunk életszükséglete borító

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara kiadásában megjelent szöveggyűjtemény és tanulmány, mely egyházunk 1883 és 1940 közötti történetét kifejezetten a lelkipásztorképzés szemszöge felől mutatja be.

A lelkipásztorképzés revíziója

Dobos Károly emléktábla Nagykovácsiban, az új református templom szomszédságában. Fotó Füle Tamás

A lelkipásztori hivatás mintaképe

Dobos Károly hűséggel szolgált a városban és hűséggel küzdött a szórványban. A lelkipásztor a világháború előtt, alatt és után is – a rendszer minden akadályoztatása ellenére – a magvetés munkájában élte életét. Ezzel példát állított az utána következő generációknak. Idén, a lelkipásztori hivatás évében is várják lelkészek felterjesztését a Dobos Károly-díjra. A jelölni kívánt lelkipásztor életrajzát és méltatását március 10-ig lehet elküldeni.

Tovább a cikkhez
Somogyi Péter

Engedelmeskedj abban, amire Isten felhívja a figyelmedet!

A hitben az igazi kérdés az, hogy igaz-e vagy hamis, nem pedig az, hogy régi-e vagy új. Való igaz, amit mi kézbe veszünk, az egy régi könyv, de ez ma engem valóságosan megváltoztat, mert élő és ható. Református hitünk egyik csodálatos ajándéka az, hogy Isten-központú, ő az, aki a középen van, és nem mi.

Tovább a cikkhez

További híreink

„A lelkileg egészséges gyerek jobban teljesít”

Megtartották az Iskolalelkészek Országos Találkozóját, amely a lelkipásztori hivatás évében azért különösen fontos, hogy ez a szolgálati terület is „hangot” kapjon. Közel ötven iskolalelkész gyűlt össze október 13-án, pénteken a rendhagyó eseményen, Budapesten. Közülük néhánnyal személyes tapasztalataikról, munkájukba betekintést engedő, szívderítő és megindító történetekről beszélgettünk.

„Ha őszinték vagyunk, akkor hitelesek is”

A lelkipásztori hivatás éve ráirányította a figyelmet a lelkészi pálya összetettségére, kihívásaira. A szolgálatról való diskurzus közepette azonban gyakran megfeledkezünk az őszinteségről, amelyre az érintetteknek is óriási szüksége van. Kocsev Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának leköszönő dékánjával beszélgettünk a hitelesség szerepéről és a személyes kapcsolódásra való alapvető igényről.

Minap – hivatásról őszintén

Mi segít a lelkipásztornak kitartani? A felmérések szerint az őszinte kapcsolat a lelkésztársakkal a hosszú, kiegyensúlyozott szolgálat létfontosságú eleme. Éppen ezért helyezte középpontjába a közösség megélését a Somogyi Református Egyházmegye kétnapos lelkésztalálkozója Balatonszárszón. A rendezvénynek a szervezők célját remekül kifejező Minap címet adták. Hella Ferenc nagykanizsai lelkipásztor, az egyházmegye esperese szeretné megóvni lelkészeit a bezárkózástól, az elszigetelődéstől, nehogy úgy érezzék, egyedül élnek egy magányos szigeten.

További tartalmak

Kapcsolat

A lelkipásztori hivatás éve egész egyházunk közös ügye. Várjuk véleményüket, visszajelzéseiket az eddig publikált, s a folyamatosan születő új anyagokról, valamint a lelkipásztori hivatás évéről a lelkeszieletpalya@reformatus.hu e-mail címen.