Európai latin országok közös lelkésztovábbképzése

2013. november 12., kedd

Európai országok protestáns lelkészeinek szervezett konferenciát a 26 európai latin protestáns egyház hálózataként működő CEPPLE a Rajnai Egyházzal közösen Strassburgban 2013. október 8. és 14. között. Egyházunkat Várady Zsolt lelkész képviselte. Az egyhetes lelkész továbbképzés témája a „Lelkipásztori kihívások a mai európai egyházakban” volt.

A szemináriumra Németországból, Franciaországból, Belgiumból, Spanyolországból és Olaszországból érkeztek lelkészek, mintegy huszonöten. A résztvevők röviden bemutatták és megvitatták országuk és egyházuk helyzetét is.

A gyakorlati teológia francia professzora, Elisabeth Parmentier előadásában kifejtette, hogy a protestáns egyházak mai kihívásai hogyan befolyásolják a helyi gyülekezetek gyakorlatát. A professzorasszony három olyan alapvető igényt jelölt meg, amellyel kapcsolatban korunk embere az egyházaktól vár útmutatást. A sikeresség vágya az egyén életében, igény az elismerésre és személyre szabott rítusokon keresztül az egyes ember személyes értékének megerősítésére, illetve Isten „érezhető és látható” megtapasztalásának az igénye.

A francia teológusnő mellett előadást tartott még Ermanno Genre valdens lelkipásztor, a CEPPLE elnöke, aki a valdens egyház előtt álló mai kihívásokról szólt, míg Uta Pohl-Patalong német professzorasszony az egyház helyét határozta meg.

A konferencia résztvevői az előadásokon hallottakat csoportmunkában dolgozták fel. Megállapították, hogy függetlenül az egyes európai egyházak földrajzi, történelmi és társadalmi helyzetétől, napjainkban mindenütt fogy a lélekszám. „A portugál protestantizmus teljesen eltűnt – hangzott el – és egyes országokban a római katolikus egyház felfogása szerint a reformáció csak „baleset” volt az egyháztörténelemben.”

Az előadások és csoportmunkák sorát tarkította a helybeli egyházközségek lelkészeivel való találkozás, aminek keretében bemutatták gyülekezeti életüket, terveiket, küzdelmeiket. Kiderült, hogy a strassburgi belvárosi protestáns egyházközségek közösen próbálnak túlélni a túlságosan szekularizálódott és liberális világban. Egyikük a turizmusra épít, amikor a templomba betérőknek próbál vallásos élményt is adni monumentális és impozáns öröksége révén (St. Thomas), másikuk kulturális kínálattal kívánja becsalogatni a járó-kelőket, köztük a „nem-hívőket” is, és koncertek, diavetítések, kiállítások által csepegtetni a kereső lelkekbe az evangéliumot (St Pierre-le Jeune).

A konferencia résztvevői megismerték a város történelmét és bejárták a nevezetes helyeket. Vasárnap délelőtt közösen vettek részt a St. Guillaume templomban tartott úrvacsorás istentiszteleten, ahol az egyetemi lelkészség igazgató lelkésze hirdette az igét.

A Magyarországi Református Egyház részvétele a latinos közösségben a francia és német egyházakkal való szoros kapcsolatának köszönhető.

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink