Köszönet és felkérés együttműködésre - a Református Mentő Misszió körlevele

2010. január 04., hétfő

Körlevélben mondott köszönetet Adorján Kálmán lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerületben működő Református Mentő Misszió  és a Bonus Pastor Alapítvány programvezető lelkész-munkatársa mindazon gyülekezeteknek és gyülekezeti tagoknak, akik 2009 folyamán helyet adtak támogató csoportjaiknak, illetve pénzbeli és természetbeni adományokkal,  valamint imádsággal támogatták szolgálatukat.

Adorján Kálmán lelkipásztor"Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 2009-es esztendőben is méltatott arra, hogy ebben a szolgálatban nyújthassunk segítséget az azt igénylőknek" - áll a levélben. 41 szenvedélybeteg és 4 családtag vett részt 12 napos rövid terápiás programjaikon, mintegy 50-en fordultak meg a Drogterápiás Otthonban folyó hosszú terápián, ahol a létszám 15-20 között mozgott, a  három alkalommal tartott országos találkozó résztvevőinek száma minden alkalommal meghaladta a 100-at, a nyári utógondozó-hitmélyítő táborban 70-en vettek részt, a két gyerektáborba is 100-nál több gyerek jött el. 11 helyen működik támogató csoportjuk. Lelkigondozásban, tanácsadásban továbbra is a kolozsvári, marosvásárhelyi, illetve a székelyudvarhelyi irodákon részesülhetett az idén is sok szenvedélybeteg és családtag - írja a lelkész.

2010-ben is minél több szenvedélybeteghez és családtaghoz szeretnék eljuttatni "azt a jó hírt, hogy van szabadulás, gyógyulás". Ebben a következő formában kérik a gyülekezetek segítségét: biztosítsanak alkalmat a szolgálat ismertetésére, istentisztelet vagy külön rendezvény keretében, ahol igehirdetéssel, előadással, szabadult szenvedélybetegek személyes bizonyságtételével szolgálhatnak, továbbá hirdessék, ajánlják rendszeresen a szenvedélybetegeknek és családtagjaiknak a terápiás szolgáltatásokkat, rendezvényeinket, fontos lenne az is, hogy közöljék a szolgálat elérhetőségeit a gyülekezetben, hirdetőtáblákon és az orvosi rendelőkben, végül továbbra is várják az adományokat.

"Krisztus születése ünnepe után lévén kívánjuk magunknak és minden Testvérünknek valamint Szolgatársunknak, hogy a napkeleti bölcsek hódoló lelkületével tudjunk szolgálni az új esztendőben is, bármit is ajánlunk fel Urunknak abból, amit az Ő kezéből nyertünk" - olvasható a Mentő Misszió munkatársának levelében.


Istent keresem

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →