Ülésezett a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

2016. december 02., péntek

Ötödik rendes közgyűlését tartotta a közelmúltban a 2O12-ben megalakult Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Hannoverben. A taggyülekezetek képviselői mellett a szövetséget támogató magyarországi egyházak képviseletében Cselovszkyné Tarr Klára is részt vett a Német Protestáns Egyház (EKD) épületében tartott rendezvényen.

A közgyűlésen elfogadták a szervezet következő évi költségvetését, új elnökséget választottak, beszámoltak a gyülekezetekben ez évben történt személyi változásokról, köszönetet mondtak az anyaországi egyházak anyagi és erkölcsi támogatásért, valamint a reformáció jubileumi rendezvényeiről is beszéltek, mert a 2O17-es ünneplésből a szövetség is ki akarja venni a részét.

A szövetségnek jelenleg hat fizetett alkalmazottja van (lelkipásztorok, ösztöndíjasok, egy titkár és egy könyvelő). Szeptembertől Seres Annamária végzi a szolgálatokat Heidelberg, Frankfurt és Mainz magyar gyülekezeteiben, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel történt szerződés alapján tíz hónapos gyakorlatát teljesíti. A közgyűlésen köszöntötték az új segédlelkészt, aki az alkalom áhítatát is tartotta, emellett köszönetet mondtak az előző debreceni kiküldöttnek, Csatári Biborkának eredményes szolgálataiért. Magyar Virág idén novemberben Ausztriában vállalt gyülekezeti szolgálatot, a berlini gyülekezet 2O17 elejére egy új magyarországi evangélikus ösztöndíjas teológus érkezését várja.

A közgyűlés két évre választotta meg új vezetőit: az elnök Varga Pál (ulmi gyülekezet), az alelnök Gémes Pál (stuttgarti gyülekezet), a kincstárnok Orosz Mária (észak-németországi gyülekezet), a további két elnökségi tag Nagy Etelka (a Rajna-vesztfáliai gyülekezet presbitere) és Seifert András
(a müncheni gyülekezet gondnoka) lettek.

A Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségét – amely bejegyzett egyesületként működik Németországban – a német adóhivatal felé egy helyi adótanácsadó iroda képviseli. A szövetség jó kapcsolatokat ápol a gyülekezeteit befogadó helyi német gyülekezetekkel, az EKD-val, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségével, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Generális Konventen keresztül a Kárpát-medencei reformátussággal is. Szervezi és támogatja az évi nyugat-európai magyar presbiteri konferenciát és az ifjúsági konferenciát, amelyek megrendezésére a németországi Holzhausenben kerül sor. Következő közgyűlésüket 2O17 december 4–ére, ismét az EKD hannoveri épületébe hívták össze.

Varga Pál

Forrás, további hírek a szövetségről: www.magyar-protestansok.de

Ez történik továbbiak →