A biztos lelkipásztori életútról

Különösen nagy hangsúlyt kap idén a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat témája. A Zsinat a 2023-as esztendőt a lelkipásztori hivatás évének választotta. A legfőbb célkitűzés, hogy lehetővé váljon a lelkipásztorok támogatása, megújulhasson a képzés, egyre többen válasszák a lelkipásztori szolgálatot hivatásuknak és erősödjön elköteleződésük. Részletek a Zsinat vitaanyagából.

A lelkipásztori hivatás áll a 2023-as esztendő középpontjában a Magyarországi Református Egyházban (MRE). A lelkipásztorképzés és -kísérés, valamint a képzésre való toborzás feladatköreiben kíván lépéseket tenni idén az MRE. Ehhez – az elkészült vitaanyag alapján – számos munkacsoportot szükséges életre hívni, és minden, az országos egyház által szervezett találkozón, konferencián képviselni kell a lelkipásztori hivatással összefüggő kérdéseket. A toborzáskor például mind az ifjúsági szervezetekkel való együttműködést, a hittanoktatás missziói jellegét, mind pedig az egyházi oktatási hálózatot és a gyülekezeti ifjúsági munkát egy rendszerben kell látni. Emellett ugyanígy fontos, hogy a képzés, a továbbképzés megújításával olyan képességekkel gazdagodjanak a következő lelkipásztor-nemzedékek, amelyek birtokában magabiztosan tudják képviselni az egyház biblikus-hitvallásos tanítását. Nem utolsósorban fontos, hogy már a szolgálatra jelentkezéskor tudják a résztvevők: hasznos tudást kapnak, és a jövőben sem maradnak magukra az újabb és újabb társadalmi kérdésekkel és kihívásokkal.

A már aktívan szolgáló lelkészek esetében pedig a testi-lelki egészség megőrzése mellett a szakmai támogatás, a hivatástudat fenntartása és erősítése egyaránt része kell legyen a lelkipásztorok támogatásának, kísérésének. A már meglévő gyakorlatok összekapcsolásával, országos hálózattá fejlesztésével olyan komplex rendszert kíván kiépíteni az egyház, amelyben a szolgáló lelkipásztor megkaphat mindenféle segítséget, akár a szolgálatáról, akár a saját lelkéről van szó. Fontos látnia a szolgálatra elhívandó következő nemzedéknek, hogy az egyház a szakmai képzésen túl a lelki, a mentális és a testi egészségében is támogatja. Mindezek anyagi és jogi kereteit is szükséges biztosítani. Ezzel biztos lelkipásztori életutat tud felmutatni az egyház a lelkipásztoroknak.


A megvalósítás részleteinek lehetséges módozatait a csatolt vitaanyagban olvashatják.

A lelkipásztori hivatás évével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a lelkeszieletpalya@reformatus.hu email címre lehet elküldeni.