Tanodai programok

A Biharkeresztesi Tanoda létrehozása és működtetése

Felzárkózási terület EFOP-3.3.1-15-2015-00076

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00076
Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01 - 2018. 12. 31.
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósulási helyszín: Biharkeresztes

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Biharkeresztes az Észak-Alföldi régióban, a Biharkeresztesi járásban található, mely az ország hátrányos helyzetű járásaink egyike. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.  

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevékenységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

A célcsoportnál elérni kívánt céljaink érdekében minden tanuló számára bekerült az egyéni órarendbe a humán és a reál foglalkozás. A foglalkozások heti terve alapján a humán és reál foglalkozások 6-6, idegen nyelv 4, tanulásmódszertan 2,szociális és önértékelés fejlesztés pedig 1-1 órában látta el a gyermekek igényeit.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A pedagógusok/szaktanárok több esetben is beszámoltak az iskolai eredmények javulásáról. Van olyan diák, aki többet tudott javítani az elvárt 10 százaléknál, egy-egy tantárgyi fejlesztés révén.

A gyermekek személyiségének fejlődését szolgálták a szabadidős foglalkozások és a bentlakásos programok.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, a szülőket tájékoztatták a gyermekük tanodai előmenetelében és a jövőbeli tervezett programokról. Párhuzamosan megfigyelték a bevont személyek lakókörülményeit.

Széchenyi 2020 logó