Egyházkerületi közgyűlés Kárpátalján

2010. július 08., csütörtök

altA Kárpátaljai Református Egyház soron következő közgyűlését július 11-én vasárnap délután 15 órától tartják a beregszászi református templomban.

 

A közgyűlésen szentelik fel a segéd- és beosztott lelkipásztori éveiket betöltő lelkészeket.

A közgyűlés szavazati jogú tagja a püspök, az egyházkerületi főgondnok, a lelkészi és világi főjegyző, az egyházkerületi jogtanácsos, az esperesek, az egyházmegyei főgondnokok, a felszentelt, szolgálatot teljesítő lelkészek, a gyülekezetek gondnokai, vagy törvényes helyetteseik. Tanácskozási joggal vehetnek részt a tanácskozáson az egyházkerület által fenntartott intézmények képviselői, a segéd- és beosztott lelkészek, valamint a zsinat eddig fel nem sorolt tisztségviselői.

Forrás: reformatus.com.ua

Istent keresem

5Móz 34

„Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →