A koreai presbiteriánus egyház a háborús helyzetről

2013. április 14., vasárnap

A Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának (PROK) állásfoglalása a Koreai-félszigeten kialakult helyzetéről, tekintettel az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság közös hadgyakorlataira és az Észak- és Dél-Korea közötti háborús fenyegetésre.

Felhívjuk a feleket, hogy feltétel nélkül vessenek véget a háborús fenyegetésnek és a párbeszéd útjára térve kezdjenek tárgyalásokat!
Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. (Ézsaiás 2:4)

Mi, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) zsinatának résztvevői, megvalljuk hitünket a béke Istenében és töretlenül fáradozunk és imádkozunk Észak- és Dél-Korea megbékéléséért és újraegyesüléséért, illetve a Koreai-félsziget egészének békéjéért. Ebben a böjti időszakban, amikor különösen is közel kerül szívünkhöz a szenvedő emberek aggodalma, mély hittel imádkoztunk az igazságosság, a béke és a bővölködő élet megvalósulásáért a Koreai-félszigeten. De eltökélt imádságaink ellenére Észak- és Dél-Korea mégis egyre közelebb sodródik egy fenyegető fegyveres összetűzéshez.

Tekintettel az Egyesült Államok és a Korai Köztársaság március 11-én „Key resolve" fedőnév alatt megkezdett közös hadgyakorlatára, Észak semmissé nyilvánította az 1953-ban Panmunjeom-ban kötött fegyverszüneti megállapodást és megszakította a telefonos kommunikációt Déllel. Az ellenséges kommunikáció és propaganda Észak- és Dél-Korea közötti fegyveres konfliktus küszöbön álló kitörésének előjele, mely bármely pillanatban bekövetkezhet a Koreai-félszigeten, egy teljességgel kiszámíthatatlan helyzetet teremtve. Ebben a helyzetben gyászolunk és bűnbánatot tartunk, akárcsak Jeremiás próféta, akinek szíve összetört és csontjai reszkettek.

Háborús fegyverek, pusztítás és a most zajló hadgyakorlatok nem eredményeznek biztonságot és békét a Koreai-félszigeten. Emlékezzünk Jézus szavaira: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el". (Máté 26:52). A Biblia arra tanít, hogy a béketeremtésnek nem a „szemet szemért, fogat fogért" elv (Máté 5:38) az útja, hanem sokkal inkább „szeresd ellenségeidet és imádkozz azokért, akik üldöznek téged" (Máté 5:44). Hisszük ezért, hogy a Koreai-félsziget békéjéért, Délnek és Északnak imádkoznia kell egymásért, a konfrontációk és az egyre keményebb kölcsönös fenyegetések helyett, és így eltökélten előmozdítani a megbékélés és a párbeszéden és tárgyalásokon keresztül megvalósuló béke folyamatát.

Így mi, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának közössége, mindenkit arra intünk, hogy Isten békére törekvő akaratát kövesse. „Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul." (Mikeás 4:3b)

1. Felszólítjuk Észak Koreát, hogy hagyjon fel a háborúval való fenyegetéssel, a nukleáris fegyverek használatának kísérletével és ne mondja fel az 1953-ban kötött fegyverszüneti egyezményt.
Észak-Korea a nagy hatótávolságú rakéták kilövésével és a decemberi földalatti atomkísérletekkel súlyos fenyegetést jelentett a régió számára, amelyre válaszul az ENSZ legutóbbi határozata további gazdasági és politikai szankciók bevezetését eredményezte. Az 1953-as fegyverszüneti egyezmény felmondása és a háború deklarálása, beleértve a küszöbönálló támadással való fenyegetéseket kiszámíthatatlan helyzetet teremtett a Koreai-félszigeten, a régióban és a világban. Nukleáris háború esetén „nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának" (Márk 13:2). A nukleáris háború tehát példátlan pusztításhoz vezet mind Dél- és Észak-Koreában, mind a teljes Koreai-félszigeten, de sajnos nem tanultuk meg a történelem leckéjét, miszerint a háború leküzdhetetlen fájdalmat és veszteséget hoz. Észak-Korea nem tekintheti a Koreai-félsziget lakóinak életére mint járulékos veszteségre, amikor fenyegetőzik és hazárd politikát folytat, illetve felmondja az1953-as fegyverszüneti egyezményt.

