Meg ne keményedjen a ti szívetek!

2014. augusztus 20., szerda

„Éljétek át, tapasztaljátok meg, mit jelent Krisztus jelenléte a mában, hogy tudjátok egymás terhét hordozni, betöltve Isten törvényét!" – kérte Bölcskei Gusztáv református püspök augusztus 20. előestéjén. A magyarországi egyházak vezetői ökumenikus istentiszteleten adtak hálát az új kenyérért és az államalapításért, valamint az üldözött keresztényekért imádkoztak.

Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó fővárosi rendezvények idén is egy nappal korábban kezdődtek, augusztus 19-én a Magyar Ízek Utcájában sétálgató tömeg foglalta el a budai felső rakpart egy részét. Ezt a vásári forgatagot délután istentiszteletre hívó fúvószenekar harsogta túl: a Szilágyi Dezső téri református templomban tartották szokásos ökumenikus hálaadó istentiszteletüket a magyarországi keresztény egyházak.

Az ünnepi alkalmon – melyen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak püspökei és Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke végezték a liturgiai szolgálatot – több százan imádkoztak a magyar nemzetért, a világ bármely pontján, így Irakban, Szíriában vagy Afrikában hitükért üldöztetést elszenvedő keresztényekért és hálát adtak az aratás végéért s az új kenyérért.

A házigazda, Illés Dávid esperes „nagy örömmel és nagy szeretettel", „Krisztus nevében" köszöntötte az istentisztelet résztvevőit, köztük a Magyar Katolikus Egyház és MEÖT tagegyházainak és tagszervezeteinek megjelent képviselőit, valamint Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és a Közel-Keletről érkezett ortodox egyházi vezetőket.

Prédikációja elején Bölcskei Gusztáv református püspök is kiemelte, a magyarországi egyházak vezetői 2000-ben tartottak először hasonló ökumenikus ünnepséget az államalapítás ünnepének előestéjén, abban az évben, melyben a keleti keresztények szentté avatták I. Istvánt, s ezzel követendő példának állították a magyar államalapító királyt.

A tiszántúli református püspök a Zsidókhoz írt levél harmadik fejezete alapján hirdette Isten Igéjét: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában..." (Zsid 3,7-8) Rámutatott: ez a buzdítás egy olyan korban íródott, melyben intenzívebbé vált a keresztények üldözése, s ebben nagyon hasonlít napjainkhoz.

„Amikor megszólít minket az Ige, a ma szócska azt jelenti, Urunk Krisztus itt van, áthatja az életünket Arra buzdít, hogy úgy lássuk a jelent és a történelmet, mint ami az Ő uralma alatt van, s ehhez viszonyítsunk minden mást" – magyarázta Bölcskei Gusztáv. „De vajon mit üzen nekünk ma az ukrajnai események árnyékában 1914? Vagy tudtunk-e élni a huszonöt éve ajándékba kapott szabadsággal? Nem keményedett-e meg a szívünk?" Mint mondta: Isten azt ígéri, hogy akik engedik, hogy kimenjen belőlük a megkeményedettség, a másikat mindig térdre kényszeríteni akaró lelkület, a megbocsátani nem tudás, azok bemehetnek az Ő nyugalmába. Abba a nyugalomba hívja az embereket és a népeket, mellyel megkoronázta a teremtést.

„Hálával tekintünk államalapító királyunk népet megtartó cselekedetére és az életet adó táplálékra. Szívünkben ne legyen szorosság, hisz Isten szívében elférünk mindannyian. Meg ne keményedjen a ti szívetek! Éljétek át, tapasztaljátok meg, mit jelent Krisztus jelenléte a mában, hogy tudjátok egymás terhét hordozni, betöltve Isten törvényét!" – zárta prédikációját az egyházvezető.

„Kenyeres Társaim! Gondoljunk ebben az órában azokra a kezekre, melyek a földet megművelték, a gabonát betakarították, a kenyeret megsütötték s asztalunkra tették. Gondoljunk a Gondviselő kézre, mely mindezt lehetővé tette, megfelelő időjárást adott. S gondoljunk a két átszögezett kézre; arra, aki úgy mutatkozott be, mint a mennyből alászállott kenyér, aki azért jött, hogy életet adjon" – Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök ezekkel a szavakkal áldotta meg az új kenyeret. Az úrasztalára helyezett két vekniről azt mondta: „az egyik az, amelyikért imádkoztunk, de a másik biztosan nem a miénk. Csak akkor lesz jövője ennek az országnak, ha tovább tudjuk adni mindazt, amit mi kapunk."

Az ökumenikus istentisztelet, melyen a Légierő Zenekar szolgált, a Himnusszal és a keresztény egyházak vezetőinek áldásaival zárult.

Feke György, képek: Keppel Ákos

Nézze meg az istentiszteletről készült felvételt is:

2014. augusztus 19.

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink