Élőkönyvtár

2012. július 12., csütörtök

Mindenkit várnak az Élő könyvtár "élő könyvei". Csütörtökön a következő személyekkel az alábbi témákról lehet beszélgetni.

1. élőkönyvtár: Szeretethíd – cselekedettel és valóságosan

Fehér Eszter: 2011. novembere óta vagyok a Szeretethíd főkoordinátora. Izgalmas és kihívásokkal teli munka egy Kárpát-medencei esemény megszervezés, de minden fáradtság és hiba ellenére rengeteg örömöt is tartogat. 

A Szeretethíd célja, hogy megmutassa, segíteni semmibe nem kerül. A sok ezer önkéntes, akik minden évben részt vesznek a Kárpát-medencei önkéntes napokon, jókedvvel és vidáman dolgoznak azért, hogy másokon segítsenek, vagy környezetüket szebbé tegyék. Eközben megtapasztalják a segítségnyújtás örömét, és azt, hogy hogyan lehet hidat építeni generációk között, a segítséget nyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között. Idén 11.000 ember élhette át azt, amit az egyik beszámolóban a következő szavakkal fogalmaztak meg: "Hídnak lenni hivatás".

 

2. élőkönyvtár: Mert mindenkire szükség van – önkéntesség

Vad Lilla vagyok, 2009 óta dolgozom a Magyar Református Szeretetszolgálatnál. Az MRSZ 2011. szeptember 1-jével elindította az önkéntes mobilizációs munkaág megszervezését, így egyházunkban az önkéntes szolgálatokhoz kötődő programok, találkozók, képzések, kiadványok egy koordinációs ernyő alatt futnak össze, melynek felelőse lettem. Célunk elsősorban az, hogy fórumot, találkozási pontot biztosítsunk azoknak, akik szeretnének önkéntes tevékenységet folytatni egyházunkban, saját gyülekezeteikben, vagy önkéntesekkel szeretnének foglalkozni. A jó gyakorlatok, működő modellek megtalálása és továbbadása fontos feladatunk, melyre szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni.

 


3. élőkönyvtár: hetvenkedés önkéntesen


Radványi Benedek:
"Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok" - mondta valaki egy napon. Mi arra hívunk, hogy három napon keresztül gyakorold azt, amit aztán hétszer vagy akár hetvenhétszer megismételhetsz. A 72 óra során, 2012. október 11. és 14. között fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai országszerte különböző fejlesztési, ökológiai vagy szociális feladatokat hajtanak végre, a kerítésfestéstől kezdve, a fogyatékosokkal való foglalkozáson át a felújítási munkákig. De mi ennek az értelme, kivel, miért, hogyan érdemes csinálni? Önként és tarolva.

 

4. élőkönyvtár: Csehül végzett misszió

Ablonczy Áron: Másodéves budapesti teológus hallgató vagyok. Budapesten szüleim öt gyermekének legkisebb fiaként jöttem a világra. A Kispest-Rózsatéri IFI-nek egyik lelkes tagja vagyok. Lelkésznek készülök, elhívásomat Istentől három éve kaptam megtérésem után fél évvel. A szolgálatban a misszió és a fiatalokkal való munka áll hozzám közel. Pál szavaival élve: „nem szégyellem az evangéliumot", és annak se üzenetét, se átadási formáját. 22 évesként energikusan minden új kezdeményezésre nyitott és érdeklődő vagyok. Eme érdeklődés révén 8 hónapot dolgozhattam önkéntesként Anglia egy gyönyörű vidéki keresztyén konferenciaközpontjában, és vehettem részt egy 5 hetes csehországi misszión. Isten szolgálata mellett, a kertészetben lelem.

Csehország. Kisváros. Három iskola, három gyülekezet. 900 diák, három ifi. Az Exit 3:16 missziós társaság így szervez már több, mint 5 éve iskolai evangelizációkat. Ezek nem egy alkalmas kiszállások. Délutánonként a gyülekezetben sport kupán, riportokon, közös játékon és a gyülekezetek kreatív programjain vesznek részt a délelőtt megszólított diákok. Hosszú távu tervet dolgoznak ki a fiatalok beintegrálására. Mindez egy rockkoncerttel kezdődik, melyben Zack Zegan és amerikai keresztyén csapata zenél és tesz bizonyságot. A gyülekezetek bővülnek, a városok megmozdulnak, az evangélium terjed. Isten használja ezt és áldás van rajta. Te szeretnél erről többet hallani?

 

5. élőkönyvtár: kerületi ifjúsági referens vagyok és ifjúsági lelkész

Ifj. Csomós József: 32 éves férj, édesapa, ifjúsági munkás, lelkész, önmagával és egyházával küzdő ember. Helykereső, ritkán helyet is találó, gondolkodó, töprengő, rendszeresen főzésbe menekülő kritikus. Főleg magamat kritizálom, s ha éppen nincs rajtam fogás, akkor jöhetnek mások, de csak addig, míg újra önmagam ellen nem fordulok. A magammal vívott csatából általában én jövök ki győztesen, kivéve, amikor én nyerek! Egyetlen fegyverem maradt csak reménytelen csatáimban, ez pedig a humor, olyan édes-keser, fanyar zamattal.

Csapatban dolgozom, lelkészek a nem lelkészekkel, felnőttek a fiatalokkal, lassan tizenketten. Van egy Ifjúsági Irodánk, egy év alatt 12.000 miskolci fiatalt értünk el, közel 800 regisztrált tagunk van, lassan miénk a legnézettebb református videó (www.vanmegoldas.net eddig 25.000 látták youtube-on), ami egy forintunkba nem került, csak a már említett csapat kreativitása kellett hozzá. Nagyjából mindenhez így állunk hozzá, igényesen, profin, ahogyan Krisztus tanította. Nem mindig sikerül, de lassan megszokjuk, hogy reformátusként is csak egy utunk van a fiatalok felé, a hitelesség és a minőség útja. Aztán ebből hátha kinőhet egy új, református ifjúsági gyülekezet. Most már ezen dolgozunk.

 

6. élőkönyvtár: Milyen missziók vannak a református egyházban?

Vida Szabolcs: református lelkész, szociális munkás. 

1974-ben születtem Nyíregyházán. A KRE-HTK-n 1997-ben végeztem lelkészként. Másoddiplomámat 2006-ban szereztem a KRE-TFK általános szociális munkás szakán Nagykőrösön. 2001-ig gyülekezeti lelkészként szolgáltam, majd a Református Iszákosmentő Misszióban folytattam szolgálatomat. Jelenleg a Református Missziói Központ lelkész munkatársa vagyok.

Tudod, hányféle missziói szolgálata van a Magyarországi Református Egyháznak? Tudod, kik felé indít Jézus missziói parancsa? Tudod, hogyan lehetsz ennek Te is részese?

A Magyarországi Református Egyház társadalmi missziói munkájának koordinálására, hatékonyabbá tételére hozta létre a Református Missziói Központot 2005 novemberében. Küldetésünk hirdetni a feltámadott, élő és cselekvő Krisztust, az Ő nevében segíteni, gyógyítani, jelen lenni, ahová vezet, és mindenben Tőle függni. A missziói ágak a magyar társadalomban az Egyház kinyújtott kezeként kívánnak jelen lenni, amelyek mennyei kincseket kínálnak mindenkinek. A kincs a megismerhető, élő Istennel való kapcsolat, Aki közel van mindenkihez.

 

7. élőkönyvtár: Alkoholmentő misszió; hajléktalan missziókról, kábítószer misszióról; Börtönmisszió és börtönlelkészi szolgálat

Márkus Gábor: 1989-ben, megtérésem után kezdtem el Budapesten 40 évesen a teológiát, előtte agrármérnökként dolgoztam. Életem nehéz pillanatában találtam meg az Istent, és azóta őt szolgálom. 1997-óta vagyok választott lelkész Verőcén, ahol 2004 óta az egész község oktatási intézménye is a gyülekezethez tartozik és a fenntartását gyakoroljuk.

A Tiszta-forrás alapítványt 1992-ben, 20 esztendővel ezelőtt hoztuk létre, mely 1995 óta az MRE Hajléktalanmisszió szolgálatát is ellátja. Tehát hajléktalanszállóként működünk, nappali melegedő található nálunk és utcai szociális munkát is ellátunk; de a szolgálatunk legfontosabb része az anonim jellegű evangéliumi közösségünk. Ezen belül naponta Isten igéjét hirdetjük, hetente összejöveteleket tartunk, évente nyári gyógyító konferenciát tartunk tönkrement, hajléktalanná vált és alkoholból szabadulni vágyó embereknek. Évente 20-22 élet fordul meg Isten kegyelméből, Isten igéje által újra normális kerékvágásba kerül.

Szénási Jonathan Sándor 1959. szeptember 12-én született. A kis vértesaljai faluban, Vereben nőtt fel, ahol édesapja lelkipásztor, édesanyja (lelkészi diplomával a zsebében) a falu tejbegyűjtője volt. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. A Budapesti Református Teologián szerzett lelkészi oklevelet. 1978 októberétől Velencén exmittált segédlelkész. 1980 februárjától Gárdonyban helyettes lelkész. 1981 márciusától
Kápolnásnyéken lelkipásztor. 1995-től jár be a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 2000 szeptemberétől az intézet lelkipásztora.

Börtönmisszió és börtönlelkészi szolgálat - A rendszerváltással vált (újra) lehetővé, hogy lelkészek és missziósok bejárjanak istentiszteletet, missziói alkalmat tartani a börtönökbe. 2000-ben a Kormány és az Egyházak megállapodását követően az igazságügyi miniszter rendeletben állította fel a Börtönlelkészi Szolgálatot. Ennek értelmében minden büntetés-végrehajtási intézet alkalmaz egy börtönlelkészt, a Római Katolikus-, a Református- és az Evangélikus Egyház, valamint a Zsidó Hitközség között született felosztás szerint. A többi felekezet lelkészei és a missziósok továbbra is bejárhatnak. Az alkalmak koordinálása a börtönlelkész feladata.

Kincses Zsolt: a kábítószer misszióról
(feltöltés alatt)

 

8. élőkönyvtár: Javítóintézeti gyermekekről és a kamaszprogramról

Kerekes Szabolcs vagyok, a Barnabás Csoport és REMA alapítványok munkatársa. 4 könyvem jelent meg, ezekből az ismertebbek: Mátrix beszélgetések és a Mátrix közösség.

Munkám részeként a REMA keretein belül tinédzser/kamasz korosztályú csoportok vezetőit tanítom. Számomra a jelen poszt-modern kultúrában ők a legelérhetőbbek az evangéliummal, de az egyház talán ezt a korosztályt érti a legkevésbé.

Nyaranta 5-6 tábort vezetek, vagy tanítok. Hittant oktatok a Pető intézetben és hetenkénti alkalommal Dani Eszter református lelkésznővel látogatjuk a Rákospalotai Leánynevelő és Javítóintézetet.

Kamaszvezetők számára féléves kurzust tartok a REMA-ban. Nyaranta 5-6 ifjusági/családi/tini tábort vezetek vagy tanítok. Leány Javítóintézetben szolgálok közel 3 éve. Júniusban keresztény tábort tarthattam a Rákospalotai Állami Javítóintézetben. Szívesen beszélgetek tinimunkáról, veszélyeztetett tinikről/kamaszokról, táborokról.

 

9. élőkönyvtár: kontrasztkiállítás

Miklósi H. Koppány: Református lelkész, a budapesti Kontrasztkiállításon ifjúságsegítőként a tárlatot követően diákcsoportokkal vezet beszélgetéseket. A beszélgetések célja a látottak feldolgozásának segítése, a felmerülő kérdések megválaszolása, az üzenet elmélyítése. Emellett a Protestáns Szakkollégiumban spirituális, az egyetemisták lelkigondozója.

Család, házasság, szex, abortusz, függőségek, öngyilkosság, hit. Mit gondolnak ezekről a témákról a fiatalok egymás között? Miért gondolják, hogy velük nem történhet semmi rossz az életben? Mit látnak megoldási lehetőségnek egy-egy nehéz élethelyzetben? És Ön? Az élőkönyvtárban a budapesti Kontrasztkiállítás egyik munkatársát lehet „kikölcsönözni", aki január óta több száz fiatallal beszélgetett ezekről a kérdésekről és szívesen megosztja tapasztalatait.

 

10. élőkönyvtár: Miből lesz a teaház?

Katona Viktor vagyok, édesapám után szabadon református lelkész. Tíz éve tagja és 2011 októberétől egyedüli főállású munkatársa vagyok a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalomnak.

A 2009-es Csillagpontonra született meg BeFogadó elnevezésű kávéházunk, mellyel azóta más egyházi rendezvényeken is megjelenünk. Vendégeink kiszolgálásán túl, nevünkhöz hűen hangulatos, barátságos, befogadó légkört igyekszünk teremteni kávéházunkban, ahogyan az igei is mondja: "Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére". (Róm 15,7)
A magunk számára is meglepő a kávéház elmúlt időszakban tapasztalt népszerűsége. Kérdés, hogy mire alkalmas ez a forma, kiknek szól, milyen tartalommal tölthető meg.

