Reformáció 500: ajándék és lehetőség

2017. június 01., csütörtök

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából tartottak konferenciát Miskolcon, a Generali Arénában, május 27-én. A Tiszáninneni Református Egyházkerület kiemelt programján előadásokkal emlékeztek a hitújítás máig meghatározó eseményeire. „A reformáció ötszáz éves jubileuma ajándék, kihívás és lehetőség" – hangzott el a rendezvényen, amin az egyházkerület intézményei és missziós szolgálati területei is bemutatkoztak.

1517-ben szegezte ki követeléseit és tanításait Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára, így kezdődött el ötszáz évvel ezelőtt a reformáció. Ennek tiszteletére gyűlt össze a Tiszáninneni Református Egyházkerület közössége, mintegy másfél ezren szombaton a városi sportcsarnokba, hogy istentiszteleten és konferencián emlékezzen az egyháztörténeti jelentőségű eseményre.

A református- és tiszáninneni címerekkel díszített színpadról Csomós József tiszáninneni püspök köszöntötte a hazai és határon túli vendégeket: "Legyen áldott Isten, hogy mind itt lehetünk, hogy emlékezhetünk és imádhatjuk az Ő szent nevét!"

Isten megújító műve

A jubileumi ünnepség istentisztelettel kezdődött. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében emlékeztetett, hogy a reformáció Isten megújító műve volt. „Luther Mártont, később Kálvin Jánost és majd a többi reformátort is elhívta, hogy rámutassanak újból arra, amit Jézus Krisztusban megadott nekünk a mi Urunk. Ő az eredeti minta számunkra, akinek arcában felismerheti a mindenkori ember, hogy milyennek is kellene lennie."

Az igehirdető elmondta, hogy Isten a reformációval lehajolt az Ő egyházához, és ez nem egyszeri volt, hiszen ma is elvégzi megújító munkáját. Az igehirdetést követően két, a reformáció eseményeihez kapcsolódó előadást hallhattak az érdeklődők.

Vissza a forráshoz

Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke rávilágított, hogy a 16. században az emberek Istent keresve az egyház, a világ és önmaguk akadályaiba ütköztek. „Luther az egyházban a forrást, a világban a szabadságot, önmagában pedig az istenarcot kereste és ezeket végül Jézus Krisztusban találta meg.

Abban a sodródó, ide-oda csapongó világban az irányok egyszer csak fölragyogtak és láthatóvá lettek. Jézus Krisztus az igazság: Ő nyerte vissza számunkra a szabadságot és az Ő arcán látjuk az igazi emberi méltóságot" – fogalmazott a dunamelléki püspök. Kiemelte: a forráshoz újra meg újra vissza kell térni, de az igazi keresztyén élet nemcsak reformáció, hanem transzformáció is, azaz "Jézus Krisztus ábrázatához való alakulás".

A cikk a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján folytatódik.

Képek és szöveg: Kojsza Péter
Forrás: tirek.hu

Istent keresem

Lk 20,1–8

„...és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink