A Harangszó májusi második számából

2010. május 18., kedd

altA kolozsvári teológia mindennapjairól és a lap évfordulós ünnepségéről is ír a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

 

E diákból pap lesz, akárki meglássa! – Hover Zsolt címoldalas riportjában a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak mindennapjaiba nyer betekintést az olvasó. Szintén címoldalon közli a lap Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevelét.

Az ünnephez kapcsolódik még többek között a népszerű A Lélek csendje rovat írása, valamint Csomay Árpád igemagyarázata.

Zilahon rendezték meg a református kollégiumok bibliaismereti vetélkedőjét – számol be Kánya Zsolt-Attila iskolalelkész. A Harangszó évfordulós ünnepségéről tudósítás, a lap kétoldalas ünnepi mellékletében pedig az ott elhangzott beszédek, köszöntők olvashatók.

A misztótfalusi gyülekezet presbiterköszöntő ünnepségéről Pozán Edit tudósít, emellett a Harangszó beszámol a közelmúltban lezajlott margittai lelkészbeiktatásról is.

A Mozaik-oldalon Visky István a Könnyűzene? Istentiszteleten? című vitaindító íráshoz szól hozzá, Csohány János pedig Az elmaradt zsakett-váltás címen közöl anekdotát.  

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Istent keresem

2Tim 1,1–7

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →