Tanodai programok

A Sellyei Tanoda létrehozása és működtetése

Felzárkózási terület EFOP-3.3.1-15-2015-00136

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00136
Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01 - 2018. 12. 31.
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósulási helyszín: Sellye

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Sellye a Dél-dunántúli régióban, a Sellyei kistérségben található, mely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.  

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevékenységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg.

Kiemelt feladatnak tekintettük a szociális kompetencia fejlesztését, ezt minden pedagógus munkájába beépítette. Segítettük tanulóink beilleszkedését a közösségbe, önismeretüket és önértékelésüket erősítettük, a viselkedési szabályokat gyakoroltattuk. Részképességek fejlesztése fejlesztőpedagógusunk feladata. Erősítettük tanulóinkban a tanulási motivációt és segítettük az önálló tanulási képességek kialakulását. (tanulásmódszertan, tanulási technikák alkalmazása). A pályaválasztást, pályaorientációt úgy tudtuk segíteni, hogy meghívott vendégeink havi szinten egy-egy szakmát mutattak be.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a tanodás partnereinkkel, az Oktatási Hivatallal, a tanulók iskolájával, a Református Társegyházközség gyülekezeti tagjaival, a Gyermekjóléti Szakszolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal

Széchenyi 2020 logó