Mentálhigiéné szakirányú továbbképzés a Károlin

2014. április 16., szerda

Akkreditált, 4 féléves, keresztyén értékek mentén és keresztyén lelkülettel megvalósuló, gyakorlat-orientált Mentálhigiénés segítő szakember-képzést tartanak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, melyre a humán segítés területein dolgozó (lelkész, pedagógus, szociális munkás, orvos, ápoló, stb.), vagy e terület iránt érdeklődőket várják.

A képzés folyamatában hangsúlyos: az önismeret; az emberi kapcsolatok, családok, közösségek működése, dinamikai sajátosságai; a különböző lelki jelenségek felismerése és az ezekhez kapcsolódó cselekvési stratégiák kialakítása; a hivatás-gyakorlásból adódó nehézségek, konkrét helyzetek feldolgozása; a segítői eszköztár bővítése; hosszú távú, támogató kollegiális kapcsolatok építése, szakmai tapasztalatok megosztása; saját hivatásunk terepén és saját kapcsolatainkban való tudatosabb és kompetensebb jelenlét.

Néhány személyes vélemény a képzésről volt hallgatóink megfogalmazásában:

„Az emberi kapcsolatok más dimenzióba kerültek – beleértve az önmagammal való kapcsolatomat is. Jobban értem önmagam – jobban értek másokat." (Lelkész)

„A képzés egyik hozadéka, hogy könnyebben kezelem az iskolai helyzeteket. Érzékenyebben, ugyanakkor értőbben látom a gyermekek, szülők és nevelők világát. Tudatosabban vagyok jelen az iskolai történésekben." (Pedagógus)

„Hiszem, hogy Jézus a válasz. Ez a képzés abban segített, hogy a lelkigondozás során jobban megértsem: mi is a kérdés?" (Lelkész)

Prof. Dr. Bagdy Emőke szavaival bátorítunk a jelentkezésre:

„A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében megvalósuló, immár nagy múltú mentálhigiénés szakemberképzés sajátos arculatú. Olyan személetformálásra törekszünk, amelybe a humán segítő tevékenység úgy illeszkedik, mint zárba a kulcs. Természetes, szükségszerű és mélyen emberi funkciónak tekintjük a felebaráti segítségnyújtást. Úgy véljük, hogy nem elég a segíteni akarás, a szakszerűség, az emberi kapcsolatok gondozásának jártassága képezi a szívbéli munka minőségi felségjelvényét. Gyakorlati-hangsúlyú képzésünkre szeretettel hívlak és várlak Benneteket!"

További információk: kre.hu

Istent keresem

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →