Egyházunk

Lelki otthon Esztergomban

Idén a dunántúli egyházkerületben található esztergomi gyülekezet megújult templomának befejezését segítik október 30-i adományaikkal. Gyülekezeti riport.

Felhívás október utolsó vasárnapi perselypénz felajánlására

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi egyházközsége részére.

Kárpátalja

Kárpátaljai kerekasztal

Német, svájci, osztrák és amerikai egyházak és segélyszervezetek tanácskoztak Beregszászon a kárpátaljai reformátusok szolgálatának támogatásáról. Az egyeztetésen az Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) is képviseltette magát.

Pályázatok

Pályázat lelkészi állásra

A Békési Református Egyházmegye esperese a Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvény 61. § alapján a vonatkozó presbitériumi határozatnak megfelelően pályázatot hirdet a mezőberényi lelkészi állás betöltésére.

A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

In memoriam

Elhunyt Kalocsay Ferenc

A Fót-Központi Református Egyházközség nyugalmazott kántor-karnagya, Fót díszpolgára éltének 92. évében, október 24-én megtért Urához, Teremtőjéhez.

Reformáció

Iskolaközelben Károli Gáspár és a reformáció

Reformációi témanapot tartottak a pestszentimrei Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában október 15-én.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztKözállapotaink meghaladása és az egyház

Több, mint negyedszázada várunk arra, hogy közösen tudjunk emlékezni. Úgy gondolom, hogy a csendes többség erre vágyik.

ÚjragondolóIdegen

Mire újra találkozunk, már nem gondolunk magunkra úgy, mint az olló két felére. Mert már nem két fél vagyunk.

Szabados ÁdámKöszönöm

Köszönöm, hogy felneveltél bennünket, és mindig – a konfliktusainkban is – tudtam, hogy szeretsz.

Istent keresem

Énekek 5

„...tízezer közül is kitűnik. ...és rajta minden oly kívánatos” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink


Ez történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

„Most már itt van dolgod"

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi...

A kölcsönhatás

A református hívő embert gazdagítja, ha nyitott a világra" – mondta nemrégiben Steinbach József dunántúli püspök a Leányfalun megrendezett reformációi emlékkonferencián. Szólt továbbá a református istentisztelet középpontjában álló igehirdetésről, a hívő ember és környezete egymásra hatásáról,...

Dunántúli Egyházkerület

Egyházkerületi Közgyűlés volt Székesfehérváron

Szeptember 23-án, pénteken tartotta a Dunántúli Református Egyházkerület évi rendes közgyűlését a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti termében.

Presbiteri találkozó volt Celldömölkön

Immár harmadik alkalommal találkoztak az Őrségi és a Pápai Református Egyházmegye presbiterei, ezúttal Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési Központban, 2016. szeptember 17-én.

Tiszáninneni Egyházkerület

Tizenöt éves az Arnóti Református Missziói Egyházközség

Kevesen is megéri elindulni, érdemes hinni és imádkozni. Jól mutatja ezt az arnóti reformátusok története, akik hosszas előkészület után tizenöt éve alapították egyházközségüket. Az évforduló ... ...

A 450 évvel ezelőtti Gönci Zsinatra emlékeztek

Göncön, a református templomban tartotta őszi lelkész-presbiteri konferenciáját a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A találkozón a 450 évvel ezelőtti Gönci Zsinatra emlékeztek. Az 1566. évi esemény ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Emlékezés az 1956-os forradalom református hőseire és áldozataira Szegeden

A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség 2016. október 22-én, szombaton 18 órától a Kakasos templomban ünnepi istentiszteletet tartott az 1956-o...

Pályázat lelkészi állásra

„A Békési Református Egyházmegye esperese a MRE 2013. évi I. Törvény 61. § alapján a vonatkozó presbitériumi határozatnak megfelelően pályázatot hir...

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Fodorné Ablonczy Margit

Egyik kiemelt témám lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Kálvin olvasása közben

Újdonságunk: Kálvin olvasása közben. Szűcs Ferenc válogatott írásai.

  • Kálvin Galata
  • Szűcs Kálvin
  • Nyilak
  • A túlélés kora
  • Meghökkentő értelem