Magyar Református Egyház

Támogatás Kárpátaljának, segédanyag az óvodáknak

Kárpátalja megsegítése, a megépült óvodák református neveléssel való megtöltése és a nyugati testvérekhez való közeledés: többek között ezek a témák is szóba kerültek november 16-án Budapesten, a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésén. Az anyaországi és a külhoni magyar egyháztestek vezetőit tömörítő testület nagyjából félévente tanácskozik, hogy megvitassa a magyar reformátusságot érintő fontos ügyeket.

Generális konvent elnökség, 2022. november BP, Ráday Ház. Fotó: Facebook/Balog Zoltán

Az elnökségi ülés résztvevői a Ráday Ház kápolnájában

Fotó: Facebook / Balog Zoltán

Fontos témája volt az elmúlt másfél évnek a készülő református nemzetstratégia, amelynek ügyében a Ráday Házban tartott megbeszélésen a generális konvent elnöksége abban állapodott meg, hogy a következő közös zsinatig lezárják a dokumentumot, és rátérnek a stratégiára épülő cselekvési terv kialakítására.

Reformátusok a világban

A generális konvent elnökségében tovább dolgoztak azon, hogy a későbbiekben a nyugat-európai és más kontinenseken élő magyar reformátusok is valamilyen formában részt vehessenek a magyar reformátusság életében. Több szabálymódosítási javaslatot is támogattak, hogy a jogi akadályok elháruljanak a közeledés elől.

Jelen volt az ülésen Vas Zoltán, a Kanadai Magyar Református Egyházak Szövetségének elnöke, aki beszámolt a torontói templom és diaszpóraközpont átadásáról. Beszélt egyházuk nehézségeiről és arról is, hogy milyen segítséget tudna ebben nyújtani a Magyar Református Egyház. Számukra köldökzsinór a kapcsolat a Kárpát-medencei egyházkerületekkel, mert innen kapják például a liturgiai anyagokat vagy bizonyos programokon keresztül meghatározott időre a lelkészeket.

A felépült óvodák megtöltése

A testület előtt Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának vezetője beszámolt a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2022-es évéről és arról, hogy Bara Lajos királyhágómelléki főgondnok veszi át az alap koordinátori feladatait.

Szó esett arról, hogy az elmúlt időszakban számos református óvoda épült a Kárpát-medencében, valamint hogy figyelmet kell fordítani arra is, hogy az ezekben dolgozó óvodapedagógusoknak elég segédanyag álljon rendelkezésére, hogy a református hit megfelelően legyen közvetítve a nevelésben. Elhangzott az a fontos gondolat, hogy nemcsak elmondani kell a bibliai történeteket, hanem jó, ha ezeket beépítik a foglalkozásokba is.

Hangsúlyozták a résztvevők az ifjúsági ügyek fontosságát is, amelyekre mindenképpen szeretnének több figyelmet fordítani a jövőben.

Soha nem látott szolidaritási hullám

Az egyik legfontosabb kérdés a kárpátaljai testvérek támogatásának ügye volt. Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök megköszönte az eddigi segítséget, majd elmondta, hogy a lelkészi karból mindenki otthon maradt és szolgál tovább. Az oktatást nehezítik a légiriadók és az elvándorlás, utóbbi főleg a kisgyerekes családokat érinti.

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) elnöke beszámolt a szervezet eddigi tevékenységéről és arról, hogy egyaránt segítették az elmúlt időszakban a menekülteket és a Kárpátalján maradókat. A télre való felkészülésben is igyekeznek minden támogatást megadni a kárpátaljai iskoláknak és gyülekezeteknek. Soha nem látott szolidaritási hullámot emlegetett, ami igaz a magyar gyülekezetekre, cégekre, emberekre is, valamint a külföldi testvéregyházakra is. Mindenhonnan rengeteg adomány érkezett, ezeket az MRSZ eljuttatja a rászorulókhoz.

Folytatás áprilisban

Az ülésen áttekintették a következő év eseményeit is, júliusban pedig közös zsinatot tartanak majd Budapesten, a nemrég felújított Ráday Házban. A generális konvent elnöksége legközelebb várhatóan 2023 áprilisában ülésezik majd.

Elköszönt a testülettől és megköszönte a közös munkát Csűry István királyhágómelléki püspök, aki év végén adja át egyházkerülete vezetését a nemrég megválasztott Bogdán Szabolcs Jánosnak, aki bemutatkozott a Ráday Házban tartott megbeszélésen. Az új püspököt decemberben iktatják be.