Pályázat a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája igazgatói állására

2011. január 27., csütörtök

A Dunántúli Református Egyházkerület február 28-i határidővel pályázatot írt ki az oktatási intézmény vezetői posztjára.

A Dunántúli Református Egyházkerület mint fenntartó, pályázatot ír ki a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája igazgatói tisztére. Bérezés a közalkalmazotti bértábla, illetve megegyezés szerint. Az egyházkerület szükség esetén szolgálati lakást is tud biztosítani. Az igazgatói kinevezés öt évre szól.

Pályázati feltételek:
-    középiskolai tanári egyetemi végzettség
-    közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga
-    legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
-    legalább tíz éves tanári gyakorlat
-    aktív református gyülekezeti egyháztagság
-    büntetlen előélet

Benyújtandó okiratok:
-    szakmai önéletrajz
-    diploma másolatok
-    vezetői koncepció
-    lelkipásztori ajánlás
-    erkölcsi bizonyítvány

Levélcím: Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 8500 Pápa, Árok u. 6.
Benyújtási határidő: 2011. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31.

Istent keresem

Lk 8,26–39

„Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink