A szabadulásra vágyók szolgálatában

A szabadulásra vágyók szolgálatában

„Ne intézményként, hanem valódi személyes kapcsolatként legyünk jelen a magyar társadalomban!" Jubileumi szakmai napot tartottak a Református Missziói Központban.

Egyházunk

Zsinati ülés

Kép: Zsinati ülés

Szerdán és csütörtökön ülésezik legközelebb egyházunk Zsinata. A napirenden ezúttal szabálymódosítások, ágazati beszámolók és díjátadók szerepelnek.

Reformáció

„Isten eszközei vagyunk"

„Ezen a kerek évfordulón mi, a 21. század keresztyénei próbáljuk láthatóvá tenni az egyházunkat" – a rimaszombati reformációi megemlékezésen átadták a felvidéki reformátusok új központját és felavatták a város gályarab-emlékművét. Az ünnepség résztvevőivel Felvidék örökségéről és a reformációról beszélgettünk.  

Az aranyhíd mindenkié

„Nem az a kérdés, hogy a magunk köreiben megőrizzük-e a reformáció értékeit, hanem az, hogy engedelmesen odaadjuk-e magunkat az Úr Jézus Krisztus kezébe, hogy az üdvözítés evangéliuma sokakhoz eljusson" – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház reformációi ünnepségén.

Videóüzenet

Egy életforma

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének üzenete a reformációról.

Riport

Kitartó reformátusok

Kárpát-medencei körutazásunk utolsó erdélyi állomásán megismerhettük a székelydályai reformátusokat, akik hosszú évek óta küzdenek, hogy megmentsék egyedülálló templomukat.

In memoriam

Elhunyt Dr. Kállay Géza

Három nappal 58. születésnapja előtt hirtelen elhunyt Kállay Géza irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Budahegyvidéki Református Egyházközség presbitere.

A világban

A teljes evangéliumot ünnepelték Egyiptomban

Kép: A teljes evangéliumot ünnepelték Egyiptomban

Az egyiptomi protestánsok Kairóban ünnepelték a reformáció 500 éves jubileumát nemzetközi vendégek jelenlétében. A nemzetközi küldöttség a kopt pápával és Egyiptom elnökével is találkozott.

Az Egyházak Világtanácsa az iraki vallási sokszínűségért

Az Egyházak Világtanácsának Végrehajtó Bizottsága hivatalos nyilatkozatban adott hangot aggodalmának a keresztyéneket is hátrányosan érintő iraki fejlemények kapcsán.

Adomány

Segítsünk az újrakezdésben!

Kép: Segítsünk az újrakezdésben!

A polgárháború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos szerepük van az életükben a biztonságos helyeknek. Szíriai vasárnapi iskolai program támogatására gyűjt adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Egy doboznyi szeretet

Kép: Egy doboznyi szeretet

Nehéz körülmények között élőket segít tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományaival Ön is segíthet!

Istent keresem

Ez 23,36–49

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →


Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztFuss, rohanj!

A külső, többnyire liberális érv az unió mellett mindig az emberek egymás iránti szeretetének parancsa.

MegmondomA Mindenható megbánásai

Ha azt akarod, hogy Isten "kiszámítható maradjon" számodra, illetve következetesen cselekedjen, akkor maradj mellette.

KriszTeSóAkkor végül is lesz idén reformáció?

Az én szívügyem ezek közül az istentiszteletek szigora és fegyelmezettsége.

Dunamelléki Egyházkerület

Meredek görbén Istenhez

Vajon hiteles-e a keresztyénség ma, amikor az élet értelmét kutatva egyre többen fordulnak a távol-keleti vallásokhoz? És vajon mi győzött meg egy zen buddhistát Krisztusról ... ...

Az evangélium hirdetése régen és ma

„A mai lelkipásztoroknak nem az a feladata, hogy felvegyék a versenyt a világgal és olyan élményeket kínáljanak, amelyek elvonják a fiatalokat az internettől, okosmobiloktól, s ... ...

Dunántúli Egyházkerület

A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi nyilatkozata

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2017. október 28-án tartott ülésén, ünnepi nyilatkozatot fogadott el a Reformáció 500. évfordulójára való tekintettel.

Irgalmat nyertünk - A Pápai Református Egyházmegye Reformáció 500 ünnepsége

A reformáció 500. emlékéve alkalmából együtt ünnepelt a Pápai Református Egyházmegye közössége a tápi református templomban 2017. szeptember 9-én.

Tiszáninneni Egyházkerület

Harminc év egy gyülekezet kötelékében

A lelkipásztor és a gyülekezet közös, harminc éves szolgálatáért, valamint a református templom felújításáért adtak hálát Mezőcsáton ünnepi istentisztelet keretében, november 11-én. ...

Felhívás lelkészszentelésre

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2017. november 25-én szombaton a miskolci Avasi Református Templomban lelkészszentelést tart, amelyre 2017. november 20-ig lehet jelentkezni a Püspöki Hivatal levélcímén ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

A reformáció 500. évfordulójának ünneplése néprajzos szemmel

Az évvégéhez közeledve nyugtázhatjuk, hogy a 2017-es esztendő a reformáció 500. évfordulójának ünneplése jegyében zajlott országszerte, sőt a Kárpát...

Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2017. november 3-án az alábbi lelkészek felszenteléséről döntött:

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Könyvbemutató Debrecenben

November 30-án 9.30-tól három új szakkönyvünket is bemutatjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a Magyar Tudomány Ünnepén.

Győri Könyvszalon

XVII. Győri Könyvszalon, november 17-19., a Győri Nemzeti Színházban. Ott leszünk!

  • Egyetemes és református
  • Titkok peremén
  • Stuhlmacher1
  • Ideje van
  • Nagypapi