 

11. élőkönyvtár: ÖKI - Erőltessék a békesség!

Gyorgyovich Miklós vagyok, 28 éves, római katolikus, házas, apa, valamint az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány, közismertebb nevén: az ÖKI munkatársa.

Célunk nem kisebb, mint hogy a három alapító egyház (református, evangélikus, katolikus) közös ifjúsági programjait összefogjuk, megszervezzük (ebből jelenleg három van: a 72 óra kompromisszum nélkül, a KözösPont Fesztivál Misszió és a januári ökumenikus istentisztelet), továbbá feladatunk a ti, azaz a keresztény fiatalok érdekképviselete az állam felé, valamint, hogy az ökumenét és annak szellemiségét képviseljük ott, ahol csak szükséges. No de mi is az az ökumené? Van értelme? Ahhoz, hogy dolgozni tudjak, ezt magamban is tisztázni kellett és kell is folyamatosan. Szívesen cserélnék tapasztalatot veletek!

 

12. élőkönyvtár: Könyvtáros, pedagógus szemmel a kamaszokról

Toma Krisztina vagyok, Zsámbékon élek két gyermekemmel. Regina 18 éves, Bence 16 múlt. Könyvtárosként dolgozom, 1999-től a Játsszunk Együtt Baráti Egyesület vezetőjeként a játszóházvezetést, a népi kismesterségek oktatását is végzem. Szeretem a jó zenéket, erdélyi és moldvai táncokat tanulok. A környezetvédelem és a hagyományőrzés, a viseletek kutatása a hobbim. 9 évet töltöttem a zsámbéki Szakiskola könyvtárában, s óraadóként közvetlen tapasztalatokat gyűjthettem a 15-20 éves korosztály gondolkodásáról, problémáiról.

Saját gyerekeim, főleg az atyai irányítást nélkülöző fiam révén jutottam arra az elhatározásra, hogy megmozgatok minden követ egy olyan intézmény (nem intézet!!!) létrehozása érdekében, ahol az otthoni kommunikációs, viselkedési zavarok mielőbbi megszüntetése érdekében szakemberek vezetésével hosszabb időt tölthetnének el fiúk. A rendszeres testmozgás, építő jellegű fizikai munka, zenetanulás mellett tanulhatnák meg a fegyelmet, a valódi összetartozás érzését, szavaink valódi jelentését (adott szó, becsület, hitelesség...) S mindez azért, hogy visszataláljanak a családhoz.

 

13. élőkönyvtár: Újra indul a Csillagpont-bárka!

Meleg Kata vagyok; az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem magyar nyelv és irodalom, esztétika, valamint magyar mint idegen nyelv szakokon. Tanári diplomamunkámban a tatai Csillagpont „Egy hatékony kiscsoportos közösség"-ének csoportdinamikai történésegységeit fejtettem ki; saját kiscsoportvezetői tapasztalataimra reflektáltam. Fontos számomra ez a szolgálat: ezen keresztül ért igazán közel a szívemhez a Csillagpont; ilyen szerepkörben szolgálok saját gyülekezetemben, a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben is. Szabadidőmben úszom, művészfotókat készítek, pólókat festek.

Manapság számos tábort és konferenciát hívnak találkozónak, de ezek nagy részében – sajnos tapasztaljuk – pont a találkozás marad el. A Csillagpontot olyan bárkaként képzelem el, amely összegyűjti és befogadja mindazokat, akik az egymással találkozás közösségére, az élő Istenbe vetett hit teremtette közösségre, tartalmas lelki élményekre vágynak. Magyar, esztétika és magyar mint idegen nyelv szakokon végzett bölcsészként és pedagógusként missziós szolgálatomnak érzem a társtalanul kallódó, tétovázó fiatalok megszólítását, összegyűjtését, a Krisztus előtt felelősen viselt szolgálatba való bevonását. Immár harmadik hónapja koordinálom annak az országos református ifjúsági találkozónak az előkészületeit, amely 4000 ember és több mint 500 önkéntes segítő személyiségéből és munkájából épül fel. Sokan vagyunk, a Csillagpont azonban – más fesztiválokkal ellentétben – tud személyes maradni: arca van. Hogy milyen új irányokba mozdulunk el, milyen lesz a 2013-mas Csillagpont? Kérdezzetek bátran!

Istent keresem

1Thessz 4,9–12

„...csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →