Magyar Református Egyház

Európa egyik legnagyobb református közösségét a nyolc Kárpát-medencei ország református egyházai alkotják: több mint 1,5 millió egyháztag közel 3000 egyházközségben. A közös hitvallások, a magyar nyelv és a közös történelem a széttagoltság ellenére is fontos összetartó erőt jelent. A legnagyobb közösségek Magyarországon, Románia nyugati és középső részein, Szlovákia déli megyéiben, Ukrajna kárpátaljai területein, Szerbia és Horvátország északi, határ menti sávjában élnek, országonként önálló egyházakba szerveződve. Egy-egy magyar református gyülekezet Szlovénia és Ausztria területén is található.

Dunamelléki Református Egyházkerület

Püspök: Balog Zoltán
Főgondnok: Veres Sándor

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

E-mail: dunamellek@reformatus.hu

Honlap: raday28.hu

Dunamellék_címer_módosítva

Hírek Dunamellékről

Generációk lelki otthona

Százhalombatta reformátussága folyamatos megújulással és az ifjúsági misszió erősítésével válaszol az időről időre felmerülő kihívásokra.

Isten krónikása

A református főkapitány, hídvégi Nemes János életébe és imádságaiba enged bepillantást 17. századi naplója.

Dunántúli Református Egyházkerület

Püspök: Steinbach József
Főgondnok: dr. Nemes Pál

Cím: 8500 Pápa, Árok u.6.

E-mail: dtpuspoki@refdunantul.hu

Honlap: refdunantul.hu

Dunántúl címer_módosítva

Hírek Dunántúlról

Ösvényeidre taníts meg engem, Uram!

Ha nyár, akkor Balatonfenyves. Június végén és július elején tartották meg a Dunántúli Református Egyházkerület Katechetikai Hittantáborát és az Ifjúsági Tábort. A két hét alatt …

Erdélyi Református Egyházkerület

Püspök: Kató Béla
Főgondnok: Ambrus Attila

Cím: RO-400079 Kolozsvár/Cluj, str. I.C. Bratianu nr. 51. Románia
E-mail: egyhazkerulet@reformatus.ro
Honlap: reformatus.ro

Erdélyi egyházkerület címer_módosítva

Hírek az Erdélyi egyházkerületből

Hála a negyven évért

Ünnepre gyűlt össze a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Református Egyházközség július 14-én, hogy hálát adjanak a gyülekezet megalakulása óta eltelt 40 évért.

Gyászjelentő – Goga Eliza

Életének 17. évében elhunyt Goga Eliza, akinek kezelésére, gyógyulása érdekében az Erdélyi Református Egyházkerület több ízben is gyűjtést szervezett.

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Püspök: Szenn Péter
Főgondnok: Kel József

Cím: HR-31404 Haraszti/Hrastin, Petőfi Sándor 21 Horvátország
E-mail: ref.hrastin@os.t-com.hr
Honlap: reformator.hr

Tiszántúli címer_módosítva

Kárpátaljai Református Egyház

Püspök: Zán Fábián Sándor
Főgondnok: Danku Gábor

Cím: UA-90200 Beregszász, Munkácsi u. 83. Ukrajna
E-mail: karpataljairefegyhaz@gmail.com
Honlap: refua.tirek.hu

Kárpátaljai egyházkerület címer_módosítva

Hírek Kárpátaljáról

Áhitat a zsinati ülés kezdetén

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke áhítattal szolgált a KRE zsinatának június 27-i ülésén. Az igei gondolatokat az alábbiakban foglaltuk össze: Textus: 2Királyok …

Imádság a KRE zsinatának júniusi ülésén

Dr. Hadnagy István, a Beregi Református Egyházmegye főgondnokámak imádsága: Mindenható Atyánk! Hisszük és valljuk, hogy Te vagy a mindenség Ura, testünk minden porcikájának formálója, életünk …

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Püspök: Bogdán Szabolcs János
Főgondnok: Bara Lajos

Cím: RO–410 202 Nagyvárad/Oradea, Sulyok István u. 9. Románia
E-mail: kre.puspoki.hivatal@gmail.com
Honlap: kiralyhagomellek.ro

Királyhágómellék címer

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Püspök: Harangozó László
Főgondnok: Székely Károly

Cím: SRB-24000 Szabadka/Subotica, Somborski put 6 Szerbia
E-mail: refepiskopos@gmail.com
Honlap: reformatusok.rs

Szerbiai Református Keresztyén Egyház_címer

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Püspök: Géresi Róbert
Főgondnok: Porubán Ferenc

Cím: SK-979 01 Rimaszombat/Rimavská Sobota, Hlavné nám. 23. Szlovákia
E-mail: reformata@reformata.sk
Honlap: reformata.sk

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Hírek Felvidékről

Tükröt tart, ablakot tár

„A keresztyén élet nemcsak a kegyelem elfogadása, hanem a követés is, amely maga a gyümölcstermő élet” – fogalmazott Horváth Veronika koordinátor a 2024-es ÉlesztŐ nyitóalkalmán. …

Rendkívüli választás eredménye

A Nagymihályi Református Egyházmegye rendkívüli választásával kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

Lelkész: Ozsváth Imre
Egyházelnök: Kócán Géza

Cím: SLO–9207 Pártosfalva – Prosenjakovci, Szentlászló – Motvarjevci 46A Szlovénia
E-mail: reformatus.szlovenia@gmail.com
Honlap: ecclesia-reformata.si

Tiszántúli címer_módosítva

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Püspök: –*
Főgondnok: Dr. Molnár Pál

Cím: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 155
E-mail: phivatal@tirek.hu
Honlap: tirek.hu

*Jelenleg a püspöki feladatokat ügyvivőként Barna Sándor lelkészi főjegyző látja el.

Tiszáninnen címer_módosítva

Hírek Tiszáninnenről

Kántorképző Tábor

Július 15-21. között került megrendezésre a Sárospataki Református Gimnázium Egyházzenei Kántorképző Tábora. Az idei tábornak 40 fiatal résztvevője volt, akiknek többsége egyházkerületünkhöz tartozó gyülekezetekből érkezett.

"...el ne feledd, mennyi jót tett veled"

Július 20-án szombaton a Vizsolyi Biblia kiadásának 434. évfordulóján adott hálát a vizsolyi gyülekezet a felújított vizsolyi templomért. Kovács Zsolt Levente beszámolóját olvashatják.

Tiszántúli Református Egyházkerület

Püspök: dr. Fekete Károly
Főgondnok: Molnár János

Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
E-mail: tiszantul@reformatus.hu
Honlap: ttre.hu

Tiszántúli címer_módosítva

Hírek Tiszántúlról

Börtönkápolnát szenteltek Gyulán

A Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, Gyulán Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szentelte fel az új kápolnát 2024. július 16-án.