Konferencia a közép-európai megbékélésért az EU-elnökség jegyében

2011. február 25., péntek

"Az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" címmel rendeznek konferenciát Budapesten, 2011. március 10-12. között. Az esemény az MRE kiemelt EU-elnökségi rendezvénye is.

“Az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában” címmel rendeznek konferenciát Budapesten, 2011. március 10-12. között. A “Közép-Európa, mint a vallási sokszínűség modellje” alcímet viselő eseményt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti szervezete, valamint a Reconciliation in South East Europe Alapítvány szervezi a „Healing of Memories” projekt keretében és a magyarországi történelmi egyházak, valamint az ausztriai, romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai egyházak közötti ökumenikus párbeszéd jegyében. A MEÖT központjában (1117 Bp. Magyar tudósok krt. 3.) megrendezésre kerülő konferencia a Magyarországi Református Egyház kiemelt EU-elnökségi rendezvénye is.

A konferencián a tervek szerint felszólal többek között Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke; Irinej Bulovic, a Bácskai Ortodox Egyházmegye püspöke; Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke; Christoph Klein, az erdélyi szász evangélikus egyház nyugalmazott püspöke; Rüdiger Noll, az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottságának igazgatója; Tony Peck, az Európai Baptista Szövetség elnöke; Markus Meckel volt német külügyminiszter, Laurenţiu Streza a Nagyszebeni Ortodox Egyház érseke.

A tervezett program szerint a konferencia nyitónapján tematikus köszöntők hangzanak el a közép-európai történelmi és kulturális sokszínűség, mint társadalmi és egyházi kihívás témakörében, valamint pódiumbeszélgetésre kerül sor az egyházi vezetők és a meghívott politikusok között. A második napon Közép- és Délkelet-Európa 20. századi politikai változásait tekinti át előadásában Ion Zainea nagyváradi és Marjanucz László szegedi professzor, valamint Baráth Magdolna, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára osztályvezetője. Majd a “20. század történelmi eseményeinek jelentősége az egyházak számára” címmel valamennyi résztvevő egyház képviselői tartanak előadásokat. A konferencia harmadik napján a résztvevő országok egyháztörténészei munkacsoportokban folytatják a tanácskozást. A téma: a 20. század történelmi eseményeinek jelentősége a különböző egyházak identitásában és ekkléziológiájában, valamint kapcsolataik a régió többi egyházával. A háromnapos tanácskozás pódiumbeszélgetéssel zárul az egyházak együttéléséről.

A Healing of Memories (HoM) projekt az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Protestáns Egyházak Közössége – Leuenbergi Egyházi Közösség (CPCE) közös kezdeményezése, mely a CEC, az Európai Katolikus Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE), illetve az Egyházak Ökumenikus Tanácsának (WCC) az Ökumenikus Chartában 1998-ban megfogalmazott feladatait vállalja fel azzal a céllal, hogy a többségi és kisebbségi egyházak között még fennálló, évszázadok alatt kialakult félreértések és előítéletek megszűnjenek. A program keretében 2004 óta számos konferenciát szerveztek kárpát-medence-szerte, és az európai partneregyházak közremőködésével egyházi alkalmazottak, önkéntesek, lelkigondozók számára továbbképzéseket tartottak a lelkigondozás, a kommunikáció, a mediáció és a csoportmunka területén. A régió valamennyi történelmi egyházának részvételével helyi Healing of Memories tudományos értekezletet bonyolítottak le.

Csepregi Botond

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →