VII. Református Jótékonysági Bál

2014. január 17., péntek

A Tiszántúli Református Egyházkerület idei jótékonysági báljának teljes bevételét az anyagi nehézségekkel küzdő, a magyar nyelv és kultúra megőrzésén és továbbadásán fáradozó kőhalmi szórványdiákotthon kapja.

Anyanyelvünkön megszólalni, iskolába járni, családban nevelkedni, nekünk ez természetes, míg egyes erdélyi gyermekeknek nem. A kőhalmi szórványdiákotthon a különböző problémákkal küzdő gyerekeknek segít. A bentlakásban nevelkedő diákok többsége nehéz anyagi körülmények között élő családból származik, többen nyelvi gondokkal is küzdenek. Az otthon célja a román nyelvet nem ismerő székelyföldi gyermekek és az anyanyelvüket nehezen beszélő dél-erdélyi magyar gyermekek beiskoláztatása, hiteles ökumenizmus megélése és családi közösség megteremtése a család nélkül nevelkedőknek.

A diákotthon alapításától fogva nem kap állami támogatást, csak jelképes egyházi segítséget. A cél, hogy a bentlakást ingyenesen biztosítsák a gyermekeknek, és hogy meg tudják oldani az intézménybe eljutásukat is. Mindezeket eddig pályázati pénzekből, támogatásokból próbálták megvalósítani. Éppen ezért a Tiszántúli Református Egyházkerület úgy döntött, hogy idén az anyagi nehézségekkel küzdő, a magyar nyelv és kultúra megőrzésén és továbbadásán fáradozó kőhalmi szórványdiákotthonnak adja a VII. Református Jótékonysági Bál teljes bevételét.

A kerület a befolyt összegből minden évben határon túli intézményeket támogat. Tavaly több mint háromszáz résztvevő és adományozó három és félmillió forinttal segítette a kárpátaljai fogyatékkal élő gyerekeket. Az idei bált 2014. február 28-án tartják a Kölcsey Központban.

Forrás: ttre.hu

Istent keresem

1Thessz 2,13–16

„Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →