Két új könyv a Heidelbergi Kátéról

2013. október 21., hétfő

Az új kátékiadást kiegészítő szöveggyűjteményt és egy Karl Barth-tanulmányt jelentetett meg a Kálvin Kiadó.

A Magyar Református Egyház 2013. június 28-án ünnepélyesen is elfogadta a Heidelbergi Káté felújított fordítását, azóta a Kárpát-medence magyar ajkú reformátusosága hivatalosan ezt az egységes szöveget használja. A káté mellett a Kálvin Kiadó júniusban kiadta annak kommentárját Fekete Károly tollából, A Heidelbergi Káté magyarázata – Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben címmel.

Most egy újabb kiegészítő kiadvány látott napvilágot a Kálvin Kiadó jóvoltából: egy szöveggyűjtemény, mely kérdés-feleletenként beidézi a Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásait. Az idén 450 éves hitvallásunk az Igére támaszkodik, de a mindennapi használatra szánt kátékiadásokba legtöbbször csak az igehelyek hivatkozásai férnek bele. E zsebkönyvben magukat a bibliai szövegeket találja az olvasó, melyeken egy-egy kérdés-felelet alapul.

Megjelent Karl Barth egy ez idáig magyar nyelven még nem olvasható írása a kátéról. A svájci református teológus 1947-ben a Bonni Egyetemen tartott előadást a keresztyén tanításról a Heidelbergi Káté alapján. Az előadás alapján készült tanulmány a hitvallási iratot nem valamilyen históriai egzegézis módszerével elemzi, hanem rámutat arra az egészre, amelyben a Káté tanítását értelmezni kell, arra a dogmatikai rendszerre, amelyben Jézus Krisztus evangéliuma a Káté tanítása értelmében kifejthető.

reformatus.hu

Istent keresem

Lk 7,36–50

„Megbocsáttattak a te bűneid.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →