Magyar Református Egyház

Nyilatkozatok

A Magyar Református Egyház Zsinatának, a Generális Konvent közgyűlésének, valamint elnökségének nyilatkozatai.

A Generális Konvent 2022. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

Május 20-án a Magyar Református Egység Napja rendezvénysorozatának keretében ült össze Gyulafehérváron a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. Az ülés végén megfogalmazott zárónyilatkozatukat teljes egészében közöljük.

További tartalmak

.