Elhunyt Cs. Kiss Andor

2012. február 12., vasárnap

2012. február 9-én, csütörtökön váratlan hirtelenséggel elhunyt Cs. Kiss Andor (1926-2012), nyugdíjas lelkipásztor, aki gyakorlatilag halála napjáig aktívan szolgált a Békési Református Egyházközségben.

Cs. Kiss Andor 1926. április 10-én született Hajdúböszörményben, paraszti és földműveléssel foglalkozó kisnemesi hajdú családban. Korán árvaságra jutott, de rokonai nagy szeretettel nevelték fel. Hosszú ideig nagybátyjánál élt. Nyolc évig a hajbúböszörményi Bocskai István Református Gimnáziumba járt. Szülővárosában meghatározó volt számára a református hit, a bibliás kegyesség. Részt vett a református ifjúsági mozgalomban is. Tagja volt a Bethánia Egyletnek, amely egy elvallástalanodó korszakban világosan és tisztán hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. A bibliás, teljes Írást alapnak tartó református hit Bandi bácsi egész életét meghatározta. Komoly, hívő ember volt.

1945-ben felvételt nyert a debreceni Tisza István Egyetem Hittudományi Karára, ahol 1951-ben szerzett lelkipásztori diplomát. Feleségét, Sípos Katalin tanárnőt is itt ismerte meg, akivel 1951. október 7-én kötött házasságot. Házasságukból négy gyermek (Tamás, Ágnes, András, Éva) született. A debrecen-szabadságtelepi segédlelkészség után Hajdúsámsonban, majd Szamosangyaloson volt lelkipásztor. 1962-ben Vértesre (később Nagylétával egyesült, jelenleg Létavértes a neve) került, itt 1973-ig volt lelkipásztor.

1977-ben a szomszédos Nagyléta halálozás miatt megürült parókiájába költözött, a gyülekezet lelkésze volt 1976 végéig, ugyanis a következő évtől szülővárosában, Hajdúböszörmény Bocskai téri templomhoz tartozó gyülekezetben szolgált. 1983-ban, dr. Nagy Lajos nyugdíjazása után Békés hívta meg lelkipásztornak, ahol 1946-ban már legációban is járt. Beszterczey Andrással közösen 1990-ig kormányozta gyülekezetünket. Nyugdíjba vonulása után Gyulára költözött a feleségével, ahol nyugdíjasként az esperesi hivatal munkáját segítette, istentiszteleteket és hittanórákat tartott. 1995-ben Gyulán hunyt el a felesége, akivel 44 évig éltek boldog házasságban.

1996-ban feleségül vette „lelki gyermekét”, Megyeri Magdolna békési tanárnőt, akivel 1996-98 között Körösnagyharsányban vállaltak szolgálatot a helyi gyülekezetben. 1998-ban hazaköltöztek Békésre. 2000 óta a Hajnal utcában laktak. Cs. Kiss Andor a református gyülekezetben továbbra is aktív volt: reggeli istentiszteleteket és bibliaórákat tartott, családlátogatást végzett, részt vett a református iszákosmentő misszió munkájában, helyettesített Békéscsabán, Vésztőn, Csorváson, és ahol szükség volt rá. 2000 után több súlyos betegség is kínozta, de ezekből többé-kevésbé felépült.

78 évesen kezdte el írni életrajzát, amely négy évnyi munka után, 2008-ban a Kálvin Kiadóban is megjelent „Ez jutott nekem…” – egy református lelkipásztor életútja címmel. „Modernségéhez” hozzátartozik, hogy majdnem nyolcvan évesen tanulta meg a számítógép használatát. 2012. február 9-én hunyt el.

Derűs alakja hozzátartozott a békési gyülekezethez. Mindenkihez volt egy jó szava, és egy kedves mosolya. Igazi lelkipásztor, Isten embere volt. Búcsúztatása 2012. február 20-án hétfőn 12 órakor lesz a békési református templomban, majd a Rózsa temetőben helyezik végső nyugalomra. 

Mucsi András


Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →