Magyar Református Egyház

Jól haladnak az idei református egységnap előkészületei

Ülésezett a Generális Konvent elnöksége

Budapesten, a Ráday Házban ülésezett január 26-án a Generális Konvent csonka elnöksége, miután a kárpátaljai delegációt az ukrán hatóságok nem engedték át a határon. Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok ezért, ha személyesen nem is, de videókonferenciás kapcsolat segítségével csatlakozott a megbeszéléshez.

Generális Konvent elnökség ülése 2024. január 26. Budapest, Ráday Ház. Sógor Csaba áhítatot tart. Fotó: Ulicza Tamás

Fotó: Ulicza Tamás

Az alkalom áhítattal kezdődött, ahol Sógor Csaba, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Kárpát-medencei és diaszpóraosztályának vezetője János evangéliuma alapján beszélt a hit és a kételkedés kérdéseiről. – Főgondnokként vagy püspökként, de presbiterként vagy lelkészként is lehet, hogy szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mennyire vagyunk hitelesek: Isten igéje szerint cselekszünk, beszélünk, az ő Igéjét hirdetjük, vagy magunktól szólunk? – tette fel a kérdést az osztályvezető.

Az áhítat után a Generális Konvent elnöksége az aktuális ügyek tárgyalását a májusi egységnap átbeszélésével kezdte, amelyet Debrecenben fognak megünnepelni. Besztercey András lelkipásztor, az egységnap szervezéséért felelős stáb vezetője beszámolt a program jelenlegi állapotáról, majd előterjesztette a döntést igénylő kérdéseket. A rendezvény szervezése jól halad, ismert fellépők is várhatók majd a színpadon.

Református egységnapot rendeznek május 25-én Debrecenben. A Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar reformátusság ünnepe kitűnő lehetőséget biztosít a találkozásra, a kapcsolatépítésre és arra is, hogy reformátusságunk megmutassa magát és szolgálatát a világnak. E jeles évfordulón hálát adunk a tizenöt évvel ezelőtt, 2009. május 22-én a közös alkotmány aláírásával megszületett Magyar Református Egyház szolgálatáért is.

A Magyar Református Egység Napjának 15. évfordulóját ünnepeljük májusban

A tervekről Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, az egységnap szervezője beszélt az Európa Rádiónak.

Az elnökség ezután a Generális Konvent közgyűlésének előkészítésén dolgozott, és elfogadta az idei költségvetést is. Kató Béla erdélyi püspök elmondta, hogy egyházkerületükben új térképen dolgoznak, amelyen be kívánják mutatni a Magyar Református Egyház jelenlegi szervezetét. Arról is beszélt, hogy az év során náluk előbb egyházmegyei, majd decemberben egyházkerületi tisztújítás és püspökválasztás lesz.

Generális Konvent elnökségi ülés - 2024. január 26. Budapest, Ráday ház. Fotó: Ulicza Tamás

Fotó: Ulicza Tamás

A horvátországi testvérek beszámoltak róla, hogy sokévnyi jogi csatározás és viták után megkezdődtek az egyeztetések a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) között. A felek megállapodtak, hogy havonta találkoznak, és megpróbálják vitás kérdéseiket rendezni.

Az ülés zárásaként a gályarab prédikátorokra való megemlékezés memorandumtervezetét vitatták meg a résztvevők. Idén 350 éve kezdődtek ugyanis el a perek, amelyekben számos protestáns prédikátort ítéltek gályarabságra azért, amiért ragaszkodtak hitükhöz.