Magyar Református Egyház

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata (2004 november)

A Magyar Református Egyházak Generális Konventjét alkotó egyházkerületek elnökségei 2004. november 17-én Beregdarócon tartott ülésükön a következő nyilatkozatot fogadták el:

"Amíg időnk van, tegyünk jót mindenekkel" (Gal 6,10)

A Magyar Református Egyházak Generális Konventje 2004. július 8-i megalakulásakor kimondta, amit a magyar reformátusság Trianon óta mindig képviselt, hogy az egyházunkat is ért több évtizedes szétdaraboltságot orvosolni kell.

A Kárpát-medencei magyar református egyházkerületek határozottan támogatják a kettős állampolgárság megadását a határon túli, kisebbségben élő magyarok számára.

A népszavazás kimenetele hosszútávon meghatározza a magyar nemzet jövőjét. Az IGEN kimondása összekötheti azt, ami évtizedekkel ezelőtt elszakadt. Minden jóakaratú magyar állampolgárt a népszavazáson való részvételre és a történelmi jelentőségű IGEN kimondására biztatunk. Meggyőződésünk, hogy a kettős állampolgárság megadásával érdekeink és jövőnk képviseletére új lehetőségek nyílnak az egységesülő Európában. Gondoljunk például a Szerbiában élő magyarok védelmére!

Szeretnénk megnyugtatni minden kétségeskedőt, hogy a népszavazás kérdésfelvetése nem a kettős állampolgárság azonnali megadására vonatkozik! Az IGEN-nel arról döntünk, hogy a Magyar Köztársaság Parlamentje 80 év mulasztását pótolva, a határokon kívülre került magyarok helyzetét törvényben rendezze. Kérjük a választópolgárokat, hogy ne mondjanak le arról a jogukról, hogy az általuk választott képviselőket a népszavazás kötelezze erre a feladatra. Mások tévedéseit 2004. december 5-én csak a magyar választópolgároknak van módja helyrehozni.

Közös meggyőződésünk, hogy a kettős állampolgárság megadását a határon túli magyarság a magyar nemzet részeként, a szülőföldjén maradás megerősítéseként éli meg.

A kettős állampolgárság nem szegényebbé, hanem gazdagabbá teszi Magyarországot. A testvériesség sohasem teher, hanem a teljesebb élet lehetősége.

Beregdaróc, 2004. november 17.

Dr. Szabó István püspök és Dr. Nagy Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Dr. Márkus Mihály püspök és Kuti Csaba főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök és Dr. Virágh Pál főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Dr. Erdélyi Géza és Koncsol László főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Pap Géza püspök és Tonk István főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Tőkés László püspök és Kovács Zoltán főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Horkai László püspök és Szilágyi Lajos főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csete-Szemesi István püspök és Póth Péter főgondnok
Szerbia-Montenegrói Református Keresztyén Egyház