A lelkipásztori hivatás éve 2023
Zsinat őszi ülése 2022 (f. Hurta Hajnalka)

A biztos lelkipásztori életútról

Különösen nagy hangsúlyt kap idén a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat témája. A Zsinat a 2023-as esztendőt a lelkipásztori hivatás évének választotta. A legfőbb célkitűzés, hogy lehetővé váljon a lelkipásztorok támogatása, megújulhasson a képzés, többen válasszák a lelkipásztori szolgálatot hivatásuknak és erősödjön elköteleződésük. Részletek a Zsinat vitaanyagából.

Tovább a cikkhez
Molnár Ambrus (f.Sebestyén László).jpg

Az egyház elkötelezett lelkészei folyamatos képzése mellett

Molnár Ambrussal, a Dunamelléki Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézetének vezetőjével beszélgettünk a lelkésztovábbképzés céljáról, formájáról és a lelkipásztori hivatás évéről. Beszámolt arról is, hogy 2023-ban milyen tematikával készültek, valamint elárulta, a jövőben teológiai tudásbázis kiépítésével, illetve bibliai szoftverrel is szeretnék támogatni a lelkipásztorok munkáját.

Tovább a cikkhez
Borítókép Mucsi Zsófia-Járay Márton-Szakács Gergely Attila 2023 május  -Fotó: Sebestyén László, Márton Gergely

Legyen gondod önmagadra és a tanításra!

A lelkipásztor felelőssége egyedülálló, hiszen nemcsak a saját lelki életét kell karbantartania, hanem a rábízottakét is. Felelőssége túlmutat a földi életen. A lelkipásztorok támogatására megújulú Gyökössy-intézetről és a lelkészekre háruló rengeteg teher könnyítéséről a Reformátusok Lapja Járay Márton református teológust, egyetemi oktatót, Mucsi Zsófia lelkipásztort, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata munkatársát és Szakács Gergely Attilát, a pápai református gyülekezet lelkészi elnökét kérdezte.

Tovább a cikkhez
zsinat_2023_április_második_nap_egység_foró_hurta_hajnalka

Zsinat a lelkipásztori hivatás jegyében

Lezajlott a XV. zsinati ciklus hetedik ülésszaka kedden és szerdán Balatonszárszón, az SDG Konferencia-központ nagytermében. Az egybegyűltek többek között elfogadták a lelkésztörvény, valamint az egyházi bíráskodásról szóló törvénymódosítás első és második olvasatát is.

Tovább a cikkhez
Állás, lelkész, biblia, Fotó: Unsplash/Dahiana Waszaj

Coetus Theologorum előkészítő munkacsoport jelentés az első ülésről

Első ülését tartotta 2023. március 30-án a Coetus Theologorum júliusi találkozását előkészítő munkacsoport. A Coetus Theologorum – a Kárpát-medence hat magyar református lelkipásztorképző intézményében oktató teológiai tanárok lelki és szellemi fóruma – újbóli összehívásának ötlete először a 2022 márciusában Kolozsvárott rendezett Tavaszy-napokon merült fel.

Tovább a cikkhez
anyaszentegyházunk életszükséglete borító

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara kiadásában megjelent szöveggyűjtemény és tanulmány, mely egyházunk 1883 és 1940 közötti történetét kifejezetten a lelkipásztorképzés szemszöge felől mutatja be.

A lelkipásztorképzés revíziója

Dobos Károly emléktábla Nagykovácsiban, az új református templom szomszédságában. Fotó Füle Tamás

A lelkipásztori hivatás mintaképe

Dobos Károly hűséggel szolgált a városban és hűséggel küzdött a szórványban. A lelkipásztor a világháború előtt, alatt és után is – a rendszer minden akadályoztatása ellenére – a magvetés munkájában élte életét. Ezzel példát állított az utána következő generációknak. Idén, a lelkipásztori hivatás évében is várják lelkészek felterjesztését a Dobos Károly-díjra. A jelölni kívánt lelkipásztor életrajzát és méltatását március 10-ig lehet elküldeni.

Tovább a cikkhez
Somogyi Péter

Engedelmeskedj abban, amire Isten felhívja a figyelmedet!

A hitben az igazi kérdés az, hogy igaz-e vagy hamis, nem pedig az, hogy régi-e vagy új. Való igaz, amit mi kézbe veszünk, az egy régi könyv, de ez ma engem valóságosan megváltoztat, mert élő és ható. Református hitünk egyik csodálatos ajándéka az, hogy Isten-központú, ő az, aki a középen van, és nem mi.

Tovább a cikkhez

További híreink

A lelkipásztor hangja

„…tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” – hangsúlyozza az apostol az első keresztyén gyülekezetek egyikének. Annak ellenére, hogy rengeteg és sokrétű teendője van egy lelkipásztornak a gyülekezet vezetése során, amit a legtöbben látnak és hallanak, az az igehirdetés. A prédikálási stílus kialakulásáról, szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük Kocsev Miklóst, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánját.

Mit csinál hétköznap egy vidéki lelkész?

Nagyban eltér egy vidéki és egy nagyvárosi lelkész feladatköre, éppúgy, mint egy határon inneni és túli lelkipásztoré. Vidéken végzett szolgálatáról Halász Dánielt, a szerbiai Maradék, Nyékinca és Újvidék magyar református lelkipásztorát kérdeztem.

Lelkésszé válni újra és újra

Kihez fordulhat a lelkipásztor lelkigondozásért? Mit is jelent napjainkban a lelkészi magány? Milyen útjai vannak az elhívás fenntartásának, megújításának? Ilyen kérdésekre keresték a választ A pásztor és az egyház elhívásában című hetedik Lelki éhség konferencián március 2-án, a Ráday Házban. A Spiritualitás és misszió az egyházban elnevezésű lelkészi továbbképzés és szakmai műhely rendezvénye ezúttal a lelkipásztori hivatás évéhez kapcsolódott, és a lelkészek hivatásgondozásának problémájával foglalkozott.

További tartalmak

Kapcsolat

A lelkipásztori hivatás éve egész egyházunk közös ügye. Várjuk véleményüket, visszajelzéseiket az eddig publikált, s a folyamatosan születő új anyagokról, valamint a lelkipásztori hivatás évéről a lelkeszieletpalya@reformatus.hu e-mail címen.