Szobor a bölcs fejedelemnek

2013. október 22., kedd

Október 23-án avatják fel Bethlen Gábor fejedelem szobrát Kolozsváron. Az alkotóval, Péterfy László szobrászművésszel beszélgettünk.

Felkérésre készítette el Bethlen Gábor szobrát. Mit jelentett önnek ez a lehetőség?

Egy 1980-ban, Bethlen Gábor születésének 400. évfordulóján rendezett kiállításra készítettem egy érmet és egy kisplasztikát. Diákéveimet a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban kezdtem, ahol Bethlen Gábor arcképe ott függött az iskola falán. A környezetemben úgy emlegették őt, mint Erdély egyik legnagyobb alakját. A kiállítás idején már működött a Bethlen Gábor Alapítvány, és 1982-től az említett érmet adják át a díjazottjaiknak. A kis szobor egy ideig szerep nélkül álldogált, majd kiöntettem bronzból, és az alapítványnak adtam. Most, amikor közeledett a fejedelemválasztás évfordulója, a kuratórium tagjai úgy határoztak, hogy annak a kisplasztikának a felhasználásával készítsek nagyméretű szobrot a fejedelemről.

Hogyan készül el egy egész alakos bronzszobor?

Ősi eljárással. Először elkészül a minta, az eredeti méretű szobor agyagból, amit gipszből kiöntünk. Ezt az öntőműhelyben bronzba öntik, majd cizellálják, és felületkezelés, patinázás után kerül az elkészült szobor a helyére.

Milyen Bethlen Gábort formált meg?

Kevés ábrázolás maradt fenn a fejedelemről: néhány olajfestmény, de a leghűségesebb ábrázolásai a pénzein maradtak fenn. Tudjuk, hogy Erdély egyik legkritikusabb időszakában lett fejedelem, de sikerült olyan stabil állapotot létrehoznia, ami európai rangra emelte a fejedelemséget. A magyar rendek királlyá is választották, de bölcsességét jelzi, hogy nem koronáztatta meg magát. A sokszor megalkuvó, de okos, előrelátó embert kellett megformálni szoborként. A fiatalsága csatatereken telt el, mire fejedelemmé választották, mozgása, testtartása már bizonytalanná vált, arca pedig gondterhelt, megviselt embert mutatott – holott még alig múlt el harmincéves. Ezekből indulhattam ki, ugyanakkor valami olyasmit kellett megfogalmaznom, ami nemcsak a fizikai jellemzőket jeleníti meg a szobrász eszközeivel, hanem azokat a belső tulajdonságait is, amelyeket ő akkor képviselt, és amelyek a ma embere számára is üzennek valamit. Az elkészült szobor egyik kezében könyvet tart, ami utalás lehet a tudományokat ösztönző szerepére, de jelenti a Bibliát is, hiszen nagy mértékben elősegítette a felekezetek közötti békét Erdélyben. Másik kezében kardot fog, de nem a markolatánál, hanem a hüvelyénél tartva, a küzdelem jelképeként. Bethlen alakja tehát a hit és a tudás, valamint az igazságért folyó küzdelem megjelenítője.

Milyen jelentősége van annak, ha valakinek egészalakos szobrot emelnek?

Mindenképpen a megbecsülést és az elismerést jelenti, nagyon fontos személyiség, aki egészalakos szobrot kap. Kifejezi azt, hogy Bethlen Gábor ma is példa a magyarság számára.

Kolozsváré a Bethlen-szobor


Bethlen Gábor első erdélyi egész alakos szobrát Kolozsváron állítják fel az alsóvári református (kétágú) templom kertjében annak emlékére, hogy 400 évvel ezelőtt, október 23-án választották meg fejedelemmé az erdélyi városban. A szoborállítást a Bethlen Gábor Alapítvány kezdeményezte. 

Szöveg: T. Németh L., Kép: Kalocsai Richárd

A cikk a Reformátusok Lapja 2013/43. számában jelent meg

További cikkek a témában:

Bethlen Gábor szobrának avatása
Új szobrot kap a fejedelem

Szobrot kaphat Bethlen Kolozsváron

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink