Magyar Református Egyház

A debreceni Nagytemplomban 2009. május 22-én megtartott Alkotmányozó Zsinat fogadta el a Magyar Református Egyház alkotmányát. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházak erősítették meg összetartozásukat és mondták ki alkotmányjogi egységüket. A Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete, a Generális Konvent 2009-től a Magyar Református Egyház részeként működik tovább.Kálvincsillag

Kálvincsillag 2010 Kálvincsillag 2011 kalvincsillag2012.jpg Kálvincsillag 2013

A Magyar Református Egyház és a Generális Konvent hírei

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevele

„Pünkösdi csoda ez, előjövünk az önzés és önhittség, az énesség és önösség, valamint a kétségbeesés odújából, és nemcsak szemlélői, hanem cselekvői is leszünk Isten mentő szeretetének” – olvasható a Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevelében.

Jól haladnak az idei református egységnap előkészületei

Budapesten, a Ráday Házban tartott ülést január 26-án a Generális Konvent elnöksége. Személyesen nem mindenki tudott jelen lenni, mert a kárpátaljai delegációt nem engedték át a határon, Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok ezért videókonferenciás kapcsolat segítségével csatlakozott a megbeszéléshez.

Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinket

Rimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségein kívül az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet kérdeztük az eseményről.

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

További tartalmak

Legfontosabb dokumentumok