Harminchárom év

2019. június 02., vasárnap

„A két évszám között eltelt harminchárom év és a minket körülvevő világ sokat változott. De a hit alapja nem” – Telepóczki Márta gondolatai konfirmáció vasárnapjára.

1986 és 2019. Az első évszám a saját konfirmációm időpontja, a második dátum keresztfiam konfirmációja. Éppen harminchárom év telt el a két időpont között.

Mi változott? Minden és semmi.

Minden. Én a nyíregyházi városi gyülekezetben, keresztfiam a csengeri egyházközségben. Én még egy éppen letűnni készülő szocialista rendszer utolsó éveiben, ő a Z generáció tagjaként. Én a „digitális bevándorlók” nemzedékének tagjaként, ő a „digitális bennszülöttek" nemzedékéhez tartozva. Én még a mai napig megőrzött szürke kis konfirmációi kátéfüzetből, ő már a „Megtaláltuk a Messiást!” könyvből is tanult.

Semmi. Mindkettőnk szülei és rokonsága is fontosnak tartotta, hogy eljussunk a konfirmációig. Arra az ígéretre hagyatkoztak, amit gyermekük megkeresztelésekor Isten színe előtt tettek: “Ígéritek-e, hogy e gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy annak idején ő maga, önként tegyen hitvallást a gyülekezet előtt?“ A felelet így hangzott: “Ígérjük.” Mindketten ugyanazt a Bibliát olvassuk családunk körében, ugyanazt a Miatyánkot mondjuk gyülekezetünkben, ugyanazt a Hitvallást, Kátét ismerjük egyházunkban.

A két évszám között eltelt harminchárom év és a minket körülvevő világ sokat változott. De a hit alapja nem! Isten örökkévaló ígérete mindig is szólt az előttem járókhoz, hozzám is, a virágvasárnap fogadalmat tevő, húsvétkor első alkalommal úrvacsorázó keresztfiamhoz, és remélem, fog majd szólni mindkettőnk leszármazottaihoz is.

Soli Deo Gloria!

Telepóczki Márta

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →