Tájékoztató a hittanoktatási létszámjelentésről

2014. május 20., kedd

Tájékoztató az állami iskolák 1-2. és 5-6. [valamint a hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamán] választható hit- és erkölcstan 2014/15. tanévi becsült létszámának jelentéséről.

A ZST-275/2013.11.13. határozattal módosított, a hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló [ZST-137/2011.12.07.] szabályrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi

  • „Adatlap a kötelezően választható református hit- és erkölcstan  szervezéséhez 2014/15.”és a
  • „Pótadatlap a kötelezően választható református hit- és erkölcstan  szervezéséhez 2014/15.”

nyomtatványokat. A nyomtatványok a jobb oldali Kapcsolódó letöltések dobozból PDF formátumban letölthetőek.

A hittanoktatást szervező egyházközségek által beküldöttadatlapok alapján

  • nyújtja be a következő tanévre a Magyarországi Református Egyház a hit- és erkölcstan átlagbér alapú támogatás, valamint tankönyvtámogatása iránti pótigényét;
  • kerül sor a hittanoktatók 2014/15. tanév szeptember havi csoportlétszámának számításáramind a közvetlen, mind a közvetett kifizetés terén;
  • rendeli meg a Magyarországi Református Egyház a Kálvin Kiadótól az egyházközségekhez augusztus 25-ig kiszállítandó tankönyveket és feladatgyűjteményeket.

Az egyházközségek a kitöltött és hitelesített adatlapok eredeti példányait postai úton2014. június 10-igjuttathatják el a Zsinati Oktatás Iroda címére (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). 

Istent keresem

2Krón 34

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →