Jézushoz közelebb jutni

2015. október 02., péntek

„Az Isten szeretete és az ember szeretete nem relativizálják egymást" – a nagy parancsolatról és a törvény summájáról prédikált Szabó István püspök a reformáció hónapjának nyitó istentiszteletén. Az ökumenikus alkalmon klasszikus egyházzene és könnyűzenei dicsőítés is jól megfért egymás mellett.

Október elsején Budapesten térzenével hívták fel az emberek figyelmét a reformáció hónapjának kezdetére. A református Egressy Béni Zeneművészeti Szakiskola fúvószenekarát Tóth Tamás vezényelte a Deák téri evangélikus templom előtt. A járókelőket is megállásra késztető bevezető után ökumenikus zenés istentiszteletet tartottak Budapest legnagyobb evangélikus templomában.

Szabó István református püspök igehirdetésének középpontjában két kérdés állt a Máté evangéliumának 22. fejezetéből: „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" – egyebek melett ezt „firtatják" Jézustól a farizeusok. Ő az Isten és embertársaink szeretetét nevezi a legfontosabbnak, majd – a püspök szerint válaszul a provokációkra – a következő kérdést szegezi nekik: „Mit gondoltok a Krisztusról?"

Ahogy arra a reformáció is ráirányította a figyelmet, a szeretet minden dolog igazi lényege. „Látszólag ezek evidenciák, tanultuk, tudjuk a válaszokat. De eszünkbe jutnak-e, ha megpróbál minket az idő? – kérdezte egyházunk Zsinatának lelkészi elnöke. – Könnyű szeretni azokat, akik távol vannak, de szeretjük-e az öreg nénit a lépcsőházból, szeretjük-e a migránsokat?"

Jézus kérdése és a rá adott felelet – a Messiás Dávid leszármazottja, Krisztus egyszerre fiú és Úr – több puszta teológiai okoskodásnál. A dunamelléki püspök szerint gyakran két véglet között csapong a keresztyénség: istenszeretetünk nem árad ki az emberekre vagy épp Istennek fordítunk hátat. „Akkor lesz több a reformáció, mint emlékezés – szabad ezt is –, vagy mint vágyálmok kergerése, ha beletekintünk a Jézus által tartott tükörbe: az Isten szeretete és az ember szeretete nem relativizálják egymást."

Igehirdetése végén Szabó István arra figyelmeztetett: „E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." A függ héber megfelelőjével legközelebb Jézus keresztrefeszítésénél találkozunk a Bibliában. „A kereszten függő Jézus Krisztus áldó ölelésében benne van tökéletes szeretete az Atya és az emberek iránt." Útravalóul azt kívánta, hogy a reformátorokra való emlékezésen keresztül is a Messiáshoz jussunk közelebb.

A résztvevőket Fabiny Tamás evangélikus püspök és a testvéregyházi látogatásra hazánkba érkezett Ingeborg Midtømme köszöntötte. A norvég püspökasszony arra buzdította a magyarországi egyházvezetőket, hogy tegyék láthatóvá egységüket Jézus Krisztus szeretetében. A baptista, református valamint evangélikus kórusok többek között Liszt Ferenc, Gárdonyi Zoltán és Máté János szerzeményeit adták elő, a pünkösdi egyház zenemissziójának fiataljai pedig könnyűzenei stílusban dicsőítették Urunkat. Az istentisztelet végén a magyarországi baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházainak vezetői imádkoztak krisztusi szeretetért, az országért és a migránsokért is.

A reformáció hónapja további központi rendezvényeit korábbi cikkünkben ajánlottuk.

Feke György, fotó: Dimény András

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink