Pénzbeli adományokat is várnak az iszapkatasztrófa károsultjai számára

2010. október 18., hétfő

altA Szlovákia Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja - a korábban meghirdetett természetbeli adományok mellett - pénzbeli gyűjtést is szervez.

A magyarországi iszapkatasztrófa károsultjainak és a hárítási munkálatok segítésére meghirdetett gyűjtésről Szabó Annamária, a Diakóniai Központ igazgatója tájékoztatta az reformata.sk honlapot .

A gyülekezetek, illetve a magánszemélyek a Diakonia Reformata nonprofit szervezet 9576161/5200-as számlaszámra utalhatják át a pénzbeli adományukat iszap megjelöléssel.


A beérkezett pénzbeli adományokat a központ munkatársai folyamatosan utalják át a helyszínen is munkálkodó Magyar Református Szeretetszolgálat számára, akik szükség szerint döntenek annak felhasználásáról. „Az iszapkárosultaknak nagy szükségük van az adományokra, ezért jó lenne, ha az adakozni szándékozók minél hamarább eljuttathatnák pénzbeli felajánlásukat – a közelgő télre való tekintettel – legkésőbb október 25-ig a megadott számlaszámra“ – mondta Szabó Annamária igazgató.

reformata.sk

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →