Díjak és beszámolók napja

2012. november 16., péntek

Átadták a zsinati alapítású díjakat és számos beszámolót hallgattak meg a bizottságokban folyó munkáról a XIII. zsinati ciklus 11. ülésének utolsó, pénteki napján.

A pénteki tanácskozás Török Zoltán zalaegerszegi lelkipásztor áhítatával kezdődött meg. A dunántúli zsinati képviselő Lukács evangéliumának nyolcadik részét idézte meg.

Ezután is emelkedett pillanatokkal folytatódott az ülés, a zsinati alapítású díjak átadói következtek. Az „Év könyve” díjat Mucsi Zsófia kapta, Házasságkönyv című, a Kálvin Kiadónál 2011-ben megjelent művéért. A diakóniai szolgálatot elismerő Kiss Ferenc díjat Kontha Benőné, a Majosházi Református Egyházközség és Pincés Julianna, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség tagja kapta. Az Imre Sándor díjat, melyet „a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért” ítélnek oda, ezúttal a túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda igazgatónője, Nagy Róza vehette át. A díjakat Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi és Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke adta át.

Az ünnepi pillanatok után a bizottságokban folyó munkáról szóló beszámolók következtek. A konfirmációs bizottság munkájáról Fekete Károly, a testület elnöke, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora beszélt. A cél az, hogy elérjék, legyen egyetértés a konfirmációs előkészítés mikéntjében. Szeretnék a vizsga gyakorlatát megújítani és új könyveket bevonni a munkába. A bizottság tavaszra ígérte a tervek konkretizálását.

A Cigánymissziós Tanács munkáját Szűcs Endre tiszáninneni lelkészi főjegyző vázolta fel. Mondandójából kiderült, hogy a tanács célja, hogy a 2013. májusi ülésszakra a Zsinat elé terjessze az MRE cigánymissziós stratégiáját.

A testület előtt szerepeltek előzetesen megküldött bizottsági beszámolók az Énekeskönyvi Bizottság, a Tényfeltáró Történész Bizottság, a Kálvin Bizottság, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány és Ökogyülekezeti Tanács elmúlt időszaki tevékenységéről. Az Énekeskönyvi Bizottság beszámolójához érkezett kérdések a kántorképzést és az új énekeskönyv énekeinek válogatási szempontjait, valamint a határon túli énekeskönyvekkel való egységesítését érintik.

A Zsinati tagok elfogadták a szabályrendeletének változtatását, valamint az alkotmánymódosítást is. Ez alapján a lelkészképesítő vizsga szabályzatából több passzus kikerül, illetve változik a vizsga anyaga is. A lelkészképesítés szabályozásával összefüggő alkotmánymódosításra jogharmonizációs rendelkezések miatt volt szükség.

A záró momentumok között Bölcskei Gusztáv a jövő évi zsinati ülések menetrendjét vázolta fel, majd arról határozott a Zsinat, hogy 2013-ban az októberi perselypénzt a Debreceni Lenctelepen épülő templom munkálataira ajánlják fel. Végül Szabó István dunamelléki és Csomós József tiszáninneni püspökök javaslatára a zsinat tagjai arról határoztak, hogy a Jövőkép Bizottságnak a strukturális átalakításra vonatkozó megállapításai kapcsán felhívják az egyházkerületeket: vizsgálják meg az egyházmegyék számát, különös tekintettel arra, hogy az esperesekre eső adminisztratív feladatok mennyiben terhelik meg őket szolgálatellátásuk terhére.

Reformatus.hu, képek: Sereg Krisztián

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →