Középpontban az állam-egyház kapcsolatok

2012. február 21., kedd

Megtartották idei első találkozójukat az MKPK Állandó Tanácsa tagjai, valamint a református és evangélikus egyházak püspökei a református egyház zsinati székházában.

Idei első találkozójukat az MRE Elnöksége meghívására a református székházban tartották a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa, valamint a református és evangélikus egyházak püspökei. Az egyházvezetők rendszeres találkozója a testvéri kapcsolatok ápolásán és a személyes beszélgetés lehetőségén túl alkalmat kínál az ökumené és az egyház társadalmi szolgálata időszerű kérdéseinek megbeszélésére is.

A megbeszélés keretében – a MAZSIHISZ-szel való előzetes egyeztetés alapján – az egyházak képviselői megállapodtak abban, hogy keresztény-zsidó imaórát szerveznek. A tervek szerint évenként megszervezésre kerülő közös imádság részleteinek kidolgozására az egyházak a Keresztény-Zsidó Tanácsot kérik föl.

Az egyház és a kormányzat kapcsolattartásával összefüggő tapasztalatok kicserélése alapján az egyházvezetők több egyenetlenséget is látnak, amelyek megoldására jobb és átláthatóbb információáramlást kérnek és remélnek a kormányzat illetékeseitől. Külön témaként egyeztettek az ún. egyházi pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokról, amikkel kapcsolatban aggályosnak tartják azt, hogy a pályázati kiírás nyitottsága miatt gyakran az egyházak belső rendjét figyelembe nem vevő egyházi szervezetek is pályázhatnak.

A közoktatás területén elsősorban a finanszírozás és az oktatás szervezése terén tapasztalható tisztázatlanságok kapcsán az egyházak vezetői egyértelműen kijelentették, hogy az általuk fenntartott oktatási intézmények kiszámítható működésében érdekeltek és őrizni kívánják a felekezetileg elkötelezett, minőségi oktatás eredményeit.

Az egyházi vezetők elhatározták, hogy a hit-, és erkölcstan oktatásával kapcsolatos egyeztetések megkezdése érdekében közös levélben keresik meg az illetékes kormányzati felelősöket.

Az egyházaknak a cigányság között végzett szolgálata különleges és előremutató példái az egyházak által elindított és fenntartott cigány szakkollégiumok, amelyek finanszírozásának megoldásával kapcsolatban az egyházi vezetők bizakodással várják az illetékes államtitkársággal való további egyeztetéseket.

Az egyházvezetők a szerdán kezdődő böjt kapcsán, annak lelki aspektusát kiemelve, megemlékeztek az emberi igyekezet és a mindennapi fáradozás megszakításának jótékony hatásáról, az elcsendesedés és ima erejéről. A böjt a mérlegelés és a szembenézés, az alázatra és a szelídségre hangoló megállás alkalma, amelyre nagy szüksége van egyházainknak és egész társadalmunknak.

Református.hu, fotó: Kalocsai Richárd

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink