Magyar Református Egyház

A Generális Konvent 2008. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete, a Generális Konvent 2008. június 18-20. között Pápán ülésezett, hogy a Magyar Református Egyház alkotmánytervezetét végső formába öntse. Örömmel és Isten iránti hálaadással adjuk hírül, hogy az elvállalt feladatot a Biblia évében Isten segedelmével elvégeztük, és részesei lehetünk az egységes Magyar Református Egyház újjáalakulásának.

A Generális Konvent 2009 májusára összehívja az újraegyesülő Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatát. A várva várt egység újból megteremtésének igénye nem pusztán formalitás, hanem élő közösségünk természetes megjelenése. Az egyesülés nem öncél, hanem eszköze az evangélium hitelesebb hirdetésének. Az egyháznak a folyamatos megújulás útját kell járnia.

Hálát adunk azért, hogy a már eddig is megélt közösség jelei: egymás meglátogatása, istentiszteletek közös ünneplése, egymás terheinek hordozása, a közös örömökben való osztozás természetes módon megszüntetik és lebontják a földrajzi, politikai és embereket elválasztó határokat.

Kérjük az Alkotmányozó Zsinatot, hogy a megkezdett úton továbbhaladva fogadja el a Magyar Református Egyház alkotmányát. Készüljünk a Zsinatra, ünnepeljünk együtt, kezdjünk közösen újat az evangélium szolgálatában!

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!

Pápa, 2008. június 20.