Vallás és művészet kapcsolata

2015. május 13., szerda

Május 8. és 9. között Vallás és művészet címmel kétnapos konferenciát tartottak a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészettudományi Karán.

A szervezőintézmény részéről Sepsi Enikő a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet alapítója és vezetője köszöntötte a konferencia résztvevőit. Ezt követően a társszervező Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György (jobbra) szólt néhány szót az egybegyűltekhez. A konferencia harmadik társszervezője a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. volt, melynek vezetője, Hóvári János egykori török nagykövet az első esti fogadáson üdvözölte a nagy volumenű kezdeményezést.

A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. Korábban a vallásfogalmak sokféleségéről és a spirituális közvetítőkről rendeztek tanácskozást, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika–kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition címmel tartott nemzetközi konferenciát. A mostani összejövetel ennek az interdiszciplináris tudományos munkának egy következő eleme volt.

A konferencia aktualitását a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során használt alapfogalmak, a szent és a profán, a szakrális és a szekuláris vagy a transzcendens újragondolása adta. A konferencia célja az volt, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródtak.

Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja

A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepelt. A konferencia előadói a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások jeles képviselői voltak.

A kétnapos konferencia előadásait kiegészítő programként került sor a „Gyógyító hangok" című film vetítésére, amely Lovász Irén lemezbemutató koncertjéről készült a Szent István Bazilikában, valamint Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatónak emléket állító film vetítésére „Majd az idő kipörgeti" címmel. Mindkét filmet Tari János, a Károli docense rendezte.

Forrás: KRE

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →