Képzeljük el Skócia jövőjét

2014. március 28., péntek

A Skót Egyház a 2012-es zsinaton hozott döntésnek megfelelően pártatlan marad Skócia függetlenségének kérdésében.

Ugyanakkor az egyház megítélése szerint egy ilyen komoly súllyal bíró, az ország alkotmányát érintő döntés meghozatala során, alapvető fontosságú a társadalom részvételének ösztönzése. Ennek érdekében teret kell nyitni az embereknek a skót társadalom támaszául szolgáló értékeket erősítő, a közös víziók elérését előirányzó törekvésekről való gondolkodásra.

A Skót Egyház kifejtette: nem tudják előre megmondani, hogy miképpen formálódó jövő várhat egy függetlenedő skót államra, így evidens módon ennek összevetése a jelenlegi helyzet fennmaradásával – Skócia az Egyesült Királyság egyik országrésze – sem áll módjukban. „Ugyanakkor képesek vagyunk a polgárok által vallott értékek értelmezésére és a levont következtetéseknek a nyilvános viták során történő kifejezésére. Emellett az egyház részese lehet a skót civil szférában futó, a demokráciánkat felélesztő mozgalomnak" – zárta elképzelését a református felekezet.

Az egyház zsinatának moderátora 2014. február 26-án tette nyilvánossá a Képzeljük el Skócia Jövőjét: Vízió címet viselő jelentést. Igény esetén a Skót Egyház és Társadalom Tanács képviselői a templomokban már március folyamán előadásokat tartanak a tanulmány mélyrehatóbb bemutatása végett és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

A Képzeljük el Skócia Jövőjét: Vízió elnevezésű dokumentum áttekintést nyújt egy, a Skót Egyház által készített felmérésről. Ezen felmérés egy programsorozat keretében szervezett rendezvényeken résztvevő, mintegy 900 ember véleményét összegzi. A nyolc hónapnyi idő alatt, országszerte lezajló program során a templomokban, valamint közösségi intézményekben megrendezésre kerülő beszélgetések központi témája Skócia jövője, az ország függetlenedési lehetőségének kérdése volt.

A protestáns egyház immár több mint negyven éve a polgárok informálása céljából beszélgetéseket szervez a választások előtti kampányidőszakban. A találkozókon szakértők és politikusok is megjelennek, akik igyekeznek az egybegyűlteknek minél nagyobb áttekintést nyújtani hazájuk politikai, gazdasági, szociális helyzetéről. Ezen hagyománynak az egyre közeledő népszavazásra – a kormány 2014. szeptember 18-ára írta ki a referendumot – való kiterjesztése indította a jelenleg zajló eseménysorozatot.

A Skót Egyház és Társadalom Tanács az alábbi lehetőségeket ajánlja fel az érdeklődőknek:

• Egy előadó prezentációt tart a felmérés eredményéről (ennek befejeztével lehet kérdéseket is feltenni): mintegy másfél órás időkeretben
• Egy interaktív eszmecsere, amely feltárja a Képzeljük el Skócia Jövőjét című jelentés legfőbb témáit: körülbelül 30-40 perces időtartam
• A téma napirendi pontként való megjelenítése az egyházmegyében vagy a Kirk gyűlésén: 10 perc keretében

Az egyház döntéshozó testülete útmutatást kínál és ismerteti a gyakorta felmerülő kérdéseket azon templomokkal, amelyek élnek a lehetőséggel és a beszélgetések, viták helyszínéül szolgálnak. Az útmutató a korábbi közösségi konzultációkból felépítve ismerteti a beszélgetések célszerű lebonyolításának menetét. A párbeszéd lebonyolítása mellett döntők bármikor kérhetik az egyházi szervezet további segítségét.

A Skót Egyház saját programsorozatának véghezvitele mellett segítséget nyújtott az Így vélekedik Skócia elnevezésű civil kezdeményezésnek is. A szervezők kerekasztal-beszélgetésekre invitálták az állampolgárokat, ahol minden résztvevő szabadon kifejthette véleményét. A lezajló összejövetelek célja – a függetlenedést érintő népszavazás középpontba helyezésével – az ország demokratikus fejlődésének elemzése, a jövőbeli útvonalának megvitatása volt.

A Képzeljük el Skócia Jövőjét: Vízió című dokumentum az alábbi linken érhető el:
http://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/19243/our_vision.pdf

Külügyi Iroda
Fordította: Király Márton
Forrás: Churchofscotland

Istent keresem

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →