Hittudományi doktoranduszok konferenciája

2017. április 21., péntek, Budapest

A Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája meghirdeti a VI. Conferentia Rerum Divinarum doktorandusz konferenciáját, mely 2017. április 21-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának épületében kerül megrendezésre (1092 Bp., Ráday u. 28.)

A konferencia célja, hogy a hittudományok területén PhD-tanulmányokat folytató hallgatók bemutathassák a kutatási témájukban elért eredményeiket, és azokra egy szakmai vita keretén belül reflexiót kaphassanak. Ezt elősegítendő a szervezők – a hagyománytól eltérő módon – egy, az adott témában jártas egyetemi oktató előzetes megkereséséről gondoskodni fognak. A szakreferensek az előadásokat követően rövid reflexióban adnak támpontokat a további tudományos munkához.

Az előadások nyelve magyar, időtartama 20 perc. A jelentkezés feltétele az előadás írott anyagának (15.000-30.000 karakter) elküldése a támogató oktató nevének feltüntetésével Word formátumban (.doc, .docx) 2017. február 15-ig. Részletek a csatolt felhívásban.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Zsolt 54

„...idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink