Hogyan olvassunk Bibliát a gyerekekkel?

Kép: Hogyan olvassunk Bibliát a gyerekekkel?
Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

Ünnep

A mennybemenetelről

„Van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus..." Ő képvisel minket, akik benne hiszünk. Sándor Töhötöm írása mennybemenetel ünnepére.

Egyházunk

Hittan: létszámjelentés

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2017/18. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

Küldetés

Huszonöt éve gyógyító közösségben

Az intézmény idei jubileumát május 13-án családi majálissal ünnepelték meg a gyermekkórház dolgozói és hozzátartozóik.

Interjú

„A művészvilág sorsa a kereszténység számára is egy kihívás”

Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész, szólamvezető, szólista, művész-tanár, a nemzetközileg is ismert Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál társalapítója és elnöke. Vele beszélgettünk művészet és hit kölcsönhatásáról az immár tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat kapcsán.

A világban

Az EVT elítélte az egyiptomi merényletet

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

Évforduló

Nincs talán még elfeledve a dal

Korábban nem látott kézirattári anyagok bemutatásával emlékezik meg a 200 éve született Tompa Mihályról az Országos Széchényi Könyvtár.

Zsinat

Közös zsinat, gyűjtemények, egyéb ügyek

Megválasztották a magyarországi küldötteket a nyári ünnepi közös zsinatra, újraszabályozták az Országos Református Gyűjteményi Tanács működését, valamint az egyházfőhatósági igazolások kiadásának rendje is módosult.

Törvénymódosítások napirenden

Három egyházi törvény módosítása is szerepelt a Zsinat május 23-i ülésének napirendjén: a gazdálkodásról a lelkészek jogállásáról és az egyházi bíráskodásról szóló jogszabály kiigazításáról is tárgyaltak első vagy második olvasatban.

Még idén módosulhat a lelkészi nyugdíjtörvény

A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény tervezett módosításának előkészületeiről, alapelveiről és annak folyamatáról kaptak tájékoztatást a zsinati tagok május 23-án. Ősszel külön vitanapon ismeretik az új szöveget.

Pünkösdig tart a Csillagpont kedvezményes jelentkezési időszaka

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője beszámolt a 2017-as Csillagpont ifjúsági találkozó szervezéséről és az áprilisban megtartott Zsinati Ifjúsági Fórumról.

Országos lelkipásztori intézetet hoznak létre

A lelkipásztorok továbbképzésének támogatása és életpályájának egységes nyilvántartása lesz a feladata az Országos Lelkipásztori Intézetnek.

Jubiláló társadalmi missziók

Hálát adtak a huszonöt éves Tiszta Forrás Alapítvány és a tíz éve működő Református Missziói Központ szolgálatáért, valamint a Protestáns Tábori Püspökség elmúlt esztendejéről is beszámoltak a Zsinat május 23-i ülésén.

Odaítélték a zsinati alapítású díjakat

A Magyarországi Református Egyház Zsinata május 23-i ülésén döntött arról, kik kapják 2017-ben a zsinati alapítású pedagógiai, szeretetszolgálati és lelkészi kitüntetéseket.

Nem a kommunizmusra kellene mutogatni

„Nem a kommunizmusra kellene mutogatni, amikor a jelenkori egyház nyomorúságának okait keressük" – hangsúlyozta a Zsinat tavaszi ülésszakát megnyitó beszédében Bogárdi Szabó István, a testület lelkészi elnöke.

Az egyház lényege

Gaál Sándor tiszántúli zsinati tag áhítatával vette kezdetét a Magyarországi Református Egyház Zsinata XIV. ciklusának 7. ülésszaka május 23-án.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

ReposztTermészetesen

Úgy hiszem, ezért nem születik ma elég gyermek, a mi feladatunk pedig az, hogy a félelmek helyett a bizalmat ébresszünk.

KriszTeSóBest of Reformáció 5.- Zwingli Ulrich

Nem lehet azt állítani, hogy Zwingli „komor keresztyén” lett volna.

MegmondomEltenni Mózest láb alól?

Minek akarná Jahve elpusztítani az egész zsidó nép nagy, ószövetségi szabadítóját? Hol ír ilyesmiről a Szentírás?

Istent keresem

ApCsel 13,38–52

„...megteltek örömmel és Szentlélekkel” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Új arcok

Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes. ...

Petrőczi Éva legújabb kötetéről

Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet. ...

Dunántúli Egyházkerület

Cantate vasárnap Szentgotthárdon

2017-ben, május 14-én a szentgotthárdi templomban került megrendezésre az Őrségi Református Egyházmegye immáron 14. cantate-vasárnapja.

A reformáció története, értéke és hatása

A fenti címben megfogalmazottakra nézve tartott előadássorozatot a Kaposvár-környéki Gyülekezetek közössége február 17. és március 31. közötti időszakban minden pénteken 18 órai kezdettel.

Tiszáninneni Egyházkerület

A Reformáció 500. évfordulójának kiemelt alkalma Tiszáninnen - élő közvetítés

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2017. május 27-én Miskolcon tartja a Reformáció 500. évfordulójának kiemelt alkalmát, melynek a tovább gombra kattintva láthatja élő közvetítését a rendezvény ... ...

Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. ...

Tiszántúli Egyházkerület

Hálaadó Istentisztelet Hajdúszováton – hanganyaggal

A Hajdúszováti Református Egyházközség 2017. május 6-án, szombaton 14 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartott a reformáció 500 éves évfordulójára felújított templom örömére.

Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Nap 2017

Április 8-án, szombaton rendezte meg a Szatmári Református Egyházmegye az ifjúsági napját Jánkmajtison. Az elváráson felüli jelentkezésnél is többen jöttek el, összesen 180 fő regisztrált.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Pünkösdi bibliaolvasás

Az első pünkösd csodáját felidézve, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján középiskolások, egyetemisták és érdeklődők olvassák fel a Biblia választott részeit a budapesti Kálvin téri templom lépcsőjéről pünkösd hétfő délután.

Szent István Könyvhét

Kedvezményes keresztyén könyvvásár a budapesti Ferenciek terén, május 22–27. (hétfőtől szombatig), 10.00-től 18.00 óráig.

  • Prot. etika
  • Konkordanciás Biblia
  • Helvét Hitvallás
  • Barnes
  • HZL Felhők