Elhunyt Demeter Andor

Életének 91. évében elhunyt Demeter Andor, az Amerikai Magyar Református Egyház nyugalmazott püspöke, a Phoenixi Magyar Református Egyház 26 éven keresztül hűségesen szolgáló, templomépítő lelkipásztora.

Demeter Andor

Demetet Andor (1929-2020) a Székelyudvarhelyi Református Gimnáziumban érettségizett, 1954-ben szentelték református lelkipásztorrá Kolozsvárott. Lelkipásztori szolgálatát mint segédlelkész a székelyudvarhelyi egyházközségben kezdte, majd több gyülekezetben – Küsmöd, Felsőboldogfalva, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy – is szolgált. 1981-től 2007-ig volt Phoenix lelkésze, ahol 1984-ben épült fel templomuk a jóakaratú hívek adományaiból. 1988-ban az akkori nyugati egyházmegye gyülekezetei választották meg esperesnek, 2002-től 2006-ig volt az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke.

Az Amerikai Magyar Református Egyház korábbi püspöke még 2020. február 26-án hunyt el. Emlékére 2021. június 5-én délelőtt 11 órakor tartanak gyászistentiszteletet a phoenixi magyar református gyülekezet templomában (1822 W. Vogel Ave. Phoenix, AZ. 85021), hamvait Székelyudvarhelyen, a család sírhelyén helyezik örök nyugalomra.