Hosszú idő után látogat újra hazánkba skót moderátor

2012. január 19., csütörtök

A Skót Egyház skót moderátora, David Arnott tíz napot tölt Magyarországon. Látogatásának elsődleges célja a két egyház közötti testvéri kapcsolatok megerősítése és az utóbbi években elindult közös kezdeményezések ösztönzése. A moderátor tíznapos programja alatt találkozik Bölcskei Gusztávval, a zsinat lelkészi elnökével, tanácskozik rektorokkal, de ellátogat Kárpátaljára is. Vasárnap, január 22-én a debreceni Nagytemplomban, január 29-én a budapesti skót gyülekezetben prédikál. 

Január 21. és 30. között egyházunk vendége lesz a Skót Egyház moderátora, David Arnott és felesége. A moderátor tíznapos programja alatt prédikál a Nagytemplomban, találkozik Bölcskei Gusztávval, a zsinat lelkészi elnökével, tanácskozik rektorokkal, de ellátogat Kárpátaljára is. Útja során elsősorban olyan szakmai találkozókon vesz részt, amelyek a két egyház közös bizonyságtételének utóbbi években létrehozott fórumait és elindított kezdeményezéseit érintik. Így találkozik a református szeretetszolgálat vezetőivel, egyházunk napokban megalakult Ökogyülekezeti tanácsának tagjaival és a budapesti skót gyülekezethez sok szálon kötődő református menekültmisszió képviselőivel. Arnott Kárpátalján találkozik Zán Fábián Sándor püspökkel és Nagy Béla főgondnokkal és a helyszínen ismerkedik meg az egyház diakóniai és missziói erőfeszítéseivel. A delegáció felkeresi a skót misszióhoz kötődő Bethesda kórház igazgatóját és a skót gyülekezet hagyományban fontos szerepet játszó zsidómisszió, illetve -mentés kapcsán a zsidó hitközséget is.


A moderátor látogatásáról Aaron Stevens, a budapesti skót gyülekezet lelkésze társvendéglátóként gondoskodik.

A Skót Egyház képviselője a Jane Haining emlékére rendezett esten díszvendég lesz, akárcsak az ún. „Burns supper” keretében is ő köszönti a vendégeket.
Arnott magyarországi politikai helyzetről is tájékozódik: a kormány képviseletében Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes-államtiktára fogadja, aki Budapesten élő angol anyanyelvű emberekkel, köztük a BBC tudósítójával is találkozik.

David Arnott-ot nyugdíjba vonulását követően érte a tisztesség, hogy a Skót Egyház zsinata moderátorává válassza. Egyházunkkal a kommunizmus évtizedeiben is szoros kapcsolatot ápolt, gyülekezeti lelkészként szívügye volt a kárpát-medencei magyar református gyülekezetek segítése. Arnott 1971 és 2010. között teljesített lelkészi szolgálatot három gyülekezetben. Gyülekezeti szolgálata mellett börtönlelkészként dolgozott és számos fontos funkciót is betöltött a zsinatban. Egy évig volt a skót lelkészegyesület társelnöke, de vezette a tanulmányi és lelkészképzési bizottságot is. 2010. októberében vált hivatalos jelöltté, majd májusban választották moderátorrá. Három gyermeke közül egy Magyarországon él. Hobbija a főzés, a fényképezés és a rögbi.

A skót delegáció látogatásának mozzanatairól folyamatosan beszámolunk.

Külügyi iroda
, fotó: www.churchofscotland.org.uk

Arnott nyilvános programjai:

Január 22-én 10 órakor kezdődő istentiszteleten a Debreceni Nagytemplomban prédikál

Január 26-án délután 5 órától Jane Haining a „budapesti skót misszió mártírja” emléke előtt rója el tiszteletét a Magyar Zsidó Múzeumban (Budapest VII. ker. Dohány u. 2.). Az alkalmat a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Budapesti Református Skót Misszió szervezi.

Január 29-én a 11 órakor kezdődő istentiszteleten prédikál David Arnott a Budapesti Skót gyülekezetben (Budapest, VI. kerület Vörömarty u. 49-51.)

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →