Miként egy csillag

2011. március 23., szerda

Többen is köszöntötték Tóth-Máthé Miklóst a tavalyi év végén megjelent két gyűjteményes kötetének budapesti bemutatóján, a Magyar Írószövetség Székházában.

A Magyar Írószövetség Székházában március 22-én megtartott eseményen Nagy Imre, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnökségi tagja a protestáns értékek felemelőjének és lelki templomépítőnek, Isten csodálatos eszközének nevezte a református írót.

altGalsi Árpád, a négy történelmi regényt bemutató Miként a csillagok című kötetet megjelentető Kálvin Kiadó igazgatója Tóth-Máthé Miklós műveinek jelentőségét többek között abban látja, hogy történetei megismertetik velünk és elevenen tartják számunkra Méliuszt, Szencit, Károlit és Rádayt. Debrecen újkori prédikátoraként, mai magyar reformátorként aposztrofálta az írót Nagy Attila, a történelmi drámákat összegyűjtő Tűz és kereszt című kötetet gondozó Uropath Kiadó vezetője, aki szerint a darabok olyan kiváló színpadi művek, amelyek nemcsak a színpadra szólnak: bárki kézbe veheti azokat, hiszen rendkívül olvasmányosak.

A regényeket Bertha Zoltán mutatta be. Az irodalomtörténész elmondta, hogy a protestantizmus kovásza volt a nemzeti megmaradás ügyének, ezért az elmúlt ötszáz év magyar irodalma is protestáns színezetű. Bertha Zoltán szerint Tóth-Máthé Miklós regényei is ebbe a hagyományba illeszkednek, az író élő klasszikusa ennek a szellemiségnek, és olyan időkben, a kádári diktatúra éveiben írta ezeket a műveket, amikor azoknak egyáltalán nem voltak divatosak. „Tóth-Máthé Miklós politikai rendszerektől függetlenül hirdette azt a művein keresztül, hogy mi az, ami az embert emberré, a magyart magyarrá teszi” – summázta meglátását az irodalomtörténész.

Szakonyi Károly író a drámákat méltatta. Elmondta, hogy szerzőjüknek hősei megteremtéséhez nagy empátiára és alapos korismeretre volt szüksége, de függetlenül attól, hogy e művek történelmi időkben játszódnak, a mai ember számára is aktuális problémákat fogalmaznak meg.

A színészből íróvá lett Tóth-Máthé Miklós az est folyamán egy-egy verse elszavalásával adózott édesanyja, hitvese és prédikátor ősei emlékének. A bemutatott művekből Mécs Károly és Quintus Konrád színművészek olvastak föl részleteket.

Kiss Sándor

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →