Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia

2017. január 13., péntek, Szeged

Gál Ferenc Főiskola első alkalommal hirdeti meg a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát (GTDK), amelyre magyarországi, határokon túli, valamint távolabbi országok felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó keresztény hallgatókat vár.

A konferenciára várják mindazokat, akik akár a történelmi egyházak által fenntartott, akár állami intézményekben tanulnak, mind hitéleti, mind egyes világi szakokon.
 
A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutató és értékelő fóruma legyen, amivel ösztönözi a diákokat elmélyült tudományos munkára, kutatásokra. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.

A GTDK szekciói
1. Biblikus tudományok
2. Szisztematikus teológia
3. Pasztorális és gyakorlati teológia
4. Keresztény egyház- és művelődéstörténeti
5. Filozófia és etika
6. Valláspedagógia, kateketika
7. Pedagógia és pszichológia
8. Szociális tudományok
9. Agrártudományok
 
Jelentkezés és a dolgozat benyújtása: 2017. január 13.
 
Részvételi feltételek:
a) Magyarországon vagy más országokban a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami főiskolákon, egyetemeken tanuló keresztény (katolikus, református vagy evangélikus) hallgatók, ily módon keresztény örökségünk őrzői, fejlesztői;
b) magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó hallgatók;
c) nappali vagy levelező tagozatos hallgatók;
d) hitéleti vagy világi szakokon tanulnak;
e) alap- vagy osztatlan mesterképzések legalább másodéves hallgatói, vagy osztott mesterképzéseken vesznek részt;
f) dolgozatuk benyújtásakor jelenlegi szakjukon még nem rendelkeznek abszolutóriummal.
 
A GTDK menete:
a) Jelentkezés és a pályamunka benyújtása
b) Első forduló: a pályamunka elbírálása
c) A szegedi döntő résztvevőinek kiválasztása
d) Részvétel a döntőn
 
A Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát szegedi döntőjére 2017. február 23-24-én kerül sor.

Bővebb információ és a felhívás jobbra, a kapcsolódó letöltések között érhető el.

Ez történik továbbiak →


Istent keresem

2Kor 13

„Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink