Magyar Református Egyház

Megtalálni Isten szándékát

Mi, magyarok próbálunk összetartani, még ha szétszóródva is élünk. Ám Isten Igéje olyan többletet kínál, ami magyarságunknál is erősebb közösséggé formál bennünket – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán püspök ausztráliai útjának utolsó állomásán, az Adelaide-i Magyar Református Gyülekezet templomában. Az ausztrál nagyvárosban most először tett látogatást a Magyarországi Református Egyház püspöke.

Az istentisztelet kezdetén Szabó Attila, a helyi gyülekezet lelkipásztora ünnepnek nevezte azt, ha két magyar ember találkozik a világ két másik pontjáról, most éppen egy ausztrál nagyvárosban. Annál is nagyobb ünnep, amikor Magyarországról érkezik egyházi vezető. – Hisszük, hogy Isten akaratából a magyar nép arra hivatott, hogy egy nagy családot képezzen óceánon innen és túl. Nem az számít, hogy a világ melyik szegletén él. Adjunk hálát ezért a kegyelemért – mondta köszöntőjében a lelkész.

1102 Adelaide, Szabó Attila (f.Mező István)

Fotó: Mező István

Balog Zoltán a prédikációja előtt felidézte ausztráliai útjának addigi történeteit, találkozásait. Az adelaide-i gyülekezet előtt János evangéliumának 11. fejezetéből, Lázár feltámasztásának történetéből olvasott fel egy igeszakaszt, amelyben Márta azt mondja testvérének, Máriának: „A Mester itt van, és hív téged.”

A püspök felelevenítette Molnár Mária református diakonissza történetét, aki a Pápua Új-Guineához tartozó Manus és Pitilu szigetén hirdette az Igét száz évvel ezelőtt. A bennszülöttek azóta is őrzik emlékét. Minden évben hálaadó istentisztelet tartanak, iskolát, templomot neveztek el róla, mert azt hallották tőle, hogy a Mester itt van és hív. – Ilyen ereje tud lenni az evangéliumnak. Természetes, hogy mi, magyarok próbálunk összetartani, még ha szétszóródva is élünk. Ám keresztyénként az Isten Igéje olyan többletet kínál számunkra, ami magyarságunknál is erősebb. Az olykor szomorú, de csodálatos történelmünk és kultúránk összeköt bennünket, büszkék vagyunk erre. Mégis Jézus szeretete az, ami igazán erőt ad az összetartásunkhoz – fejtette ki Balog Zoltán.

1102 Adelaide (f.Mező István)

Fotó: Mező István

A püspök szerint fontos éreznünk azt a többletet, amit a hitünk ad az életünkhöz. Felidézte Krisztus tanítását: ha meghallod az én hívásomat, akkor találsz rá az életed értelmére. Balog Zoltán szerint erre általában fiatalként vagy idősebb korban szoktunk törekedni. Ez a bibliai idézet viszont arra vonatkozik, hogy felfedezzük Isten gondoskodó szeretetét a jelenben. Azt az óvó gondviselést, amit a bajokban is meg lehet találni. – Biztos vagyok benne, hogy mindenki megtapasztalta már: ha valami rossz történik, utólag kiderül, hogy pont úgy volt jó. Mert ha az nem történik meg, akkor nem tanultuk volna meg azt, amire szükségünk volt. Így folytatta: a Mester arra hív, hogy tekintsünk úgy az életünkre, mint Isten ajándékára. Ahogy Kálvin János is tanította: Isten feladattal küldött minket a világba. Akkor leszünk igazán boldogok, szabadok, hogyha ezt a küldetést meg tudjuk valósítani. Ehhez az kell, hogy újra és újra megkeressük Isten akaratát az életünkben. Amikor az emberrel valami jó dolog történik, akkor ritkán kérdezi meg, hogy miért történt mindaz, de ha rossz ér bennünket, rögtön a miértekre keressük a választ.

1102 Adelaide, Balog Zoltán és Szabó Attila (f.Mező István)

Balog Zoltán püspök ajándékot adott át Szabó Attila lelkésznek és a helyi gyülekezetnek

Fotó: Mező István

Életünk nagy feladatának nevezte a püspök megtalálni Isten szándékát, az általa nyújtott lehetőségeket és létezésünk értelmét. A gondviselő Isten előtt nincs egyetlen olyan napja sem az életünknek, amelynek ne lenne értelme és célja. Csak meg kell keresnünk. Képes vagyok-e úgy gazdálkodni az időmmel és élni az életemet, hogy az valóban Isten dicsőségére és az emberek javára váljon – tette fel a kérdést, majd így folytatta: a fiatalok életében az az egyik fő kísértés, hogy a jövőben éljenek. Fel kell ismerniük azt, hogy most mit akar az Isten rajtuk keresztül elvégezni. Hozzátette, az idősödő embereknek pedig az jelenthet kísérést, hogy a múltban éljenek. – Fontos felismernünk, hogy minden napnak megvan az értelme. Bízom benne, hogy a mai napé a találkozás és az együttlét öröme. Ha imádságban meg tudjuk kérdezni az Istentől, hogy mi az értelme az adott pillanatnak, akkor olyan dolgokat találunk meg, amelyektől gazdagabbá válik az életünk. Megtanuljuk értékelni a napot és a helyet, amit az Isten adott. Azt kívánom, hogy ne tévesszük szem elől életünk célját, hogy Isten hűséges gyermekei legyünk – zárta gondolatait a püspök.

1102 Adelaide kórus (f.Mező István)

Fotó: Mező István

Az istentisztelet végén Balog Zoltán püspök díszoklevelet adott át több gyülekezeti tagnak évtizedes kitartó szolgálatuk elismeréseként, illetve ajándékot is vitt a helyi gyülekezetnek. A Zsinat lelkészi elnöke tíznapos ausztráliai útján hét helyszínen találkozott a helyi magyar reformátusok és más keresztyén gyülekezetek tagjaival. Adelaide-ban közel húsz év után most először tett látogatást a magyarországi református püspök.

1102 Adelaide csoportkép (f.Mező István)

Fotó: Mező István

Az Adelaide-i Magyar Református Gyülekezet 1950-ben alakult, a Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyházhoz, azon belül pedig az Ausztráliai Magyar Református Egyházhoz tartozik. A református és evangélikus lelkipásztorok, gondnokok, lelkigondozók, énekvezérek és gyülekezeti tagok áldozatos szolgálata teszi lehetővé az egyház fennállását. Jelenlegi vezetője, lelkipásztora Szabó Attila, gondnoka Barkó László.