2. Az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság kormányának azonnal le kell állítania az közös hadgyakorlatokat
Azonnali hatállyal fel kell függeszteni „Key resolve" fedőnevű gyakorlatot, az ultramodern hadászati eszközök használatát és a katonai hadgyakorlatokat, amelyeket a Koreai-félsziget békéjének fenntartására vetnek be, ahogy a folyamatban lévő, az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság egyesített haderőinek erődemonstrálásra és elrettentésre szolgáló, átfogó „Ulchi" katonai „játékokat" is, hiszen ezek éppen a háború kitörésének veszélyét fokozzák a félszigeten. Nyomatékkal szólítjuk fel ugyanakkor Park Geun-Hye elnök kormányát, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy felfüggessze az ilyen a nagy volumenű katonai hadgyakorlatokat, melyek a krízis eszkalálódásához vezetnek a Koreai-félszigeten, és kezdeményezzen párbeszédet és tárgyalásokat, munkálja a bizalomépítést és kötelezze el magát a békére épülő politikai rendszer mellett a Koreai-félszigeten.

3. Dél-Korea kormányának fel kell hagynia szigorú viszontválasz politikájával, és haladéktalanul meg kell kezdenie a tárgyalásokat és a párbeszédet
Dél-Koreának azonnal párbeszédet és tárgyalást kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy békés politikai rendszer jöhessen létre a Koreai-félszigeten, fel kell hagynia a kemény vonalas válaszok politikájával, amely a fokozódott feszültséghez vezetett és fegyveres konfliktussá romolhat. A dél-koreai kormány azzal, hogy visszautasította Észak-Korea nyilatkozatait és túlfűtött akcióit, nem változtatta meg Észak-Koreához hozzáállását, és nem győzte meg nukleáris leszerelés irányába mutató egyeztetésekhez való közeledésről. Sürgetjük Dél-Korea kormányát, hogy minden korábbinál eltökéltebben törekedjen a békeszerződés megkötéséhez vezető kreatív alternatívák megtalálására, és fordítson kiemelt erőforrásokat Észak-Korea és az egész Koreai-félsziget nukleáris leszerelését célzó tárgyalásokra.

4. A nemzetközi közösségnek azonnal fel kell oldania mindenfajta szankciót Észak-Koreával szemben
Az eddigiektől alapvetően eltérő alternatívák szükségesek a Koreai-félsziget békéjéért, míg az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi határozata is csak több politikai és gazdasági szankciót vezetett be Észak-Koreával szemben, elmélyítetve ezzel a konfliktust a Koreai-félszigeten. Miközben a nemzetközi közösség nem vette elejét a növekvő feszültségnek, a mégis szerepet kell vállalnia a megbékélésben és a döntőbíráskodásban a Koreai-félsziget békéjéért a szankciók visszavonásával, és sürgősen meg kell valósítania a szükséges fenntartható megoldásokat a konfliktus kezelésére.
Mi, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházban, 2013-ban a fegyverszüneti egyezmény 60. évfordulóján, komolyan imádkozunk háború fenyegetésétől való megszabadulásért, sürgetjük a párbeszéd és a tárgyalások folytatását, hogy ezáltal elérjük a Koreai-félsziget nukleáris leszerelését, és az érintett felek által feltétel nélkül elfogadott békés hatalom megalakulását.

A Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza megerősíti, hogy el fog jönni az a nap, amikor 'a fegyvereiket kapákká kovácsolják', és megújulva az ország együtt menetel egy békés Koreai-félszigetért.
Istene békéje megvalósul, és mi imádkozunk a Koreai-félszigetért, Északkelet-Ázsiáért és az egész világért!

2013. március 13.

Külügyi Iroda
Fordította: Kuzma Csilla

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →