Magyar Református Egyház

Későbbre halasztjuk a májusi Egységnapot

A vírus-veszélyhelyzet miatt Erdélyben is elhalasztják a tavaszra tervezett programokat, így a május 22–23-ra kitűzött marosvásárhelyi egységnapi rendezvényeket is.

Kató Béla

Fotó: Kiss Gábor

A döntésről Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke adott tájékoztatást március 12-én, csütörtökön Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tartott sajtótájékoztatón. A rendezvény későbbi időpontjáról a Magyar Református Egyház elnöksége a jövőben hoz döntést.

Tekintettel arra, hogy a hatóságok betiltották a tanítást az iskolákban, ezért nagy felelősség hárul ránk, hogy a közelgő konfirmáció miatt gyerekeket gyűjtünk össze a felkészítő órákra. Figyelembe véve, hogy a konfirmációi gyülekezet a legnépesebb szokott lenni s nemcsak a helyi egyháztagok vesznek részt, hanem távolabbról is összegyűlnek a rokonok, azt ajánljuk a gyülekezeteknek, hogy ha lehet, halasszák el a konfirmációt pünkösd vasárnapjára, vagy más, későbbi alkalmakra. Addigra talán már világosabb lesz a helyzetünk – lehet rosszabb is, mégsem esünk abba a hibába, hogy ha akár egy esetben is a fertőzés felüti a fejét, akkor ránk éghet az, hogy nem tartottuk be a hatóságok által előírt szabályokat. Az úrvacsoravétellel kapcsolatosan, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a húsvéti úrvacsoraosztás közvetlen veszélyt jelenthet a gyülekezetre, ez esetben el lehet tekinteni az úrvacsoravételtől, csupán az istentisztelet megtartására korlátozva az ünnepet. A fentiekre való tekintettel mi is elhalasztjuk a tavaszra tervezett püspöki vizitációkat, valamint a május 22–23-ra kitűzött marosvásárhelyi egységnapi rendezvényt is

– fogalmazott a püspök.

Marosvásárhelyen tervezték megtartani a Magyar Református Egység napját idén május 22-én, pénteken és 23-án, szombaton. Az 1920-as trianoni békeszerődés aláírásának évfordulójához közeli ünnepséget azzal a céllal szervezték volna, hogy a magyar reformátusok közösen adjanak hálát Istennek az elmúlt száz esztendőben megtapasztalt megtartó kegyelméért.