Hittan - fontos határidők, időpontok a 2014/2015. tanévben

2014. szeptember 03., szerda

Fontos határidők, időpontok a 2014/2015. tanévben a hittanoktatással kapcsolatban a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló szabályrendelet alapján.

Határidő

Feladat

Adatszolgáltató

Aki felé az adatot szolgáltatják

augusztus 25.

Kálvin Kiadó a kötelezően választható hittanoktatás ingyenes taneszközeit eljuttatja az egyházközségekhez.

---

---

minden hónap 1. munkanapja

Az előző hónapra vonatkozóan, a megtartott tanórákról teljesítésigazolások elkészítése és beküldése a zsinati alkalmazásban lévőknél.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

szeptember 10.

Ha a nem lelkészi jellegű hittanoktatóval az egyházközség köt munkaszerződést, az egyházközség a munkaszerződés és az egyházmegye hozzájárulásának másolati példányát beküldi.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

szeptember 10.

Az egyházközség írásban jelzi a változásoknak megfelelően a pótigénylését, ill. visszárú igényét a kötelezően választható hittanra. (Létszámváltozás, ill. összevonás miatt lehetséges.)

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

szeptember 20.

A Kálvin Kiadónál a fakultatív hittanoktatás taneszköz igénylés határideje.

Egyházközség

Kálvin Kiadó

szeptember 30.

A Kálvin Kiadó eddig fogadja a visszárut.

Egyházközség

Kálvin Kiadó

október 01.

Létszámlejelentő adatlap a fakultatív hittanoktatás szervezéséhez az adott tanévre vonatkozóan

Egyházközség

Adott egyházmegye esperesi hivatala

október 10.

Kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez c. nyomtatvány kitöltése és elküldése az adott tanévre vonatkozóan, az október 01-i tényadatokról.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

október 15.

Az egyházmegye adatszolgáltatása a fakultatív hittanoktatás összesített adatáról.

Egyházmegye

MRE Zsinat Oktatási Iroda

október 15.

A Kálvin Kiadó teljesíti a pótrendeléseket a kötelezően választható hittanra vonatkozóan.

Kálvin Kiadó

Egyházközségek

Következő év

január 15.

Szakmai és pénzügyi beszámoló készítése az előző tanév hit- és erkölcstan oktatásáról az MRE szabályrendelet szempontjai alapján (11.§.)

Egyházközség

Adott egyházmegye esperesi hivatala

február 10.

Az adott tanévre vonatkozóan, a 2. félévre vonatkozó létszámváltozások jelentése február 1-i adatok alapján a kötelezően választható hit- és erkölcstan vonatkozásában.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

június 10.

A következő tanévre vonatkozóan, a református hit- és erkölcstant választó tanulók adatainak jelentése, iskolától kapott adatok alapján.

 

Ez a létszámjelentés az alapja az ingyenes hittankönyvek és munkafüzetek igénylésének is. Ha nem érkezik meg időben, akkor a következő évre csak egyházközségi saját forrásból finanszírozhatóak a hittankönyvek.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

Istent keresem

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →