Magyar Református Egyház

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata (2004 szeptember)

A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek testülete, a Generális Konvent tagjai mély aggodalommal figyelik azt a több száz súlyos atrocitást, amely a magyar nemzetiségű kisebbséget Délvidéken éri.

A magyarellenes támadások, verések, a magyarokat gyalázó feliratok arra utalnak, hogy a délvidéki magyarok veszélyben vannak. A helyzet kialakulásáért komoly felelősség terheli Szerbia-Montenegró államot, hiszen nem állította le időben, nem tett eleget az atrocitások elkerüléséért.

Miután a Kárpát-medencei Református Generális Konvent tagjai felelősséget éreznek a reábízottakért ezúton kérik Szerbia-Montenegró államot: vessen véget a délvidéki magyar kisebbséget érő erőszaknak. Annyi, a világban történt véres és borzalmas esemény között sem lehet tétlenül elmenni a Délvidéken erőszakos támadásokban megtapasztalható szélsőséges indulatok mellett, melyek egy kisebbség, a magyar kisebbség létét veszélyeztetik Európában.

Ezért mi, a Kárpát-medencei Református Generális Konvent tagjai kérjük a magyar politikai élet képviselőit, a pártokat és politikai intézményeit, hogy saját eszközeik használatával tegyenek konkrét lépéseket a délvidéki magyar nemzetiségeket ért erőszak megállításáért.

Tesszük ezt abban a reménységben, hogy felhívásunk a megbékélést, a helyzet rendeződését szolgálja, és segíti az esztelen, Európához méltatlan indulatok csillapodását.

Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34)

2004. szeptember 10.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület

Dr. Szabó István s.k. püspök, Dunamelléki Református Egyházkerület

Dr. Márkus Mihály s.k. püspök, Dunántúli Református Egyházkerület

Csomós József s.k. püspök, Tiszáninneni Református Egyházkerület

Pap Géza s.k. püspök, Erdélyi Református Egyházkerület

Horkay László s.k. püspök, Kárpátaljai Református Egyház

Csete Szemesi István s.k. püspök, Magyar Református Keresztyén Egyház Szerbiában és Montenegróban