20 éve a debreceni Nagytemplomban

2010. december 13., hétfő

Szolgálatának 20. évfordulója alkalmából köszöntötték Vad Zsigmond esperest a debreceni Nagytemplomban tartott ünnepi istentiszteleten.

Szolgálatának 20. évfordulója alkalmából köszöntötték Vad Zsigmondot Debrecenben. A Nagytemplomban a vasárnapi istentiszteleten az esperes hirdetett igét, majd azt követték a köszöntések.

A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke beszédében arról szólt, hogy Vad Zsigmond gyülekezetben létrehozott munkái önmagukért beszélnek. A gyülekezettől az esperes egy palástot kapott ajándéka, amelynek átadásakor Bölcskei Gusztáv kiemelte, „a bibliai időkben három tisztségviselő hordhatott palástot: a próféta, a pap és a király. A Heidelbergi Káté szerint Krisztusról nevezett emberekként valamennyien részesei vagyunk ennek a három tisztségnek. A prófétai, a papi és a királyi jelleg az, amit a palást magán hordoz, hogy tudjunk szólni és tudjunk cselekedni az Isten teremtett világáért és az ő népéért.” Folytatás...

Istent keresem

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →